WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 2ece01f575c4c84949a0b73dd3cd37a9
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Zawarcie umowy Organy Samorządowe

Dokumenty prawne

 

 • Statut (uwierzytelniona kopia),
 • Uchwała powołująca Skarbnika, Starostę (uwierzytelniona kopia),
 • Zaświadczenie Komisji Wyborczej o wyborze Prezydenta, Burmistrza, Wójta (uwierzytelniona kopia),
 • Uchwała o zaciagnięciu pożyczki (oryginał),
 • Uchwała RIO potwierdzająca możliwość spłaty pożyczki (oryginał).


Dokumenty finansowe

 

 • Załącznik inwestycyjny do Uchwały Budżetowej, (uwierzytelniona kopia)
 • zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (87-100 Toruń, pl. Teatralny 2) o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (oryginał),
 • zaświadczenie z WIOŚ (Bydgoszcz, ul. P. Skargi 2) o niezaleganiu z zapłatą kar za przekroczenie norm środowiska (oryginał),
 • oświadczenie o sposobie rozliczania podatku VAT.
 • oświadczenie o zbilansowaniu środków : pobierz plik


Dokumenty dotyczące zadania

 

 • uwierzytelnione kopie posiadanych pozwoleń i decyzji zwiazanych z przedsięwzięciem np. pozwolenie na budowę, pozwolenie wodno-prawne, decyzja o dopuszczalnej emisji,
 • umowa z wykonawcą (uwierzytelniona kserokopia),
 • oświadczenie o wyborze wykonawcy 

               oświadczenie 1

               oświadczenie 2

 • oświadczenie o odpowiedzialności karnej,

               pobierz plik (.doc)

 • harmonogram rzeczowo-finansowy jako załącznik do umowy - sporządzony w oparciu o rzeczywiste dane (zawarte umowy z dostawcami, wykonawcami, poniesione dotychczas koszty itp.),

               pobierz plik (.doc)

 • Karta planowanych efektów ekologicznych jako załącznik do umowy,

               wyświetl pliki

 • w przypadku zadań termomodernizacyjnych kontrahenci są zobowiązani do sporządzania audytu energetycznego na podstawie:

       Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 
   

 

Zasady rozliczania wydatków z zakresu Edukacji Ekologicznej

              pobierz plik (.doc)              

          załącznik nr 1 do zasad rozliczania wydatków z EE finansowanych ze środków WFOŚiGW w Toruniu

 

Obowiązujące stawki za prowadzenie zajęć i wykładów finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

               pobierz plik (.doc)           

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N5.jpg 1af763a1c468bcbcd01ec1c2029d62ac
N1.jpg 8829ee2a8415093a7b3c90b61ef4ff0c