WFOŚiGW w Toruniu - demo.wfosigw.torun.pl

naglowek.png 7adf209f93e5d8be94825852354719b7
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Porozumienie z NFOŚiGW dot. POIiŚ 2014-2020

16 listopada 2015 r. zostało zawarte pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Celem Porozumienia jest powierzenie WFOŚiGW w Toruniu, na podstawie art. 400b ust. 8 ustawy Prawo ochrony środowiska zadań związanych z realizacją krajowego programu operacyjnego w rozumieniu ustawy, tj. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, z zamiarem zapewnienia jego efektywnej realizacji.

NFOŚiGW powierza Wojewódzkiemu Funduszowi następujące zadania związane z realizacją Działania 2.2. PO IiŚ 2014-2020 Gospodarka odpadami komunalnymi oraz Działania 2.3. PO IiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach:

1)    przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla wnioskodawców;

2)    wsparcie wnioskodawców w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie;

3)    kontrola na miejscu realizacji projektów;

w zakresie określonym w załącznikach do Porozumienia, w zakresie projektów realizowanych na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Powierzenie realizacji zadań poprzedzone będzie oceną zdolności Wojewódzkiego Funduszu do przyjęcia ich realizacji w sposób zapewniający prawidłowe wykonywanie zadań przez NFOŚiGW.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg 5765d15117a8d810e52075d72697547d
3.jpg 09e92329fdaf274c1ec4c9064209908f
1.jpg e299c0f4f77c0375e4c13d6cd77bec4c
3.jpg b970aa92c5a28644af8e3c2bd3509d4f
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N5.jpg 2fdb78de8a75a7ca8393c0f486bb68bc
N1.jpg 2b03e2b193f7e23d36531438384c8310