• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
prev
next

Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej

News image

6 listopada br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie podsumowano wojewódzki etap konkursu „Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”. Cała uroczystość wręczenia nagród poprzedzona została wykładem dr Grzegorza Hoduna z Instytutu Sadownictwa ...

więcej

Wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

News image

 W piątek, 17 października 2014 r. na budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu została odsłonięta przez Pana Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP tablica pamiątkowa.Tablica nawiązuję do historii ...

więcej

Wspólne działanie

News image

 NFOŚiGW i wojewódzkie fundusze wyrażają wolę wspólnego realizowania zadań w zakresie wdrażania PO IiŚ 2014-202015 października 2014 r., podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu, prezesi wojewódzkich funduszy ...

więcej

Środki unijne dla Gminy Aleksandrów Kujawski

News image

Środki unijne dla gminy Aleksandrów Kujawski 15 października 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego ...

więcej

Umowa z Toruńskimi Wodociągami

News image

W dniu 10 października 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu została podpisana umowa z Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań w ramach ...

więcej

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Barcinie

News image

23 września 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I -...

więcej

KAWKA doleciała do Torunia

News image

W piątek, 5 września 2014 r. w Urzędzie Miasta Torunia została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem, która przyczyni się do likwidacji niskiej emisji na terenie miasta Torunia. Podpisanie umowy to ...

więcej

PGE wybuduje w Bydgoszczy instalację odsiarczania

News image

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 15 mln zł na budowę instalacji odsiarczania spalin dla dwóch kotłów ...

więcej

Zapraszamy na Dzień Informacyjny LIFE

Program LIFE – jedyny w UE instrument finansowy służący w całości ochronie środowiska przedstawia nową odsłonę. Perspektywa 2014-2020 to nowe szanse na pozyskanie środków na projekty służące ochronie środowiska i ...

więcej

NABÓR WNIOSKÓW - KAWKA II

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków w konkursie KAWKA II w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji ...

więcej

Śniadanie na trawie 2014

News image

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz CPP Toruń Pacific serdecznie zapraszają na Kujawsko-Pomorskie Śniadanie na Trawie. Zapraszamy już jutro, 14 czerwca, w sobotę na Rynek Nowomiejski w Toruniu. ...

więcej

Wojewódzki Fundusz z nową siedzibą

News image

Po gruntowym remoncie zabytek przy Fredry 8, stanowiący jedną z pereł Bydgoskiego Przedmieścia odzyskał swoją świetność. Został przystosowany do użyteczności publicznej i od maja stał się siedzibą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ...

więcej

Sulnówek z kompleksem unieszkodliwiania

News image

W Sulnówku, w gminie Świecie powstanie kompleks unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 4 czerwca w WFOŚiGW w Toruniu podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia na prawie 12 mln zł.  Ponad 35 mln zł. kosztowała będzie ...

więcej

12 milionów dla Sępólna Krajeńskiego

News image

W Sępólnie Krajeńskim rozbudowana i zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków. Zakład Gospodarki Komunalnej pozyskał prawie 12 mln zł dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  W piątek pomiędzy Dariuszem Krakowiakiem Prezesem ...

więcej

UWAGA! Zmiana siedziby.

News image

Szanowni Państwo,  od dziś zapraszamy na ul. Fredry 8 do nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  Zarząd i Pracownicy WFOŚiGW w Toruniu.  ...

więcej

Gospodarowanie zasobami środowiska. Aspekty prawne

News image

  W Toruniu w dniach 15-16 maja br. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska, połączona ze Zjazdem Katedr Prawa Ochrony Środowiska. Organizatorem Konferencji i Zjazdu jest Katedra ...

więcej

19 maja zmiana adresu WFOŚiGW w Toruniu

Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku 19 maja 2014 r. siedziba Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu zostanie przeniesiona na ul. Fredry 8. Biura na Szosie Chełmińskiej pracują do piątku 16 maja 2014 r.   Przenosiny ...

