WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png e5d8f70e726e40b21141584a684fc307
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Aktualności
Zielona Tarcza: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierają przedsiębiorców w czasie epidemii

WFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu, reagując na pandemię koronawirusa, przygotowały ofertę preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej. Wojewódzkie Fundusze mają w dyspozycji na ten cel ponad 300 milionów złotych. To część rządowego programu Tarczy Antykryzysowej, który ma pomóc przedsiębiorcom, korzystającym z oferty Funduszy.

 

„Pandemia COVID-19 wywiera istotny negatywny wpływ na całą gospodarkę i poszczególne jej branże. Dlatego poszukujemy rozwiązań, które umożliwią przedsiębiorcom kontynowanie realizacji proekologicznych inwestycji. Jestem przekonany, że zaproponowana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oferta preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej, pozwoli wielu firmom przetrwać ten trudny czas i utrzymać miejsca pracy” – mówi minister klimatu Michał Kurtyka.

 

Zachowanie płynności finansowej, a co za tym idzie utrzymanie miejsc pracy jest szczególnie istotne podczas kryzysu spowodowanego przez epidemię COViD-19. To jedna z najważniejszych kwestii, która ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. Brak możliwości regulowania bieżących zobowiązań finansowych może nieść ze sobą zagrożenie niewypłacalności, a co za tym idzie bankructwa firmy. Przedsiębiorcy to ważna grupa Beneficjentów, korzystających ze wsparciafinansowegowszystkich 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W całym kraju realizowanych jest wiele inwestycji dotyczących m.in. Odnawialnych Źródeł Energii, budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych czy też związanych z gospodarką odpadami. To potężny rynek zielonych miejsc pracy, z którego korzystają także podwykonawcy, którzy często są niewielkimi firmami miejscowymi, zatrudniający mieszkańców danego regionu.W sytuacji kryzysowej Fundusze oferują pomoc firmom, które złożyły wnioski o dofinansowanie na realizację inwestycji, oferując im m.in. możliwość udzielania dodatkowych pożyczek na zachowanie płynności finansowej. W dyspozycji Funduszy na ten cel jest ponad 300 mln zł. Warunki udzielania takich pożyczek różnią się w poszczególnych Funduszach, jednak dla potencjalnego pożyczkobiorcy są niezwykle atrakcyjne, ponieważ cechuje je preferencyjne oprocentowanie, brak opłat dodatkowych oraz elastyczne podejście do zabezpieczeń. Oprocentowanie pożyczek w WFOŚiGW rozpoczyna się już od 1,5 procenta. Wymagane zabezpieczenia udzielanego wsparcia są najczęściej ustalane w toku indywidualnych negocjacji pomiędzy danym Funduszem, a pożyczkobiorcą, tak, aby udzielana pożyczka stanowiła realną pomoc w trudnym dla firmy czasie. Wsparcie na zachowanie płynności finansowej może maksymalnie sięgać nawet 100 proc. kosztów całkowitych realizowanej proekologicznej inwestycji.

 

By ułatwić funkcjonowanie Beneficjentom, którzy realizują inwestycje proekologiczne, WFOŚiGW wprowadziły do oferty możliwość skorzystania z pożyczki na zachowanie płynności finansowej i zapewnienie dostępu do finansowania w związku z nagłym niedoborem środków wynikających z epidemii COVID-19. Fundusze, uruchamiając takie mechanizmy, wspierają Beneficjentów w realizacji zaplanowanych i realizowanych zadań proekologicznych – mówi Paweł Mirowski, Przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów WFOŚiGW i jednocześnie Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ma do dyspozycji 20 milionów złotych dla kujawsko-pomorskich Beneficjentów, na pożyczki na zachowanie płynności finansowej. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 1,5% w stosunku rocznym. Maksymalny okres spłaty to, aż 120 miesięcy. Formy zabezpieczenia pożyczek będą ustalane w toku negocjacji pomiędzy Funduszem, a Pożyczkobiorcą. Ponadto wsparcie może stanowić do 100% kosztów całkowitych realizowanego zadania proekologicznego.

 

WFOŚiGW w Toruniu:

  •  20 mln zł – pula środków dla przedsiębiorców w woj. kujawsko-pomorskim zarezerwowana przez Fundusz
  •  oprocentowanie - 0,3 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 1,5% w stosunku rocznym,
  •  do 100% kosztów całkowitych zadania – maksymalna wysokość pożyczki
  •  120 miesięcy - maksymalny okres spłaty pożyczki
  •  zabezpieczenie – ustalane w drodze negocjacji z Funduszem

 

 

Fundusze działają w systemie

 

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Bankiem Ochrony Środowiska tworzą unikalny w skali Europy system finansowania przedsięwzięć związanychz ochroną środowiska. Każdy Fundusz wspiera działania proekologiczne w swoim regionie, udzielając atrakcyjnego dofinansowania na inwestycje dotyczące ochrony powietrza, gospodarki wodnej czy edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Fundusze są zaangażowane także we wspólne ogólnopolskie programy, w tym rządowy Program Priorytetowy Czyste Powietrze, Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie i wsparcia Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych, a także ogólnopolski Projekt Doradztwa Energetycznego, umożliwiający uzyskanie bezpłatnego wsparcia w zakresie inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK MOJA WODA.png b96373044c7405e37b0b10eaa54b7c22
BANEREK 01.png 2c932a4de8b142303d0d187353caf717
BANEREK 03.png 6b1654ac1820ffc121c6629d1ac401d0
BANEREK 02.png b41951508931443c95be9806a023317e
BANEREK 04.png 94c5e7fa7e87262d3a32ddb16bf6f39a
BANEREK PROGRAMY.png f2fc3fdbb22e7426cd39e9b7e22349f7
BANEREK NEWSLETTER.png 6fdfbdfe10c069c52ba6b441f231ec72
BANEREK RODO.png 19d10b7e0460f61b5b31b2e10f26102d