WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png b6b5fbd8fbd6c0bd27ba5cb60bab4556
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Fundusze Europejskie

logo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu od 2004 r. bierze udział w realizacji zadań mających na celu jak największą absorpcję środków UE.

W okresie programowania 2014-2020 WFOŚiGW w Toruniu realizuje projekt grantowy pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. W ramach projektu Wojewódzki Fundusz, jako beneficjent projektu grantowego, będzie udzielał dofinansowania (granty) na zadania polegające na budowie lub modernizacji lub wyposażeniu PSZOK.

RPO WK-P

W perspektywie finansowej 2007-2013 Wojewódzki Fundusz, na mocy Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zawartego 25 czerwca 2007 r. z Ministrem Środowiska (Instytucja Pośrednicząca), wykonuje zadania Instytucji Wdrażającej dla projektów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego o wartości do 25 mln euro realizowanych w ramach dwóch priorytetów POIiŚ 2007-2013: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Obecnie program znajduje się w okresie zamknięcia. Więcej informacji na stronie:

POIiŚ 2007-2013

W latach 2004-2006 Wojewódzki Fundusz, jako Instytucja Pośrednicząca III stopnia, oceniał projekty  z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności 2004-2006.

Fundusz Spójności

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg 1a0daaed72c61980497e931b7e26c4ec
3.jpg b9ee50fc25db6ecb78dc482540fd567e
1.jpg ea948b3d07181412ebfc434c14e49999
3.jpg df4c52d81ab4e0a8ad179bae5e73ca77
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png df3f7dd5f64adfdd9833b3fa00c2c0e4
mw-02.png 9dee046520f0b8b82a6831af6e909b4b
mw04.png 141f4cbc59952b38d828bb8624b13941
BANEREK 01.png d74fdfd004672ee17174ea516bd83e77
BANEREK 03.png 725208d462f0af95211fccc70d701c18
BANEREK 02.png f74dcad70dc77e1562717f78b6b25e6d
BANEREK 04.png 0e6665118aae3570eae3d05d336fbdfe
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 2efd830c5fefa778b4668f3155757d3e
SZKOLENIA PASEK WWW.png 4e58a58b473c5b9918a5d5170402eb4b
BANEREK PROGRAMY2022.png aa47216e96a21d863eccdc6bfdeb3d26
BANEREK NEWSLETTER.png 1755e894c6b9bb065a033e8189629c5d
BANEREK RODO.png 1933ad1ad3525fe9327ea4b287a3be61