WFOŚiGW w Toruniu - demo.wfosigw.torun.pl

naglowek.png 7259d93a83f8daed6dc8d8a64f4c54f3
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy

Linie kredytowe w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym 2015.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. i Kujawsko-Dobrzyńskim Bankiem Spółdzielczym umowy w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych na inwestycje proekologiczne realizowane na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Szczegółowe informacje na temat linii kredytowych oraz wysokości dopłat można uzyskać w oddziałach Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego:

1. Brześć Kujawski - ul. Reymonta 15 (ODDZIAŁ),  o.brzesc@kdbs.com.pl , 54 252 11 62;

2. Ciechocinek - ul. Zdrojowa 18a (FILIA),  f.ciechocinek@kdbs.com.pl , 54 283 25 73;

3. Dobrzyń nad Wisłą - ul. Słowackiego 1 (ODDZIAŁ),  o.dobrzyn@kdbs.com.pl , 54 253 10 01;

4. Lubanie - (ODDZIAŁ),  o.lubanie@kdbs.com.pl , 54 251 33 91;

5. Osięciny - Plac Bohaterów Powstania Warszawy 5 (ODDZIAŁ),  o.osieciny@kdbs.com.pl , 54 265 00 11;

6. Radziejów - ul. Brzeska 11 (FILIA),  f.radziejow@kdbs.com.pl , 54 285 59 00;

7. Topólka - (ODDZIAŁ),  o.topolka@kdbs.com.pl , 54 286 91 57;

8. Toruń - ul. Towarowa 4-6 (ODDZIAŁ),  o.torun@kdbs.com.pl , 56 656 38 40;

9. Wielgie - ul. Starowiejska 76 (ODDZIAŁ),  o.wielgie@kdbs.com.pl , 54 289 77 90;

10. Włocławek - ul. Pułaskiego 16 ODDZIAŁ,  o2.wloclawek@kdbs.com.pl , 54 231 31 22;

11. Włocławek - ul. Żabia 6 ODDZIAŁ,  o1.wloclawek@kdbs.com.pl , 54 231 35 61;

 

Poniżej zamieszczamy warunki udzielania kredytów oraz linie kredytowe w ramach których dofinansowanie jest udzielane:

 

Koszt kredytu:
Oprocentowanie kredytów jest stałe przez cały okres kredytowania i wynosi 2,0 %w stosunku rocznym
Prowizja przygotowawcza pobierana przez Bank od kredytobiorcy nie może przekroczyć 1,5 % kwoty udzielonego kredytu, nie mniej jednak niż 100 zł.

 

 Wybrane warunki kredytowania: 
- podstawa i wysokość dofinansowania zadania kredytem: do 90% nakładów inwestycyjnych 
- okres realizacji zadania:  do 18 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji  kredytobiorcy; 
- okres spłaty kredytu nie może być dłuższy niż 5 lat od wynikającego z umowy terminu zakończenia zadania; wyjątek stanowi Linia nr 2, gdzie okres spłaty kredytu nie może być dłuższy niż 7 lat;

- miejsce świadczenia usługi: województwo kujawsko-pomorskie.

 

 • Linia nr 1 „Inwestycje energooszczędne dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody” - maksymalna kwota kredytu 200 000 zł

Przedmiot kredytowania :

- modernizacja systemów grzewczych i ciepłej wody przynosząca efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery

- budowa systemów grzewczych i ciepłej wody.

Z kredytu może być finansowany :

- zakup i montaż energooszczędnych kotłów centralnego ogrzewania (bez ograniczenia mocy) opalanych gazem, olejem opałowym, biomasą lub zasilanych energią elektryczną z oprzyrządowaniem i materiałami niezbędnymi do ich zainstalowania w tym zbiorników do magazynowania paliwa i wkładów kominowych, 

- zakup i montaż energooszczędnych wymienników ciepłej wody użytkowej zasilanych z kotłów gazowych, olejowych, na biomasę, zasilanych energią elektryczną z oprzyrządowaniem i materiałami niezbędnymi do ich zainstalowania, 

- zakup i montaż promienników gazowych i elektrycznych z oprzyrządowaniem i materiałami niezbędnymi do ich zainstalowania,

- zakup i montaż grzejników konwekcyjnych wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi i pozostałej instalacji centralnego ogrzewania,

- zakup i montaż grzejników akumulacyjnych,

- zakup i montaż pomp ciepła i pozostałej instalacji centralnego ogrzewania,

- zakup i montaż wymienników ciepła z oprzyrządowaniem (urządzenie sterujące, czujniki, zawory trójdrożne, pompy, naczynie wyrównawcze),

- zakup i montaż przyłączy i węzłów cieplnych,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła,

- budowa przyłączy gazowych do budynków oraz wewnętrznej instalacji gazowej.