więcej

Szkolenie - przydomowe oczyszczalnie

  Polski Klub Ekologiczny zaprasza na bezpłatne szkolenie w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków dla pracowników samorządu27 i 28 maja 2014 r. w Toruniu odbędzie się szkolenie pt. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zrównoważonym ...

więcej

Dni Otwarte MPWiK we Włocławku

News image

   MPWiK we Włocławku zaprosiło do zwiedzania Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota”, które z zaopatruje w wodę 70 % mieszkańców miasta. Jest to najstarsze i największe ujęcie we Włocławku.  Zainteresowani poznali ...

więcej

Małe czy duże przyda się naturze

Ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Środowiska podnosząca świadomość na temat różnorodności biologicznej pod hasłem  „Małe czy duże przyda się naturze”. Projekt ten skierowany jest do dzieci, wychowawców przedszkoli i nauczycieli klas I-III ...

więcej

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

 Informujemy, iż dla wniosków składanych po dniu 30.06.2014 r. w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków nie będą dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oczyszczalnie składające ...

więcej

Problemy interpretacyjne ustawy o odpadach

News image

Konferencja Naukowa „Problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Toruń, Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Mikołaja ...

więcej

Finał Konkursu Wiedzy o Samorządzie

 6 marca br. o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się XI finał Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów.  Udział w nim weźmie 34 uczniów, którzy ...

więcej

Forum Gospodarcze w Toruniu

News image

 Ważne postaci polskich kręgów gospodarczych, politycznych, naukowych i medycznych, a także goście z zagranicy spotkali się podczas dwudniowego Forum Gospodarczego w Toruniu w dniach 3-4 marca 2014. Tematem przewodnim dyskusji ...

więcej

PILNE Roczne sprawozdanie za 2013 - odpady opakowa

PILNA INFORMACJA dla gmin (związku gmin) w sprawie sprawozdania dotyczącego informacji o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu przez gminy oraz poniesionych wydatkach za ...

więcej

Fundusze norweskie dla przedsiębiorców

News image

 Modernizacja lub wymiana istniejących źródeł ciepła, eliminacja spalania węgla (w tym na rzecz biomasy) – na takie inwestycje przedsiębiorcy mogą otrzymać w tym roku dofinansowanie z funduszy norweskich. Łączna  kwota ...

więcej

PSZOK w Grudziądzu

News image

   Wczoraj (28.01.2014 r.) w Grudziądzu otwarto Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który funkcjonował będzie od 1 lutego br. Koszt budowy obiektu wyniósł ok. 1,2 mln zł, z  tego blisko 670 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie ...

więcej

Grudziądzka oczyszczalnia z unijnym dofinansowanie

Gminie Grudziądz udało się pozyskać ponad 1,5 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozwoli ona na refundację kosztów poniesionych na modernizację oczyszczalni ścieków. Całkowity koszt projektu to b...

więcej

Magistranci nagrodzeni

News image

  We wtorek 21 stycznia odbyło się oficjalne wręczenie nagród Laureatom konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.    Nagrody otrzymali:  Kinga Beata Błaszczyk, za pracę magisterską pt. ...

więcej

Roczne sprawozdanie za 2013 - odpady opakowaniowe

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr...

więcej

Konkurs dla magistrantów rozstrzygnięty

News image

 Szanowni Państwo,pragniemy poinformować, że pierwsza edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej została rozstrzygnięta.Kapituła konkursowa w składzie prof. Jerzy Gaca z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, prof. Andrzej ...

więcej

Czyste pieniądze na czyste środowisko

CZYSTE PIENIĄDZE NA CZYSTE ŚRODOWISKO• W Polsce powstało ponad 4,6 tys. km kanalizacji i wodociągów, dzięki wsparciu z Unii Europejskiej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).  • Samorządy do końca tego ...

więcej


         
Wnioski na rok 2015
eko-misja
Narodowy Konkurs Ekologiczny
Fundusze Unijne
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Projekt i wykonanie: Logistic & IT Solutions
2009