WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png e43f7042740bbd9a0410a9798724c4a7
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Aktualności
Mikroinstalacje RPO – dofinansowanie zadań z zakresu wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach działania 3.1 RPO WK-P

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza  Program priorytetowy „Mikroinstalacje RPO  – dofinansowanie zadań z zakresu wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach działania 3.1 RPO WK-P”

W ramach programu można starać się o dofinansowanie na pokrycie wkładu własnego wnioskodawcy w ramach RPO WK-P działanie 3.1.

 

Informacji na temat programu udziela Zespól Doradców Energetycznych 56 6212 360/361

 

Program priorytetowy „Mikroinstalacje RPO
 
– dofinansowanie zadań z zakresu wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach działania 3.1 RPO WK-P”

 

I. Cel programu

Ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez zwiększenie działu energii pochodzącej z OZE.

II. Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2017 – 2020

III. Budżet

Budżet na realizację programu wynosi 40.000.000,00 zł.

IV. Beneficjenci

Beneficjentami programu są podmioty kwalifikujące do dofinasowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 działanie 3.1 Wspierane wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; schemat: mikroinstalacje.  

V. Rodzaj przedsięwzięć

Programem objęte będą przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego polegające na budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej (mikroinstalacji) z OZE, w budynkach publicznych oraz mieszkaniowych (w tym związane z działaniami z zakresu mikrogeneracji i mikrotrigeneracji).

VI. Forma dofinansowania

  1. Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki.
  2. Pożyczka podlega umorzeniu w wysokości 30%.
  3. Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wkładu własnego wnioskodawcy w ramach RPO WK-P.
  4. Warunkiem otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu jest udokumentowanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – schemat: mikroinstalacje.
  5. Pozostałe warunki dofinansowania zgodnie z Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

VII. Terminy i sposób składania wniosków

  1. Nabór wniosków dla beneficjentów prowadzony będzie w trybie ciągłym od dnia 15 stycznia 2017 r. do wyczerpania budżetu programu.
  2. Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru zamieszczone zostanie na stronie www.wfosigw.torun.pl
  3. Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu mieszczącej się w Toruniu przy ulicy Fredry 8.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N5.jpg 4c3dca86aed6bbab58f37a1cfdb48873
N1.jpg f4d21849133a86b2902a52aaa67438a3
rodo1.jpg 289a4e2d31eac41d4dcf2fc9989ef147