WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png e00f3d35f006738be4ee7f47afd2a694
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Aktualności
Nowoczesna linia do odwadniania osadów dla Mogilna

Dziś w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podpisana została umowa pomiędzy Prezesem Zarządu WFOŚiGW w Toruniu Ireneuszem Stachowiakiema Burmistrzem Mogilna Leszkiem Duszyńskim na przekazanie 1 mln zł w na zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową.

Gmina Mogilno jest w trakcie realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie. W 2018 roku zawarła umowę z NFOŚiGW w Warszawie której przedmiotem było udzielenie dofinansowania w wysokości 17 135 595,90 zł na realizację tego projektu, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach „oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Planowany koszt całkowity realizacji projektu wynosi 33 061 620,33 zł a maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 20 159 524,59 zł.

Od dwóch lat realizujemy inwestycję przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mogilnie i gdyby nie wsparcie zewnętrze, mam tu na myśli środki z Unii Europejskiej ale także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ta inwestycja byłaby trudna do zrealizowania. Po przebudowie oczyszczalnia ścieków zyska większą moc przerobową, będziemy mogli zbudować nową sieć kanalizacyjną dla mieszkańców i poprawi się jakość środowiska, mam tu na myśli Jezioro Mogileńskie – mówi Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński.

Zakup i montaż linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową stanowi element przedsięwzięcia realizowanego w ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni i zostanie sfinansowany w formie preferencyjnej pożyczki z Programu Priorytetowego EKO-KLIMAT 2020. WFOŚiGW w Toruniu przeznaczy na ten cel 1 mln zł.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png 8c29096f462acfefcf62f6a1a69fdc61
mw-02.png 9b54a928675ac7d03dc1ab7ecc0309d6
mw04.png b8caa08ff1264de608b66542a3319cbe
BANEREK 01.png 5334b247021946871fb3c42fe7e88546
BANEREK 03.png 6c8b45e5b16afdd56ebb5e25d81ec2ff
BANEREK 02.png cfa86c28b5d9cb5c8226270caf7919bb
BANEREK 04.png b26550bc15861a6c18947f1eaab1217d
BANEREK PROGRAMY2021.png d9bc6f229a1772fdaa315aac214fd273
BANEREK NEWSLETTER.png dacde9642cdb32daa3a1f1c914d3cf3b
BANEREK RODO.png 14a9115c7c1b935f622f9455c735f791