WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png a3717fb634b96904c0d309081082e9e7
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Środki unijne na Punkty Selektywngo Zbierania Odpadów Komunalnych
Powiązane galerie

RPO WK-P

W dniu 14 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w obecności m.in.: Pana Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pani Anety Jędrzejewskiej oraz Pana Sławomira Kopyścia – Członków Zarządu Województwa, Pani Emilii Kawki – Patek – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Pani Kseni Żółtowskiej – Gimińskiej – Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu ds. przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych, podpisana została umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Projekt pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” jest projektem grantowym realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ze środków Funduszy Europejskich w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 -Gospodarka odpadami, Cel - Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie.

Projekt obejmujący swoim zakresem wsparcie 30 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zakres rzeczowy projektu realizowany przez Beneficjenta projektu obejmuje, m.in.:

a) działania edukacyjno-informacyjne w zakresie zapobiegania powstawania odpadów skierowane do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,

b) zarządzanie obejmujące realizację projektu grantowego zgodnie z założonym celem:

- przeprowadzenie naboru grantobiorców - ostatecznych beneficjentów projektu,

- podpisanie umów, monitorowanie realizacji zadań grantobiorców, kontrolę realizacji zadań przez grantobiorców.

Natomiast realizowany przez Grantobiorców:

a) infrastruktura do selektywnej zbiórki i przetwarzania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, plastiku, szkła, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych, w tym budowę i rozbudowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),

b) działania informacyjno-promocyjne dotyczące powierzonego grantu.

 

Wartość projektu:  30 679 839,53 zł

Wkład UE (EFRR):  20 954 036,09 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: 2018-06-30

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru grantobiorców: 12.2016 r.

Budowa i modernizacja 30 PSZOK według przyjętego Standardu Wojewódzkiego.

Wsparcie grantobiorców do 85% kosztów kwalifikowalnych (na budowę nowego PSZOK do 867 000 zł, na modernizację PSZOK do 433 500 zł).

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg de4bb8ec7a25a57cf3e91bdc524e696e
3.jpg 5cd4a5c370ccc2bb2c1d730602959a7e
1.jpg b9e5d79a61d4488af515ce174183434c
3.jpg e3f73493da6efd0ac25a62b60d8ca079
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N5.jpg ed64557d54029a5beda27df82d12326f
N1.jpg becb59d8342ca40388cf4fbca32a2f2d