WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png ac0a1e239a5cddeff60ee68411315acb
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Lista przedsięwzięć priorytetowych

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

na rok 2018

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 400h ust 4 pkt 3, w związku z art. 400b ust. 2 oraz art. 400a ust. 1 pkt. 1-9a i 11-42 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz na podstawie Polityki ekologicznej państwa, Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, Krajowego planu gospodarki odpadami, Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, Polityki ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego, Programu ochrony środowiska województwa kujawsko – pomorskiego, Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego, Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na lata 2017-2020 oraz Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2017–2020 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w roku 2018 będzie udzielał pomocy na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej służące realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim w sposób zapewniający pełne wykorzystanie niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem określonych poniżej priorytetów dziedzinowych.

1. OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA

1) dofinansowanie zadań umieszczonych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych,

2) dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenach

o zabudowie rozproszonej,

3) wspomaganie budowy lub modernizacji komunalnych stacji uzdatniania wody, ujęć wody oraz sieci wodociągowych,

4) wspieranie zadań wynikających z programów małej retencji.

2. GOSPODARKA ODPADAMI

1) dofinansowanie zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami województwa kujawsko-pomorskiego,

2) wspieranie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w tym odpadów i wyrobów zawierających azbest.

3. OCHRONA POWIETRZA

1) wspomaganie działań wskazanych w programach ochrony powietrza i planach gospodarki niskoemisyjnej z wyłączeniem komunikacji miejskiej,

2) ograniczenie niskiej emisji w miejscowościach posiadających status uzdrowiska,

3) wspieranie działań dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

4) działania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej.

4. OCHRONA PRZYRODY

1) dofinansowywanie założeń parkowych i ogrodowych wpisanych do rejestru zabytków

2) wspieranie działań z zakresu ochrony czynnej obiektów objętych ochroną prawną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

5. EDUKACJA EKOLOGICZNA

1) wspieranie działań z zakresu edukacji ekologicznej o charakterze regionalnym i lokalnym,

2) dofinansowywanie działań edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska skierowanych do dzieci i młodzieży.

6. POWAŻNE AWARIE

Dofinansowywanie zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków.

7. MONITORING

Dofinansowywanie systemu kontrolno-pomiarowego stanu środowiska realizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach państwowego monitoringu środowiska.

Listy archiwalne:

Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2017
pobierz plik Lista 2017

Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2016
Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2015

Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2014
 
Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2013
 
Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2012

pobierz plik lista 2012 (53kB) word

 

 

                                          

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N5.jpg 7e10911f04d90e78e3b20c9bf583abf6
N1.jpg cfdc28e304dcb7a2b9cabe6f2bbfbc40
rodo1.jpg b871325f84f9abbfb50769333f56040e