WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 0880b3c693eed29ecb1e46a550ad0bb0
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Aktualności
Nadwyżka dochodów budżetu gmin i powiatów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje
o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2019 r. Załącznika Nr 1 do sprawozdania
OŚ-4g /OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu za rok 2018.

Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminny lub powiatu przypadających na 1 mieszkańca w 2018 r. odpowiednio:

– dla gminy – 11,00 zł,

– dla powiatu – 3,53 zł

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2018 r. przypadających na jednego mieszkańca (M.P. 2019 poz. 593).

Wypełnione formularze podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:  

Nadwyżka dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych winna zostać przekazana do 16 sierpnia 2019 r. na rachunek WFOŚiGW w Toruniu  
nr 18 1130 1075 0002 6143 2620 0003, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń.

Załączniki do pobrania:


OS-4g_na_2018-zalacznik

OS-4p_na_2018-zalacznik

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2019 r. (M.P. 2019 poz. 593).

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 91a98cb7ea12c219f33ad136484e66e8
BANEREK DOK POM.jpg 143370d0288f1fc686fd7fc08a47bd9c
PROGRAMY BANEREK 2019_1.jpg 43565a51965cf671975ccbf26db696b8
NEWSLETTER.jpg 0d38ff5a1207993fe1f496a2ce05e5da
RODO.jpg e4cf7c4e2fec352c40a79f08d0699c8e