WFOŚiGW w Toruniu - demo.wfosigw.torun.pl

naglowek.png c08c635c04c14a68cf0b1d456d109dbc
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Bank Ochrony Środowiska SA

Linie kredytowe w Banku Ochrony Środowiska S.A w 2015 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. i Kujawsko-Dobrzyńskim Bankiem Spółdzielczym umowy w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych na inwestycje proekologiczne realizowane na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.


Szczegółowe informacje na temat linii kredytowych oraz wysokości dopłat można uzyskać w oddziałach Banku Ochrony Środowiska:

1. Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrala Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy,

    ul. Bernardyńska 13, 85-950 Bydgoszcz, mail: bydgoszcz@bosbank.pl

2. Bank Ochrony Środowiska S.A. 1 Oddział Operacyjny w Bydgoszczy,

    ul. Broniewskiego 4, 85-316 Bydgoszcz, mail: leszek.cymbalko@bosbank.pl

3. Bank Ochrony Środowiska S.A. 2 Oddział Operacyjny w Bydgoszczy,

    ul. Skarżyńskiego 10, 85-791 Bydgoszcz, mail: leszek.cymbalko@bosbank.pl

4. Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Inowrocławiu, 

    ul. Dworcowa 37, 88-100 Inowrocław, mail: jaroslaw.nowak@bosbank.pl

5. Bank Ochrony Środowiska S.A. 1 Oddział Operacyjny w Toruniu,

     ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, mail: joanna.kurzych@bosbank.pl

6. Bank Ochrony Środowiska S.A. 2 Oddział Operacyjny w Toruniu,

    ul. Szosa Chełmińska 154 B, 87-100 Toruń, mail: eliza.olszewska@bosbank.pl

7. Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny we Włocławku,

    ul. T. Kościuszki 15, 87-800 Włocławek, mail: piotr.marszalek@bosbank.pl

 

Poniżej zamieszczamy warunki udzielania kredytów oraz linie kredytowe w ramach których dofinansowanie jest udzielane:

 

 Koszt kredytu:
Oprocentowanie kredytów jest stałe przez cały okres kredytowania i wynosi 2,0 % w stosunku rocznym. 
Prowizja przygotowawcza pobierana przez Bank od kredytobiorcy nie może przekroczyć 1,5 % kwoty udzielonego kredytu, nie mniej jednak niż 100 zł.

 

Wybrane warunki kredytowania: 
- podstawa i wysokość dofinansowania zadania kredytem: do 90% nakładów inwestycyjnych 
- okres realizacji zadania:  do 18 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji  kredytobiorcy; 
- okres spłaty kredytu nie może być dłuższy niż 5 lat od wynikającego z umowy terminu zakończenia zadania; wyjątek stanowi Linia nr 2, gdzie okres spłaty kredytu nie może być dłuższy niż 7 lat;
- miejsce świadczenia usługi: województwo kujawsko-pomorskie

 

 • Linia nr 1 „Inwestycje energooszczędne dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody” - maksymalna kwota kredytu 200 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

- modernizacja systemów grzewczych i ciepłej wody przynosząca efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery

- budowa systemów grzewczych i ciepłej wody.

Z kredytu może być finansowany :

- zakup i montaż energooszczędnych kotłów centralnego ogrzewania (bez ograniczenia mocy) opalanych gazem, olejem opałowym, biomasą lub zasilanych energią elektryczną z oprzyrządowaniem i materiałami niezbędnymi do ich zainstalowania w tym zbiorników do magazynowania paliwa i wkładów kominowych, 

- zakup i montaż energooszczędnych wymienników ciepłej wody użytkowej zasilanych z kotłów gazowych, olejowych, na biomasę, zasilanych energią elektryczną z oprzyrządowaniem i materiałami niezbędnymi do ich zainstalowania, 

- zakup i montaż promienników gazowych i elektrycznych z oprzyrządowaniem i materiałami niezbędnymi do ich zainstalowania,

- zakup i montaż grzejników konwekcyjnych wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi i pozostałej instalacji centralnego ogrzewania,

- zakup i montaż grzejników akumulacyjnych,

- zakup i montaż pomp ciepła i pozostałej instalacji centralnego ogrzewania,

- zakup i montaż wymienników ciepła z oprzyrządowaniem (urządzenie sterujące, czujniki, zawory trójdrożne, pompy, naczynie wyrównawcze),

- zakup i montaż przyłączy i węzłów cieplnych,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła,

- budowa przyłączy gazowych do budynków oraz wewnętrznej instalacji gazowej.

