WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 8469567474e20a7260fe542652f7d6cd
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Aktualności
Informacja dla sprzedawców żywności

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645) z dniem 1 stycznia 2021 roku na sprzedawców żywności nałożony został obowiązek składania pisemnego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności oraz wysokości należnej opłaty.

Sprzedawcy żywności prowadzący działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mają obowiązek składania sprawozdania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Treść ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001645/O/D20201645.pdf

Sprawozdanie należy składać w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Wzór sprawozdania o marnowanej żywności określony został przez Ministra Klimatu i Środowiska w drodze rozporządzenia (Dz. U. 2020 poz. 2246).

Treść Rozporządzenia dostępna na stronie:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002246/O/D20202246.pdf

Załącznik nr 1 do pobrania – Sprawozdanie o marnowanej żywności

Sprzedawca żywności jest obowiązany do zawarcia z organizacją pozarządową umowy nieodpłatnego przekazywania żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży.

Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, w przypadku niezawarcia powyższej umowy, sprzedawca żywności w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, wnosi należną opłatę na rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie województwa, w którym znajduje się siedziba sprzedawcy żywności.

 

W powyższej sytuacji stosowną opłatę należy uiścić w ustawowym terminie na rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski nr:
17 1130 1075 0002 6143 2620 0021

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png 9059c070d603ecd83f9d36b6c870c6e6
mw-02.png f5c629eb36d3beaddfe1002db8d279ac
mw04.png e2def7d21ab1fbcbfa2c62509186c1b2
BANEREK 01.png 7002e19b14ff21528d3a8af8dd4b45b2
BANEREK 03.png 59649cb792c376687e426f3dd0d8ccfb
BANEREK 02.png ef7123798ecaecd00042fb6aede48e89
BANEREK 04.png 595e57d4e3115002b1aaacd5eb68dd8f
BANEREK PROGRAMY2021.png d6514de312bd38a36ac1a095fd6b2fd0
BANEREK NEWSLETTER.png 651e1bc024bb148b9e32c964c76de2da
BANEREK RODO.png 222cee5b5b2f905f5e105f37e1d86d6a