                        Do pobrania - Linia nr 1 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 2 „Inwestycje energooszczędne dotyczące ocieplania budynków” –  maksymalna kwota kredytu 400 000 zł

Przedmiot kredytowania :

- wykonanie dociepleń istniejących budynków poprzez:

- zakup i montaż niezbędnych materiałów wraz z tynkiem i obróbkami blacharskimi,

- zakup i montaż stolarki elewacyjnej i termoizolacyjnej o współczynniku przenikania ciepła poniżej 1,5 W/m2K

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

                        Do pobrania - Linia nr 2 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 3 „Inwestycje dotyczące budowy płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojownicę” – maksymalna kwota kredytu 100 000 zł

Przedmiot kredytowania :

- budowa płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę,

                        Do pobrania - Linia nr 3 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 4  „Inwestycje dotyczące zagospodarowania odpadów” – maksymalna kwota kredytu  300 000 zł

Przedmiot kredytowania :

- budowa instalacji przetwarzania odpadów i innych obiektów służących zagospodarowaniu odpadów (stałych i ciekłych, komunalnych i przemysłowych) oraz zakup urządzeń (np. kompaktory, prasy) związanych z przetwarzaniem odpadów oraz ich gospodarczym wykorzystaniem,

- budowa instalacji odzysku biogazu z istniejących lub realizowanych składowisk,

- nakłady związane z organizowaniem i funkcjonowaniemsystemów zbiórki i transportu odpadów.

                        Do pobrania - Linia nr 4 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 5 „Inwestycje dotyczące budowy małych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej” –  maksymalna kwota kredytu 100 000 zł

Przedmiot kredytowania :

- budowa małych i przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 10 m3/d,

- budowa kanalizacji sanitarnej (kolektory wraz z przyłączami) pod warunkiem zapewnienia odbioru ścieków przez istniejącą lub realizowaną równolegle oczyszczalnię.

                        Do pobrania - Linia nr 5 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 6 „Inwestycje dotyczące uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy oraz inwestycje związane z produkcja biomasy” – maksymalna kwota kredytu 100 000 zł

Przedmiot kredytowania :

- zakup sadzonek roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy,

- zakup i montaż urządzeń do zbioru i przetwarzania biomasy w paliwo energetyczne.

                        Do pobrania - Linia nr 6 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 7 „Inwestycje związane z konserwacją parków w zespołach pałacowo – parkowych i dworsko – parkowych” – maksymalna kwota kredytu 100 000 zł

Przedmiot kredytowania :

- pełen zakres prac związanych z konserwacją i rekonstrukcją przyrodniczą, konserwacja i rekonstrukcją urządzeń wodnych w parkach w zespołach pałacowo lub dworsko – parkowych (za wyjątkiem przygotowania dokumentacji i nadzoru)

                        Do pobrania - Linia nr 7 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 8 „Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii ” – maksymalna kwota kredytu 800 000 zł

Przedmiot kredytowania :

- przyłączenie do sieci cieplnej wykorzystującej geotermalne źródła energii (ciepłociąg i węzeł),

- zakup i montaż urządzeń małych elektrowni wodnych o mocy do 5 MW,

- zakup i montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW,

- zakup i montaż kolektorów i baterii słonecznych i pozostałej instalacji centralnego ogrzewania,

- zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 100 kW,

- zakup i montaż innych instalacji wykorzystujących OZE o mocy do 100 kW.

                        Do pobrania - Linia nr 8 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 9 „Inwestycje dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest” – maksymalna kwota kredytu 100 000 zł

Przedmiot kredytowania :

- wymiana powierzchni dachowych azbestowych lub elewacyjnych płyt azbestowych (z kredytu mogą być finansowane koszty demontażu, utylizacji, zakupu i montażu nowego pokrycia dachu lub elewacji)

- budowa wodociągów w technologii rur bezazbestowych w miejsce wodociągów z rur azbestowych.

                         Do pobrania - Linia nr 9 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 10 „Poważne awarie i nadzwyczajne zagrożenia środowiska oraz zmniejszające uciążliwość transportu” – maksymalna kwota kredytu 500 000 zł

Przedmiot kredytowania :

- zakup ciężkich samochodów do ratownictwa chemiczno - ekologicznego,

- zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego,

- zakup samochodów zasilanych energią elektryczną.

                         Do pobrania - Linia nr 10 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 11 „Energooszczędne oświetlenie” – maksymalna kwota kredytu 500 000 zł

Przedmiot kredytowania :

 

- modernizacja systemów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, przynosząca efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii.

- budowa energooszczędnych systemów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego.

 Z kredytu może być finansowany :

 - zakup i montaż energooszczędnych źródeł światła LED oraz opraw przystosowanych do tego typu źródeł światłazasilanych energią elektryczną z sieci energetycznej lub energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii wraz z oprzyrządowaniem i materiałami niezbędnymi do ich zainstalowania, w tym słupów oświetleniowych i systemów sterowania oświetleniem oraz turbin wiatrowych i baterii fotowoltaicznych z akumulatorami

                         Do pobrania - Linia nr 11 - zasady udzielania kredytu

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N1.jpg 0285f44494b82f13ecf735a9db8237e7