WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 5b06f88749a59d6fbc88c5fdc9959520
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
POliŚ 2007-2013

POIIŚ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na podstawie Porozumienia z 25 czerwca 2007 r. zawartego z Ministrem Środowiska, brał udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 jako Instytucja Wdrażająca dla projektów o wartości do 25 mln euro w ramach priorytetów:

-         I – Gospodarka wodno – ściekowa,

-         II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

W całym okresie wdrażania POIiŚ, WFOŚiGW w Toruniu wykonywał zadania w zakresie 
m.in.: przygotowania i oceny projektów, kontroli projektów, przygotowania, podpisywania i aneksowania umów o dofinansowanie, monitorowania i sprawozdawczości, zarządzania finansowego i rozliczania projektów, informacji i promocji.

W ramach POIiŚ 2007-2013 WFOŚiGW w Toruniu zawarł 16 umów o dofinansowanie 
z beneficjentami Funduszu Spójności w ramach priorytetu I - gospodarka wodno-ściekowa oraz 4 umowy o dofinansowanie z Beneficjentami w ramach priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Wdrażane projekty przez Wojewodzki Fundusz.

Na podstawie ww. Porozumienia WFOŚiGW w Toruniu wykonuje również swoje zadania po upływie terminu kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ, odpowiednio do zaawansowania zamykania POIiŚ oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej, 
w szczególności zaleceniami dotyczącymi zamknięcia POIiŚ. Główne zadania na tym etapie związane są z przeprowadzaniem monitoringu (m.in. efektów ekologicznych) oraz kontroli trwałości.

 więcej informacji o POliŚ 2007-2013

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg 0936b3750604212809bf84c733860355
3.jpg 4240cfc29f4617b3009b5db338ced37b
1.jpg 1a906d703ff8779c1c98920d241b2d2c
3.jpg 9b4b396e7e1db5fecac95a91eab5cecb
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 6f72821506cfddb62b5fac6ebfd7d1e1
PROGRAMY BANEREK.jpg 9db44367ce4323abda15ab521baf01cf
NEWSLETTER.jpg 8bb7dc36601655f3e7308a0dc6b53b5d
RODO.jpg f4a061bf0231262af9c13c07868a09bd