WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 4595266de463ecdb8498acdd3ebff61f
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
EKODOM

Informujemy, iż z dniem 15 września 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego EKODOM -dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji i OZE realizowanych przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń w terminie od dnia 15 września 2016 r.  do wyczerpania budżetu programu, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godziny 15:00.

 

CEL PROGRAMU:

Ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez oszczędność zużycia ciepła w wyniku termomodernizacji budynków oraz poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA:

 

Beneficjenci:

Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

a) prawo własności (w tym współwłasność),

b) użytkowanie wieczyste.

 

Programem objęte są niżej wymienione przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe:

a) zadania termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji, montaż węzła cieplnego z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej;

b) montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych o  mocy do 300 kW wraz z instalacją;

c) montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.;

d) montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 40 kW.

 

Forma dofinansowania:

Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołu odbioru. 

 

Intensywność dofinansowania:

  • Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 80% kosztu kwalifikowanego.
  • Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 20% kosztu przedsięwzięcia.
  • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie nie mniej niż 0,7 stopy redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym.
  • Okres spłaty do 10 lat.
  • Możliwość umorzenia 30% kwoty pożyczki.


Kontakt:

Tomasz Smolarek (kwestie merytoryczne)56 62 12 353

Agnieszka Chełminiak (kwestie merytoryczne) – 56 62 12 356

Cezaria Tomaszewska (kwestie merytoryczne) – 56 62 12 350 

Izabela Wiśniewska (kwestie finansowe) – 56 62 12 359

Doradcy Energetyczni:

Sebastian Górka (Obszar doradztwa: m. Włocławek, powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski) - 56 62 12 360

Artur Farbiszewski (Obszar doradztwa: m. Grudziądz, powiaty: brodnicki, chełmiński, grudziądzki, świecki) - 56 62 12 361

Monika Pawłowicz (Obszar doradztwa: miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, mogileński, nakielski, sępoleński, tucholski, żniński) - 56 62 12 361

Kamil Skonieczny (Obszar doradztwa: m. Toruń, powiaty: golubsko-dobrzyński, inowrocławski, rypiński, toruński, wąbrzeski) - 56 62 12 360
 

Pytania i Odpowiedzi EKODOM

Poniżej zamieszczono wzory załączników formalno-prawnych i finansowych.

Dokumenty do pobrania:

1. Program
2. Regulamin

Etap I – Złożenie wniosku:

3. Wykaz wymaganych dokumentów finansowych
4. Wniosek o przyznanie pożyczki
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia
6. Karta przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
7. Informacja o dochodach i zobowiązaniach Wnioskodawcy
8. Zaświadczenie o zatrudnieniu
9. Oświadczenie o dochodzie z tytułu ryczałtu lub karty podatkowej
10. Informacja o dochodach i zobowiązaniach Poręczyciela
11. Upoważnienie BIG

 Etap II - Dokumenty do wypełnienia po otrzymaniu PROMESY:

12. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
13. Oświadczenie o zbilansowaniu środków
14. Oświadczenie o wyborze wykonawcy

15. Karta efektów ekologicznych - pompy ciepła
16. Karta efektów ekologicznych - termomodernizacja
17. Karta efektów ekologicznych - kotłownie
18. Karta efektów ekologicznych - elektrownie wiatrowe
19. Karta efektów ekologicznych - panele fotowoltaiczne
20. Karta efektów ekologicznych - kolektory słoneczne

Etap III – Podpisanie umowy:

21. Wzór umowy pożyczki

Etap IV - Realizacja i rozliczenie przedsięwzięcia:

22. Protokół odbioru końcowego przedsięwzięcia

23. Wniosek o uruchomienie środków

24. Zestawienie dokumentów księgowych przedkładanych do wniosku o uruchomienie środków.

 

UWAGA: Faktury muszą być na odwrocie opisane w następujący sposób: „Zatwierdzam do wypłaty fakturę sprawdzoną pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dla zadania pn. „….” realizowanego zgodnie z programem priorytetowym EKODOM, zgodnie z umową pożyczki nr……. na kwotę……. „ i podpisane przez Wnioskodawcę/Wnioskodawców.

      25. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia

      26. Rozliczenie środków zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia

Etap V - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO:
    
27. Karta efektów ekologicznych - pompy ciepła - osiągnięte
     28. Karta efektów ekologicznych - termomodernizacja - osiągnięte
     29. Karta efektów ekologicznych - kotłownie - osiągnięte
     30. Karta efektów ekologicznych - panele fotowoltaiczne - osiągnięte
     31. Karta efektów ekologicznych - kolektory słoneczne - osiągniete

     32.Wniosek o umorzenie

    

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg a223ecab26244a27bf6169d8e095e007
BANEREK DOK POM.jpg 7045f3aacbe9fc7e77b1c00237f472ea
gminy4.png 0d14fe582bd839ff5d65dd9e2bb33100
PROGRAMY BANEREK 2020_1.jpg 919d83b8d0222876eb708e4910c55780
NEWSLETTER.jpg 4da9d8e521f45cb975f82dc47efd3d63
RODO.jpg a9c248f8caf0083b6c18c170a02b2061