Informacje podstawowe
Tytuł Umowy Program Gospodarki Ściekowej w Gminie Koronowo z wyznaczeniem granic i obszaru aglomeracji oraz koncepcją programowo- przestrzenną przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Koronowie z uwzględnieniem wykorzystania źródeł energii odnawialnej. Nazwa beneficjenta GMINA KORONOWO Dziedzina OCHRONA WÓD  Koszt zadania 97 500,00 zł Kwota pomocy 30 000,00 zł
Data podpisania umowy: 2015-01-09
Numer Umowy: DB15001
Rodzaj Dofinansowania: Dotacja
Miejsce realizacji
Koronowo
Województwo Kujawsko - Pomorskie
Powiat Powiat Bydgoski
Gmina Koronowo