WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png e24c192ea4586796dbebfb708ba5b81a
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Fundusze Europejskie

logo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu od 2004 r. bierze udział w realizacji zadań mających na celu jak największą absorpcję środków UE.

W okresie programowania 2014-2020 WFOŚiGW w Toruniu realizuje projekt grantowy pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. W ramach projektu Wojewódzki Fundusz, jako beneficjent projektu grantowego, będzie udzielał dofinansowania (granty) na zadania polegające na budowie lub modernizacji lub wyposażeniu PSZOK.

RPO WK-P

W perspektywie finansowej 2007-2013 Wojewódzki Fundusz, na mocy Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zawartego 25 czerwca 2007 r. z Ministrem Środowiska (Instytucja Pośrednicząca), wykonuje zadania Instytucji Wdrażającej dla projektów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego o wartości do 25 mln euro realizowanych w ramach dwóch priorytetów POIiŚ 2007-2013: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Obecnie program znajduje się w okresie zamknięcia. Więcej informacji na stronie:

POIiŚ 2007-2013

W latach 2004-2006 Wojewódzki Fundusz, jako Instytucja Pośrednicząca III stopnia, oceniał projekty  z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności 2004-2006.

Fundusz Spójności

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg 0e337bba430a830b4ef0fa848941374f
3.jpg 09210a757ceb2996f74dbad8252f0b86
1.jpg e6e885bbf33810079b2e9d45aa5196c4
3.jpg 2e53c7c3471fd5537f9cf31fcaf890a1
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png 8b241a96f7dade9cef9355560a3ffce6
mw-02.png fc9631f95a63da47a12be5f29b944d85
mw04.png f7ab149d6deddeb158a657b1150abdaf
BANEREK 01.png 98ecc3949008276f5de1e9c4d805c8de
BANEREK 03.png 6780bcd96ac63795d24dea7c711935a9
BANEREK 02.png 4b390dd490b0cc6f4258bd45cb6ffa12
BANEREK 04.png 683bd34e7ad410999e10550518fd56ab
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 9ac2e1d73a92e2d2d37d068c41301ee1
BANEREK PROGRAMY2021.png 5cb24e223b13161615fd51e07a27059f
BANEREK NEWSLETTER.png f4a77aae26f84c5cd30d0de25e2c5292
BANEREK RODO.png 488ddd8e4edb023af9f7968dfdf7877d