WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 3cd0b0fcef998d6ed4f2eadb5adc6413
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Zawarcie umowy Pozostali

 

Dokumenty formalno-prawne dotyczące wnioskodawcy

 

 • Dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy, m.in. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważność dokumentu 3 miesiące), statut, (uwierzytelnione kopie),
 • Dokument potwierdzający upoważnienie osób do reprezentacji Wnioskodawcy (uwierzytelniona kopia).


Dokumenty ekonomiczno-finansowe

 

 • opinia banku prowadzącego rachunek podstawowy (oryginał),
 • zaświadczenia o niezaleganiu US,ZUS, (oryginały lub uwierzytelnione kopie)
 • zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2) o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska (oryginał),
 • zaświadczenie z WIOŚ (Bydgoszcz, ul. P. Skargi 2) o niezaleganiu z zapłatą kar za przekroczenie norm środowiska (oryginał),
 • oświadczenie o zbilansowaniu środków : pobierz plik
 • informacja o sposobie rozliczania podatku VAT,

 

 • Podmioty ubiegające się o pożyczkę podlegające ustawie o rachunkowości
  • sprawozdanie finansowe: aktualne F-01 i bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzone zgodnie ze wzorami i zasadami ustawy o rachunkowości,
  • opinia i raport biegłego rewidenta - dotyczy podmiotów, które ustawowo zobowiązane są do przeprowadzania badań swoich sprawozdań (uwierzytelniona kopia).
 • Podmioty ubiegające się o pożyczkę nie podlegające ustawie o rachunkowości
  • kopie (uwierzytelnione) deklaracji podatkowych składanych do Urzędu Skarbowego za ostatnie 2 lata,
  • zestawienie struktury przychodów i kosztów za ostatnie dwa lata (Ąródło, kwota).


Dokumenty dotyczące zadania

 

 • uwierzytelnione kopie posiadanych pozwoleń i decyzji związanych z przedsięwzięciem np. pozwolenie na budowę, pozwolenie wodno-prawne, decyzja o dopuszczalnej emisji,
 • umowa z wykonawcą (uwierzytelniona kserokopia),
 • oświadczenie o wyborze wykonawcy 

              oświadczenie 1

              oświadczenie 2

 • oświadczenie o odpowiedzialności karnej,

              pobierz plik (.doc)

 • harmonogram rzeczowo-finansowy jako załącznik do umowy - sporządzony w oparciu o rzeczywiste dane (zawarte umowy z dostawcami, wykonawcami, poniesione dotychczas koszty itp.),

               pobierz plik (.doc)  

 • Karta planowanych efektów ekologicznych jako załącznik do umowy,

               wyświetl pliki

 • w przypadku zadań termomodernizacyjnych kontrahenci są zobowiązani do sporządzania  audytu energetycznego na podstawie: 

             Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 
   

 

Zasady rozliczania wydatków z zakresu Edukacji Ekologicznej

              pobierz plik (.doc)

              załącznik nr 1 do zasad rozliczania wydatków z EE finansowanych ze środków WFOŚiGW w Toruniu 

 

Obowiązujące stawki za prowadzenie zajęć i wykładów finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

             pobierz plik (.doc)


Dokumenty dotyczące zabezpieczenia prawnego spłaty pożyczki
Po uzgodnieniu z Wojewódzkim Funduszem.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N5.jpg 09551eb1b026a014943289d9d701b5ec
N1.jpg 5cd15b8b6b08f270f73696a2c84210e0
rodo1.jpg 447f4525ba45c9807ca024853d55f622