                     Do pobrania - Linia nr 1 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 2 „Inwestycje energooszczędne dotyczące ocieplania budynków” –  maksymalna kwota kredytu 400 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

- wykonanie dociepleń istniejących budynków poprzez:

- zakup i montaż niezbędnych materiałów wraz z tynkiem i obróbkami blacharskimi,

- zakup i montaż stolarki elewacyjnej i termoizolacyjnej o współczynniku przenikania ciepła poniżej 1,5 W/m2K

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

                     Do pobrania - Linia nr 2 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 3 „Inwestycje dotyczące budowy płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojownicę” – maksymalna kwota kredytu 100 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

- budowa płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę,

                     Do pobrania - Linia nr 3 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 4  „Inwestycje dotyczące zagospodarowania odpadów” – maksymalna kwota kredytu  300 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

- budowa instalacji przetwarzania odpadów i innych obiektów służących zagospodarowaniu odpadów (stałych i ciekłych, komunalnych i przemysłowych) oraz zakup urządzeń (np. kompaktory, prasy) związanych z przetwarzaniem odpadów oraz ich gospodarczym wykorzystaniem,

- budowa instalacji odzysku biogazu z istniejących lub realizowanych składowisk,

- nakłady związane z organizowaniem i funkcjonowaniem systemów zbiórki i transportu odpadów.

                      Do pobrania - Linia nr 4 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 5 „Inwestycje dotyczące budowy małych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej” –  maksymalna kwota kredytu 100 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

- budowa małych i przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 10 m3/d,

- budowa kanalizacji sanitarnej (kolektory wraz z przyłączami) pod warunkiem zapewnienia odbioru ścieków przez istniejącą lub realizowaną równolegle oczyszczalnię.

                     Do pobrania - Linia nr 5 - zasady udzielania kredytu 

 

 • Linia nr 6 „Inwestycje dotyczące uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy oraz inwestycje związane z produkcja biomasy” – maksymalna kwota kredytu 100 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

- zakup sadzonek roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy,

- zakup i montaż urządzeń do zbioru i przetwarzania biomasy w paliwo energetyczne.

                     Do pobrania - Linia nr 6 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 7 „Inwestycje związane z konserwacją parków w zespołach pałacowo  – parkowych i dworsko – parkowych” – maksymalna kwota kredytu 100 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

- pełen zakres prac związanych z konserwacją i rekonstrukcją przyrodniczą, konserwacja i rekonstrukcją urządzeń wodnych w parkach w zespołach pałacowo lub dworsko – parkowych (za wyjątkiem przygotowania dokumentacji i nadzoru)

                      Do pobrania - Linia nr 7 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 8 „Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii ” – maksymalna kwota kredytu 800 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

- przyłączenie do sieci cieplnej wykorzystującej geotermalne źródła energii (ciepłociąg i węzeł),

- zakup i montaż urządzeń małych elektrowni wodnych o mocy do 5 MW,

- zakup i montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW,

- zakup i montaż kolektorów i baterii słonecznych i pozostałej instalacji centralnego ogrzewania,

- zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 100 kW,

- zakup i montaż innych instalacji wykorzystujących OZE o mocy do 100 kW.

                        Do pobrania - Linia nr 8 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 9 „Inwestycje dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest” –   maksymalna kwota kredytu 100 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

- wymiana powierzchni dachowych azbestowych lub elewacyjnych płyt azbestowych (z kredytu mogą być finansowane koszty demontażu, utylizacji, zakupu i montażu nowego pokrycia dachu lub elewacji)

- budowa wodociągów w technologii rur bezazbestowych w miejsce wodociągów z rur azbestowych.

                        Do pobrania - Linia nr 9 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 10 "Inwestycje dotyczące poważnych awarii i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zmniejszające uciążliwość transportu" - maksymalna kwota kredytu 500 000 zł 

 

Przedmiot kredytowania :

- zakup ciężkich samochodów do ratownictwa chemiczno - ekologicznego,

- zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego,

- zakup samochodów zasilanych energią elektryczną.

 Do pobrania - Linia nr 10 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 11 „Energooszczędne oświetlenie” – maksymalna kwota kredytu 500 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

 - modernizacja systemów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, przynosząca efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii.

- budowa energooszczędnych systemów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego.

 Do pobrania - Linia nr 11 - zasady udzielania kredytu

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N1.jpg 49f41ff70b0b9ad9c95af79a90bbd6e8