WFOŚiGW w Toruniu - demo.wfosigw.torun.pl

naglowek.png 9babd4b0c0e2b02657b982655a65b8b8
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Porozumienie z NFOŚiGW dot. POIiŚ 2014-2020
11/01
2016

16 listopada 2015 r. zostało zawarte pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Celem Porozumienia jest powierzenie WFOŚiGW w Toruniu, na podstawie art. 400b ust. 8 ustawy Prawo ochrony środowiska zadań związanych z realizacją krajowego programu operacyjnego w rozumieniu ustawy, tj. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, z zamiarem zapewnienia jego efektywnej realizacji.

NFOŚiGW powierza Wojewódzkiemu Funduszowi następujące zadania związane z realizacją Działania 2.2. PO IiŚ 2014-2020 Gospodarka odpadami komunalnymi oraz Działania 2.3. PO IiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach:

1)    przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla wnioskodawców;

2)    wsparcie wnioskodawców w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie;

3)    kontrola na miejscu realizacji projektów;

w zakresie określonym w załącznikach do Porozumienia, w zakresie projektów realizowanych na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Powierzenie realizacji zadań poprzedzone będzie oceną zdolności Wojewódzkiego Funduszu do przyjęcia ich realizacji w sposób zapewniający prawidłowe wykonywanie zadań przez NFOŚiGW.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg b8efe4ee7afa070d096d1801e65a1bee
3.jpg 371baacd61cb75631aed33e5269e3308
1.jpg e3bf4b7359eb093f50a6f80362c8f8e1
3.jpg 17ccefca1153b8b287213bb22777b6c8
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N1.jpg ab7e464d1e17422bd6a2ddab2c3b48b3