• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
prev
next

Water Concept Opera o tematyce ekologicznej.

News image

    WFOŚIGW w Toruniu dofinansował główną instalację na  7 Bella SkyWay  Festival. Animacja ujęta w wizję artystyczną poruszać będzie tematykę ekologiczną, ...

więcej

Ochrona siedlisk Gniewosz Plamisty

News image

  WFOŚiGW w Toruniu wsparł realizowane przez Nadleśnictwo Włocławek przedsięwzięcie rozpoznania występowania gniewosza plamistego w Nadleśnictwie Włocławek wraz z monitoringiem znanych stanowisk mające na celu zastosowanie czynnej ochrony tego ...

więcej

Kawka w Grudziądzu

News image

    W dniu 06 sierpnia 2015 r. w ramach programu poprawy jakości powietrza Część 2 - KAWKA, podpisano umowę dotacji pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu, a Gminą Miasto Grudziądz. Przyznana dotacja w ...

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU NABORU WNIOSKÓW

News image

   Informujemy, że w dniu 31 lipca 2015 r. suma złożonych wniosków w ramach PROGRAMU PROSUMENT ...

więcej

ZMIANY W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM PROSUMENT

News image

 OGŁOSZENIE O ZMIANACH W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM PROSUMENT   W związku ze zmianą Programu Priorytetowego „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł ...

więcej

Informacja dotycząca obliczania nadwyżki dochodów

News image

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje o konieczności dostarczenia do dnia 15 sierpnia 2015 r. Załącznika Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g /4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów ...

więcej

Kawka dla Torunia

News image

  W dniu 15 czerwca w ramach programu poprawy jakości powietrza Część 2 - KAWKA, podpisano umowę pomiędzy WFOSiGW w Toruniu, a Gminą Miasto Toruń na dofinansowanie w formie dotacji w ...

więcej

Kontynuacja modernizacji oczyszczalni ścieków Aglo

News image

   19 czerwca 2015 r. WFOŚiGW w Toruniu, jako Instytucja Wdrażająca, podpisał umowę z przedsiębiorstwem Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu umowę o dofinansowanie projektu pn. ”Modernizacja i ...

więcej

OGŁOSZENIE - PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

News image

  W uzgodnieniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększono kwotę budżetu programu priorytetowego NFOŚiGW : Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,  Część 4) PROSUMENT- linia dofinansowania z ...

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU NABORU WNIOSKÓW - PROGRAM

News image

    Informujemy, że w dniu dzisiejszym suma złożonych wniosków w ramach PROGRAMU PROSUMENT przekroczyła kwotę budżetu programu przewidzianą na rok bieżący. W związku z tym na podstawie ust. 5 ...

więcej

Poznajemy ptaki

News image

  W tym roku dzieci, młodzież i mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego mogą poznać różnorodność gatunkową ptaków zamieszkujących na terenie województwa dzięki projektowi „Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie awifauny na terenie woj. ...

więcej

Fotowoltaika – własne źródło energii.

News image

 Od początku roku w  województwie kujawsko-pomorskim trwa cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych propagujących wykorzystanie i rozszerzenie zastosowania energii słonecznej w gospodarstwach rolnych woj. kujawsko-pomorskiego organizowane przez Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą z/s w ...

więcej

Rekultywacja składowisk w województwie kujawsko-po

News image

           W dniu 14.05.2015 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego miało miejsce podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia ,,Rekultywacja składowisk w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. Zakres ...

więcej

Polskie miasta znów powalczą o czyste powietrze

News image

  Podczas dwóch pierwszych edycji programu na poprawę jakości powietrza zostało przyznanych łącznie prawie 637 milionów złotych. To pieniądze z wkładów własnych samorządów, a także z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i ...

więcej

Edukacja ekologiczna w WFOŚiGW

News image

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej przeprowadziło zajęcia w ramach projektu pn. „Ekologiczny rok w województwie kujawsko-pomorskim” finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. harmonogram szkoleń     ...

więcej

Zajęcia edukacji ekologicznej w siedzibie WFOŚiGW

News image

  Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie  pn. „Ekologiczny rok w województwie kujawsko-pomorskim” finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.   ...

