WFOŚiGW w Toruniu - demo.wfosigw.torun.pl

naglowek.png 0edf20a3f5cac2209bb3099af8a7f2d7
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Dofinansowanie PJB 2017

Do 15 kwietnia 2016 roku należy złożyć:

WNIOSEK KIEROWNIKA PAŃSTWOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ o udzielenie dofinansowania na realizację zadania państwowej jednostki budżetowej - dotyczy zadania, dla którego wypłaty środków finansowych w ramach wnioskowanego dofinansowania rozpoczynają się w 2017 roku, 

UPROSZCZONY WNIOSEK KIEROWNIKA PAŃSTWOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ o udzielenie dofinansowania na realizację zadania państwowej jednostki budżetowej - stanowiący coroczne potwierdzenie realizacji zadania wieloletniego, na dofinansowanie którego złożono już wniosek w WFOŚiGW w Toruniu lub zawarto z WFOŚiGW w Toruniu umowę - Wniosek_PJB_uproszczony.doc.


Edukacja Ekologiczna 

- Konkursy:

Wniosek_PJB_EE_konkursy_2017.doc

- Programy:

Wniosek_PJB_EE_programy_2017.doc

- Wydawnictwa:

Wniosek_PJB_EE_wydawnictwa_2017.doc

- Pozostałe:

Wniosek_PJB_EE_pozostałe_2017.doc

Harmonogram_EE_pozostałe_2017.xls

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI ZA PROWADZENIE ZAJĘĆ I WYKŁADÓW finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Obowiązujące stawki

- Gospodarka Wodna:

Wniosek_PJB_GW_2017.doc

Harmonogram_GW_2017.xls

- Monitoring:

Wniosek_PJB_MN_2017.doc

Harmonogram_MN_2017.xls

- Ochrona Powietrza - termomodernizacja i inne:

Wniosek_PJB_OA_2017.doc

Harmonogram_OA_2017.xls

 - Ochrona Powietrza - OZE:

Wniosek_PJB_OA_OZE 2017.doc

Harmonogram_OA_OZE 2017.xls

Ochrona Przed Hałasem:

Wniosek_PJB_OH_2017.doc

Harmonogram_OH_2017.xls

- Ochrona Przyrody:

Wniosek_PJB_OP_2017.doc

Harmonogram_OP_2017.xls

- Ochrona Wód - Kanalizacja:

Wniosek_PJB_OW_kanalizacja_2017.doc

Harmonogram_OW_kanalizacja_2017.xls

- Ochrona Wód - Oczyszczalnie:

Wniosek_PJB_OW_oczyszczalnie_2017.doc

Harmonogram_OW_oczyszczalnie_2017.xls

- Ochrona Wód - Pozostałe:

Wniosek_PJB_OW_pozostale_2017.doc

Harmonogram_OW_pozostale_2017.xls

- Ochrona Ziemi:

Wniosek_PJB_OZ_2017.doc

Harmonogram_OZ_2017.xls

- Poważne Awarie:

 Zgodnie z opinią Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko - pomorskiego, na temat dofinansowania zakupu samochodu ciężkiego dla jednostek OSP, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego WFOŚiGW informuje:

  •  optymalnym samochodem do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno - ekologicznego jest średni samochód z modułem ratownictwa chemiczno - ekologicznego,
  • w uzasadnionych przypadkach, po dokonaniu analizy operacyjnej zabezpieczenia terenu, na który pojazd ma trafić oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, ze środków WFOŚiGW w Toruniu może być dofinansowany samochód ciężki. Kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć kwoty dofinansowania samochodu średniego.

Wniosek_PJB_PA_2017.doc

Harmonogram_PA_2017.xls

- Pozostałe:

Wniosek_PJB_PO_2017.doc

Harmonogram_PO_2017.xls

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N1.jpg 17a25218719bd6465a59c82c57552ff2