WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png a73796f1df32ee9ddfb938fefa3203de
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Aktualności
To już ostatni dzwonek dla gmin, by zgłosić chęć podpisana porozumienia
Tylko do końca marca samorządy mogą zgłaszć chęć zawarcia porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Przypominamy, jakie korzyści dla gmin przystępujących do programu Czyste Powietrze przygotowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska
✅ Pakiet startowy na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wyższa refundacja kosztów za złożone wnioski, premiowanie gmin, z terenu których tych wniosków wpłynie najwięcej – to nowe bonusy dla jednostek samorządu terytorialnego, które mają jeszcze kilka dni (do 31 marca 2021 r.), żeby zgłosić do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska chęć podpisania porozumienia w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”. Tymczasem
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiają szczegóły ogłoszonych zachęt.
✅ Łączny budżet zachęt, z których będą korzystać jednostki samorządu terytorialnego (jst), wynosi ponad 100 mln zł. Dodatkowe wsparcie dla gmin ma przyczynić się do zwiększenia dostępności oferty dotyczącej dofinansowania wymiany starych „kopciuchów”, a tym samym liczby składanych wniosków o dofinansowanie w ramach „Czystego Powietrza”, co wpłynie także na przyspieszenie tempa realizacji rządowego programu.
✅ Warunkiem skorzystania z bonusów jest pisemne zgłoszenie gminy, która nie zawarła dotychczas porozumienia, do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do końca marca 2021 r. oraz zawarcie nowego porozumienia do końca maja 2021 r. lub aneksu (w przypadku zawartego już porozumienia) do końca czerwca 2021 r. W ramach zachęt koszty kwalifikowane będą od 1 kwietnia 2021 r.
✅ Do 30 tys. zł na gminny punkt konsultacyjno-informacyjny
✅ Na utworzenie gminnych punktów „Czystego Powietrza” NFOŚiGW przewidział pulę ponad 74 mln zł na rok, przy czym każda gmina ma szansę otrzymać do 30 tys. zł. Na start 9 tys. zł w formie zaliczki zaraz po zawarciu porozumienia lub aneksu, reszta płatności po rozliczeniu zaliczki w formie refundacji kosztów. Warunkiem jest uruchomienie, a następnie prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w dni robocze, w wymiarze minimum 10 godzin tygodniowo, co najmniej przez rok od dnia podpisania porozumienia bądź aneksu.
✅ Możliwe jest prowadzenie punktu przez zewnętrznego wykonawcę. Jest też inne ułatwienie w przypadku tych gmin, które swoją siedzibę mają na terenie jednej miejscowości – wówczas dopuszcza się wspólne uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Koszty ponoszone przez każdą z tych gmin rozliczne będą odrębnie.
✅ Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą: koszty osobowe (np. zatrudnienie pracownika do punktu „Czystego Powietrza), wyposażenie (np. stanowisko komputerowe) oraz działania edukacyjne i informacyjne (np. wydruk i dystrybucja materiałów, organizacja spotkań informacyjnych z zakresu programu, ale też zakup i serwis czujników jakości powietrza wykorzystywanych w celach edukacyjnych).
✅ Gminy będą składały sprawozdania ze swoich działań do wfośigw w ujęciu kwartalnym, z kolei wojewódzkie fundusze będą prowadziły kontrole w losowo wybranych gminach.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png ce5b2a88c4871ac0746207ce57f813be
mw-02.png 49b4041046fccd745d3f50b9afca9182
mw04.png 858598e1729c0a3e64b86014719a57cf
BANEREK 01.png 32b5ba0ef893d2831f89fdaa8eacecb9
BANEREK 03.png 3d7f2f4f49a56070ba96066a6a520027
BANEREK 02.png 73569074b4a2970e8ce3504b67252e66
BANEREK 04.png 4f605023a6531e5683e9cd036063a174
BANEREK PROGRAMY2021.png 34fe6c0097e5bfc6468a8a3af86da61f
BANEREK NEWSLETTER.png f3a151b38558ae89a2ef72a11fead403
BANEREK RODO.png 6e43f329139ad382e676121972c5e492