więcej

Projekt Przestrzeń

News image

  23 marca 2015 wystartował nowy projekt Ministerstwa Środowiska - ogólnopolski konkurs PROJEKT: PRZESTRZEŃ skierowany do deweloperów, których inwestycje wpisują się w nurt ekologicznego projektowania. Celem konkursu jest promocja inwestorów, których inwestycje ...

więcej

UWAGA - ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

 Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 marca 2015 r. zmienia numer rachunku bankowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.   Nowy numer rachunku:  BANK GOSPODARSTWA ...

więcej

Ankieta na potrzeby IV Aktualizacji KPOŚK oraz Mas

 W związku z trwającymi pracami nad projektem IV Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Master Planem dla dyrektywy Rady nr 91/271/EWG, WFOŚiGW w Toruniu informuje, że na stronie internetowej ...

więcej

Kujawsko-Pomorskie Akademickie Centrum Prawa Ochro

News image

 W dniu 10 marca podpisano porozumienia w sprawie Kujawsko-Pomorskiego Akademickiego Centrum Prawa Ochrony Środowiska przy Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Centrum jest nową jednostką naukowo-badawczą powołaną na Wydziale Prawa ...

więcej

Odnawialne źródła energii

Perspektywy wykorzystywania w naszym województwie energetyki opartej o odnawialne źródła oraz technologii umożliwiających oszczędności energetyczne były tematem otwartej konferencji z udziałem specjalistów i zaproszonych gości. Spotkanie otworzył marszałek Piotr Całbecki.Wśród ...

więcej

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje o możliwości pozyskania pożyczki wraz z dotacją na ...

więcej

Wysokość umorzeń pożyczek 2015

 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu informuje, że wysokość umorzenia pożyczek wynosi do 40% dla zadań zgodnych z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami na dofinansowanie których zawarto umowy ...

więcej

Ekologiczny obraz Polaków

News image

Większość Polaków pozytywnie ocenia stan środowiska naturalnego i uważa, że jego ochrona zależy od każdego z nas. Przejawia się to w codziennych proekologicznych działaniach, takich jak np. ...

więcej

PROSUMENT ścieżką bankową

1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie (podpisana 24 listopada 2014 r. przez Prezydenta RP), ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która nowelizuje również art. 411 ust. ...

więcej

Czystsza Bydgoszcz

News image

W dniu 10 grudnia 2014 r. Pani  Grażyna Ciemniak Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy podpisała umowę na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu działań w zakresie likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej ...

więcej

Utylizacja AZBESTU - 2015 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje o możliwości pozyskania dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu ...

więcej

Modernizacja składowsika odpadów w Bladowie

News image

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu dla PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W TUCHOLI SPÓŁKA Z O.O. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego z perspektywą na lata 2018-2023 składowisko odpadów w Bladowie ma być ...

więcej

Walka ze smogiem!

Prawie 50 polskich miast podjęło walkę ze smogiem. Już teraz ich samorządy deklarują, że w najbliższych latach zlikwidują 19 tys. nieefektywnych, węglowych źródeł ciepła. Samorządowcy sięgają po dotacje oferowane na ...

więcej

EKO CZYLI JAK? EDUKACJA EKOLOGICZNA W REGIONIE

News image

Konferencja miała na celu przedstawienie oferty realizowanej przez instytucje zajmujące się edukacją w zakresie ekologii w województwie kujawsko-pomorskim.Spotkanie to było również miejscem wymiany doświadczeń i zapoznania się ze sposobami finansowania ...

więcej

Myśliwi dzieciom ... 6 listopada 2014

News image

Program edukacyjny "Myśliwi – Dzieciom, Dzieci – Zwierzętom” realizowany przez koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego wspólnie ze szkołami pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego, to przedsięwzięcie ...

więcej

Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej

News image

6 listopada br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie podsumowano wojewódzki etap konkursu „Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”. Cała uroczystość wręczenia nagród poprzedzona została wykładem dr Grzegorza Hoduna z Instytutu Sadownictwa ...

więcej


         
Wnioski na rok 2015
Konkurs ECO DESIGN
Narodowy Konkurs Ekologiczny
Fundusze Unijne
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Projekt i wykonanie: Logistic & IT Solutions
2009