WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 1a73f9848b037fb37de77cfef613dca7
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
POliŚ 2007-2013

POIIŚ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na podstawie Porozumienia z 25 czerwca 2007 r. zawartego z Ministrem Środowiska, brał udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 jako Instytucja Wdrażająca dla projektów o wartości do 25 mln euro w ramach priorytetów:

-         I – Gospodarka wodno – ściekowa,

-         II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

W całym okresie wdrażania POIiŚ, WFOŚiGW w Toruniu wykonywał zadania w zakresie 
m.in.: przygotowania i oceny projektów, kontroli projektów, przygotowania, podpisywania i aneksowania umów o dofinansowanie, monitorowania i sprawozdawczości, zarządzania finansowego i rozliczania projektów, informacji i promocji.

W ramach POIiŚ 2007-2013 WFOŚiGW w Toruniu zawarł 16 umów o dofinansowanie 
z beneficjentami Funduszu Spójności w ramach priorytetu I - gospodarka wodno-ściekowa oraz 4 umowy o dofinansowanie z Beneficjentami w ramach priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Wdrażane projekty przez Wojewodzki Fundusz.

Na podstawie ww. Porozumienia WFOŚiGW w Toruniu wykonuje również swoje zadania po upływie terminu kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ, odpowiednio do zaawansowania zamykania POIiŚ oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej, 
w szczególności zaleceniami dotyczącymi zamknięcia POIiŚ. Główne zadania na tym etapie związane są z przeprowadzaniem monitoringu (m.in. efektów ekologicznych) oraz kontroli trwałości.

 więcej informacji o POliŚ 2007-2013

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg 78d1c6fcd66c229f14d3a8e1859c8f78
3.jpg 9a7451bd357a0b8e9d10042f98e30733
1.jpg 33283b9b5361547dc03b473d830e2516
3.jpg 48ee3791328dad6e0de7165c26fa4e40
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg d655cdac5659213907027d02a7566043
PROGRAMY BANEREK.jpg fc62122c1edde26b437995b2c6dc8e36
NEWSLETTER.jpg a9e42c3557304161e7ed5852a9b47862
RODO.jpg 50e737e574dff03164da82bf0f045eae