WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 8a0646895fae0ac99ff08fa732a0ade4
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Zawarcie umowy przedsiębiorcy

Dokumenty prawne

 

 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważność dokumentu 3 miesiące) (uwierzytelniona kopia),
 • statut, umowa spółki (uwierzytelniona kopia),
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia (Rady Nadzorczej) o zaciągnięciu pożyczki (gdy jest wymagana) (uwierzytelniona kopia)
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej (uwierzytelniona kopia)


Dokumenty finansowe

 

 • opinia banku prowadzącego rachunek podstawowy (oryginał),
 • zaświadczenia o niezaleganiu US,ZUS, (oryginały lub uwierzytelnione kopie)
 • zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2) o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (oryginał),
 • zaświadczenie z WIOŚ (Bydgoszcz, ul. P. Skargi 2) o niezaleganiu z zapłatą kar za przekroczenie norm środowiska (oryginał),
 • oświadczenie o zbilansowaniu środków : pobierz plik
 • informacja o sposobie rozliczania podatku VAT,

 • Podmioty gospodarcze podlegające ustawie o rachunkowości
  • sprawozdanie finansowe: aktualne F-01 i bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzone zgodnie ze wzorami i zasadami ustawy o rachunkowości,
  • opinia i raport biegłego rewidenta - dotyczy podmiotów, które ustawowo zobowiązane są do przeprowadzania badań swoich sprawozdań (kserokopia).

 

 • Podmioty gospodarcze nie podlegające ustawie o rachunkowości
  • kopie roboczych deklaracji podatkowych składanych do Urzędu Skarbowego za ostatnie 2 lata,
  • o zestawienie struktury przychodów i kosztów za ostatnie dwa lata (źródło, kwota).

Zasady rozliczania wydatków z zakresu Edukacji Ekologicznej

pobierz plik (.doc)

załącznik nr 1 do zasad rozliczania wydatków z EE finansowanych ze środków WFOŚiGW w Toruniu
         

Obowiązujące stawki za prowadzenie zajęć i wykładów finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

pobierz plik (.doc)            

 
Dokumenty dotyczące zabezpieczenia
Po uzgodnieniu z Wojewódzkim Funduszem.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N5.jpg 3e6160f51acac657a1d9525d8feec9d6
N1.jpg eefea4f3fe37846d1a19a24d8af3f889
rodo1.jpg d9e3952d4f305ae213576e47059a0efd