WFOŚiGW w Toruniu - demo.wfosigw.torun.pl

naglowek.png 503c8818339f4276f6e3640866420493
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Porozumienie z NFOŚiGW dot. POIiŚ 2014-2020

16 listopada 2015 r. zostało zawarte pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Celem Porozumienia jest powierzenie WFOŚiGW w Toruniu, na podstawie art. 400b ust. 8 ustawy Prawo ochrony środowiska zadań związanych z realizacją krajowego programu operacyjnego w rozumieniu ustawy, tj. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, z zamiarem zapewnienia jego efektywnej realizacji.

NFOŚiGW powierza Wojewódzkiemu Funduszowi następujące zadania związane z realizacją Działania 2.2. PO IiŚ 2014-2020 Gospodarka odpadami komunalnymi oraz Działania 2.3. PO IiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach:

1)    przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla wnioskodawców;

2)    wsparcie wnioskodawców w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie;

3)    kontrola na miejscu realizacji projektów;

w zakresie określonym w załącznikach do Porozumienia, w zakresie projektów realizowanych na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Powierzenie realizacji zadań poprzedzone będzie oceną zdolności Wojewódzkiego Funduszu do przyjęcia ich realizacji w sposób zapewniający prawidłowe wykonywanie zadań przez NFOŚiGW.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg 78fbaecd0784ca6c61c7dab3346c1016
3.jpg 6ac032bcf9d9d8c407c23ee6888e27c6
1.jpg f1fbcc04ccc797c555db3f368d766295
3.jpg 0b69d09cf3f081ff47617cffc940877f
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N1.jpg 0595fdedf9e97f9a797414753f6a7b4c