WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 62195df1151d260871a620c798eac45f
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Państwowe Jednostki Budżetowe

     Wojewódzki Fundusz udziela dofinansowania w formie przekazania środków finansowych
na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane przez państwowe jednostki budżetowe.

     Przekazanie środków finansowych określonych w ust. 1 będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem poniższych postanowień:

  1. wnioski o przekazanie środków finansowych należy składać w terminie umożliwiającym ich ujęcie w projekcie ustawy budżetowej w ramach rezerwy celowej;
  2. wysokość dofinansowania w formie przekazania środków finansowych państwowym jednostkom budżetowym może wynosić do 100 % kosztu całkowitego przedsięwzięcia;
  3. do dnia podpisania umowy Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczeniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska wydane odpowiednio przez marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
  4. do dnia złożenia wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu oświadczenie o wyborze wykonawcy lub dostawcy zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz umowy z wykonawcą lub dostawcą, jeżeli przepisy wymagają formy pisemnej;
  5. w przypadku umów z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) termin dostarczenia umowy z wykonawcą lub dostawcą jest przedłużony do dnia złożenia w WFOŚiGW w Toruniu rozliczenia środków zaangażowanych w realizację zadania, określonego w umowie przekazania środków finansowych;
  6. na uzasadniony wniosek państwowej jednostki budżetowej przekazanie środków finansowych może nastąpić w formie zaliczek;
  7. dofinansowanie państwowych jednostek budżetowych odbywa się na podstawie umów o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania;
  8. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale mają zastosowanie odpowiednio pozostałe postanowienia zasad.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 58ed27e547c4651e41f2c9a9502eccd5
PROGRAMY BANEREK.jpg 2bcd0007409fc3b477f3748d0a61c0ec
NEWSLETTER.jpg a1512b7cfdb0bcbe264932a0cfae108f
RODO.jpg 18c83bbf3fedb76a6fb3f6f101450414