WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png a7e260a1d79db9c64db367b35b0a9f80
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Fundusze Europejskie

logo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu od 2004 r. bierze udział w realizacji zadań mających na celu jak największą absorpcję środków UE.

W okresie programowania 2014-2020 WFOŚiGW w Toruniu realizuje projekt grantowy pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. W ramach projektu Wojewódzki Fundusz, jako beneficjent projektu grantowego, będzie udzielał dofinansowania (granty) na zadania polegające na budowie lub modernizacji lub wyposażeniu PSZOK.

RPO WK-P

W perspektywie finansowej 2007-2013 Wojewódzki Fundusz, na mocy Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zawartego 25 czerwca 2007 r. z Ministrem Środowiska (Instytucja Pośrednicząca), wykonuje zadania Instytucji Wdrażającej dla projektów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego o wartości do 25 mln euro realizowanych w ramach dwóch priorytetów POIiŚ 2007-2013: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Obecnie program znajduje się w okresie zamknięcia. Więcej informacji na stronie:

POIiŚ 2007-2013

W latach 2004-2006 Wojewódzki Fundusz, jako Instytucja Pośrednicząca III stopnia, oceniał projekty  z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności 2004-2006.

Fundusz Spójności

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg f417f1977f175d11d72a7740857a0394
3.jpg db58f491c53dc79d08465906a277b024
1.jpg 0ec83b540e217c4affee14721d934ed9
3.jpg 40e3f0d08688aebfc95f3c714d44ffc2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK MOJA WODA.png b0d87d516703d53b08c0f3541f90f810
BANEREK 01.png c1c02e4d0c97009155a87b814ab4c31c
BANEREK 03.png bbb6fd4dc317546f1f18c35895158e9c
BANEREK 02.png 222013aca2ff0a1e406721fccbc20b3d
BANEREK 04.png a864c41f870cdaea34a1548d7031a551
BANEREK PROGRAMY.png 9607e561ba53ca874bb81dc3283ca72b
BANEREK NEWSLETTER.png e0c690b9178548605c5bd1580a0ce73d
BANEREK RODO.png 3626af23215ba2859f8e1d0aba47eef5