WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 9e4ce76f65d16a469625dba683017561
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Aktualności
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podsumował 2018 rok!

Prezes Zarządu Ireneusz Stachowiak oraz Zastępca Prezesa Zarządu Dariusz Wrzos dokonali podsumowania roku 2018. Na działania proekologiczne w 2018 roku Fundusz wydatkował blisko 125 mln złotych (w tym 5 mln zł pochodziło ze środków NFOŚiGW). Podpisanych zostało 967 umów, w tym 829 dotyczących dotacji, a 138 pożyczek. Na podstawie w/w umów oraz umów zawartych w latach poprzednich wypłacono dotacje w kwocie prawie 26 mln złotych i pożyczki w wysokości 99 mln złotych. Finansowanie obejmowało m.in. następujące Programy Priorytetowe:

EDUKACJA EKOLOGICZNA – Program obejmował terenowe zajęcia edukacyjne, budowę i wyposażenie obiektów edukacyjnych, konferencje, sympozja oraz nagrody w konkursach ekologicznych. Beneficjenci Programu zrealizowali 294 zadania na łączną kwotę prawie 5 mln złotych.

OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI – Z programów finansowane były zadania takie jak: wprowadzenie zadrzewień na terenach publicznych, czynna ochrona obszarów cennych przyrodniczo, zabiegi pielęgnacyjne w parkach i ogrodach wpisanych do rejestru zabytków, ochrona i zwiększanie bioróżnorodności. WFOŚiGW w Toruniu przeznaczył na ten cel ponad 4 mln zł, w  tym 1 mln zł na zwiększanie populacji pszczół.

AZBEST – To program, w ramach którego finansowane było utylizowanie wyrobów zawierających azbest. W 2018 roku 135 gmin otrzymało wsparcie w łącznej wysokości 4,4 mln złotych. Środki te pozwoliły na unieszkodliwienie rekordowej liczby odpadów, bo aż 10 000 ton. Warto dodać, że 4 000 ton pochodziło z porządkowania skutków nawałnicy, która miała miejsce w północnej części naszego województwa w sierpniu 2017 roku. Program funkcjonuje od 2011 roku i na przestrzeni 8 lat Wojewódzki Fundusz oraz Narodowy Fundusz przekazały na ten cel ponad 24 mln zł, co pozwoliło zutylizować 42 262 tony tych wyrobów.

EKOPIEC – Program, w ramach którego samorządy mogły wnioskować o dofinansowanie na rzecz osób fizycznych likwidujących piece na paliwa stałe. O dofinansowanie wystąpiło 109 gmin, a Fundusz przekazał na ten cel prawie 3 mln złotych.

EKODOM I SŁONECZNIK – Programy te skierowane były do właścicieli nieruchomości realizujących zadania termomodernizacyjne. Dofinansowanie udzielane było w formie preferencyjnie oprocentowanych pożyczek do 100% kosztów kwalifikowanych z możliwością częściowego umorzenia. Dzięki środkom przeznaczonym na walkę z niską emisją udało się zredukować ponad 13 tys. ton dwutlenku węgla, 47 ton tlenków azotu, 163 tony pyłów i 326 ton dwutlenku siarki.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielał również pożyczek:

1) na zasadach ogólnych:

- z preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości 3% w skali roku z możliwością częściowego umorzenia,

- beneficjenci nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów,

- okres spłaty - do 10 lat z karencją w spłacie rat kapitałowych do 3 lat,

- z dofinansowaniem obejmującym do 100% kosztów kwalifikowanych;

2) płatniczych:

- udzielanych podmiotom, realizującym zadania dofinansowane ze środków unijnych, w celu zapewnienia płynności finansowej beneficjentów,

- z oprocentowaniem w wysokości 1,5% w skali roku.

Pożyczkobiorcami w większości były jednostki samorządu terytorialnego, a główny efekt ekologiczny dotyczył zadań z zakresu ochrony wód:

- 51 410 m wybudowanych sieci kanalizacyjnych,

- 302 przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków.

„2018 rok zakończył się owocnie, o czym świadczy kwota wypłaconych pożyczek i dotacji. To znacznie więcej niż w ubiegłych latach. Cieszą nas również uzyskane efekty ekologiczne, bo o te w głównej mierze chodzi. Poprawa jakości życia mieszkańców naszego województwa jest najważniejsza. Przez wiele lat Fundusz finansował zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, a teraz przyszedł czas na „Czyste Powietrze”. 2019 rok stanowi dla nas wyzwanie w walce z niską emisją, ale nie tylko. Fundusz przygotował również szereg innych programów obejmujących różne dziedziny ochrony środowiska. Nowa oferta programowa zostanie ogłoszona 4 lutego br.” – podsumował Ireneusz Stachowiak – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Toruniu.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 7d195229b95560613329f85e5f2cf428
BANEREK DOK POM.jpg 892ea063cbee70e8ea943b96de1b549c
PROGRAMY BANEREK 2019_1.jpg 5256170a6e6b84df0d85556fc3c0a18d
NEWSLETTER.jpg c95ec1ae73df025499ac992ec71a6b01
RODO.jpg 30c0dfc8ca80d06e32fa259f7897d40b