WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 6998d15340173973cc3b7c9376b9c2ee
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Informacje ogólne

Fundusz Spójności do 2006 r.

Fundusz Spójności został utworzony na mocy postanowień art. 161 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rada Unii Europejskiej powołała do życia ten instrument finansowy Rozporządzeniem Rady nr 1164/94/WE z dnia 16 maja 1994 r. Rozporządzenie Rady nr 1164/94/WE zostało zmienione 21 czerwca 1999 r. dwoma rozporządzeniami Rady nr 1264/99/WE i 1265/99/WE Początkowo wsparcie dla wybranych członków UE zaplanowano na lata 1993-1999, jednak na szczycie Unii Europejskiej w Berlinie postanowiono przedłużyć jego funkcjonowanie do 2006 r. W trzecim Raporcie Spójności, Komisja Europejska przewiduje utrzymanie tego instrumentu także w latach 2007-2013.

Ze względu na charakter i cel działania Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej UE, nie należy on natomiast bezpośrednio do funduszy strukturalnych.

W ramach jego funkcjonowania kładzie się nacisk na rozwój i współpracę regionów oraz na przekształcenia strukturalne regionów słabiej rozwiniętych. Jest to efekt dążenia Unii Europejskiej do równomiernego i stabilnego rozwoju oraz usunięcia dysproporcji w rozwoju pomiędzy krajami członkowskimi.

Środki finansowe Funduszu Spójności są kierowane do państw, w których produkt narodowy brutto (PNB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90 procent średniej UE, oraz w których opracowany został program zmierzający do spełniania kryteriów konwergencji ustalonych w art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Pomoc przeznaczona jest na finansowanie projektów dotyczących inwestycji w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej (w tym wspieranie rozwoju sieci korytarzy transeuropejskich). Na lata 2004-2006 z całej kwoty Funduszu Spójności dla Polski na sektor środowiska przypadnie 2,1 mld euro.

Zasady funkcjonowania Funduszu Spójności do 2006 r.

Zasady funkcjonowania Funduszu Spójności różnią się od zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych:

  • krajowym, a nie regionalnym zasięgiem pomocy,
  • podejmowaniem finalnej decyzji o przyznaniu środków na dofinansowanie przez Komisję Europejską, a nie indywidualnie przez państwo członkowskie; (kompetencją państwa aplikującego do funduszu jest wskazanie propozycji do dofinansowania).


Środki z Funduszu Spójności kierowane są najpierw do państw członkowskich, a następnie przekazywane na realizację projektów do poszczególnych regionów potrzebujących wsparcia.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg c5bae5d98cbb8bfb5fd556dd4f9812cd
3.jpg ded629530ee5fff4f3392d7a7a88ee51
1.jpg 5b0f48db32a797db7a58096a1348d42b
3.jpg cd79002bd5f5f350732127d8e0af2843
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png 304933abc1fdc3046c471ec334002360
BANEREK 01.png 28b2b1b798d1c00b9126c70625152f45
BANEREK 03.png 872f8e4a17bb163befb0f34212343cfc
BANEREK 02.png c6786201a0cc9a988b8a5691bf17d588
BANEREK 04.png e8b284240c0e94b373cafe6fd80ff4d1
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg ad9ece004cce1f8c50ea2e2fd71ab71b
SZKOLENIA PASEK WWW.png 8559a23eba214e9eb4b513cd7c17f16a
BANEREK PROGRAMY2022.png be15b83cadf344c7c96b704acb6708ec
BANEREK NEWSLETTER.png f461ca7b72ea1a89ec20fddf72d4a398
BANEREK RODO.png bb2eafc2ea86e4b6fcbca76565a88308