WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 3ef7735099aaaeebb501b81ca818185b
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Aktualności
Nadwyżka dochodów budżetu gmin i powiatów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje
o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2019 r. Załącznika Nr 1 do sprawozdania
OŚ-4g /OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu za rok 2018.

Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminny lub powiatu przypadających na 1 mieszkańca w 2018 r. odpowiednio:

– dla gminy – 11,00 zł,

– dla powiatu – 3,53 zł

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2018 r. przypadających na jednego mieszkańca (M.P. 2019 poz. 593).

Wypełnione formularze podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:  

Nadwyżka dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych winna zostać przekazana do 16 sierpnia 2019 r. na rachunek WFOŚiGW w Toruniu  
nr 18 1130 1075 0002 6143 2620 0003, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń.

Załączniki do pobrania:


OS-4g_na_2018-zalacznik

OS-4p_na_2018-zalacznik

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2019 r. (M.P. 2019 poz. 593).

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 44811ee577693399d1521a605f89f5a8
BANEREK DOK POM.jpg 5b024e2882370fa36d3324de65ced568
gminy4.png d9e47c9c3bacd83a8e7405f27cea564f
PROGRAMY BANEREK 2019_1.jpg 25aea4072e523c5cc33e4cfbb2158dc7
NEWSLETTER.jpg 433f07d62cb0d3788c18638ad386239c
RODO.jpg 34601bddfb85d8903c425ef3c7b8e9dc