WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png a5b0611467360c0d9923b847244934ba
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Fundusze Europejskie

logo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu od 2004 r. bierze udział w realizacji zadań mających na celu jak największą absorpcję środków UE.

W okresie programowania 2014-2020 WFOŚiGW w Toruniu realizuje projekt grantowy pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. W ramach projektu Wojewódzki Fundusz, jako beneficjent projektu grantowego, będzie udzielał dofinansowania (granty) na zadania polegające na budowie lub modernizacji lub wyposażeniu PSZOK.

RPO WK-P

W perspektywie finansowej 2007-2013 Wojewódzki Fundusz, na mocy Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zawartego 25 czerwca 2007 r. z Ministrem Środowiska (Instytucja Pośrednicząca), wykonuje zadania Instytucji Wdrażającej dla projektów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego o wartości do 25 mln euro realizowanych w ramach dwóch priorytetów POIiŚ 2007-2013: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Obecnie program znajduje się w okresie zamknięcia. Więcej informacji na stronie:

POIiŚ 2007-2013

W latach 2004-2006 Wojewódzki Fundusz, jako Instytucja Pośrednicząca III stopnia, oceniał projekty  z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności 2004-2006.

Fundusz Spójności

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg 5c2d78867b658d177387cf196d975954
3.jpg d2ddede7464d80aad29660d24d927571
1.jpg a26469775c753122bf3e7d350d22c8ee
3.jpg 2bcf6691a0cd73b526eb9ef160d77c33
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png ed072a64797d71275df1069d8822eba8
mw-02.png 183904d97940a5fa77e70449814aba64
mw04.png 3cd1234bbf6d322f0f7562a13567ce96
BANEREK 01.png 018e134a65be0beafe45d07c435ae835
BANEREK 03.png f90076914f34997201cf2727fbcaed8a
BANEREK 02.png db97afff7ec3d1d95d6d13fa6e8d9beb
BANEREK 04.png 5cda3bfb12b64b140eb95b9645109031
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg e4a854324293edb16a748e6339507335
BANEREK PROGRAMY2021.png ac0d388b0f909fb0625ff6e6bda99819
BANEREK NEWSLETTER.png 922ace88e6c92a638d16ee061d577719
BANEREK RODO.png d7da7f301f1558bd78457d09ef554804