WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png c0c54d4ff2f382fb923e8a1b8a4093ed
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
EKODOM

Informujemy, iż z dniem 15 września 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego EKODOM -dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji i OZE realizowanych przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń w terminie od dnia 15 września 2016 r.  do wyczerpania budżetu programu, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godziny 15:00.

 

CEL PROGRAMU:

Ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez oszczędność zużycia ciepła w wyniku termomodernizacji budynków oraz poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA:

 

Beneficjenci:

Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

a) prawo własności (w tym współwłasność),

b) użytkowanie wieczyste.

 

Programem objęte są niżej wymienione przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe:

a) zadania termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji, montaż węzła cieplnego z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej;

b) montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych o  mocy do 300 kW wraz z instalacją;

c) montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.;

d) montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 40 kW.

 

Forma dofinansowania:

Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołu odbioru. 

 

Intensywność dofinansowania:

  • Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 80% kosztu kwalifikowanego.
  • Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 20% kosztu przedsięwzięcia.
  • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie nie mniej niż 0,7 stopy redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym.
  • Okres spłaty do 10 lat.
  • Możliwość umorzenia 30% kwoty pożyczki.


Kontakt:

Tomasz Smolarek (kwestie merytoryczne)56 62 12 353

Agnieszka Chełminiak (kwestie merytoryczne) – 56 62 12 356

Cezaria Tomaszewska (kwestie merytoryczne) – 56 62 12 350 

Izabela Wiśniewska (kwestie finansowe) – 56 62 12 359

Doradcy Energetyczni:

Sebastian Górka (Obszar doradztwa: m. Włocławek, powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski) - 56 62 12 360

Artur Farbiszewski (Obszar doradztwa: m. Grudziądz, powiaty: brodnicki, chełmiński, grudziądzki, świecki) - 56 62 12 361

Monika Pawłowicz (Obszar doradztwa: miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, mogileński, nakielski, sępoleński, tucholski, żniński) - 56 62 12 361

Kamil Skonieczny (Obszar doradztwa: m. Toruń, powiaty: golubsko-dobrzyński, inowrocławski, rypiński, toruński, wąbrzeski) - 56 62 12 360
 

Pytania i Odpowiedzi EKODOM

Poniżej zamieszczono wzory załączników formalno-prawnych i finansowych.

Dokumenty do pobrania:

1. Program
2. Regulamin

Etap I – Złożenie wniosku:

3. Wykaz wymaganych dokumentów finansowych
4. Wniosek o przyznanie pożyczki
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia
6. Karta przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
7. Informacja o dochodach i zobowiązaniach Wnioskodawcy
8. Zaświadczenie o zatrudnieniu
9. Oświadczenie o dochodzie z tytułu ryczałtu lub karty podatkowej
10. Informacja o dochodach i zobowiązaniach Poręczyciela
11. Upoważnienie BIG

 Etap II - Dokumenty do wypełnienia po otrzymaniu PROMESY:

12. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
13. Oświadczenie o zbilansowaniu środków
14. Oświadczenie o wyborze wykonawcy

15. Karta efektów ekologicznych - pompy ciepła
16. Karta efektów ekologicznych - termomodernizacja
17. Karta efektów ekologicznych - kotłownie
18. Karta efektów ekologicznych - elektrownie wiatrowe
19. Karta efektów ekologicznych - panele fotowoltaiczne
20. Karta efektów ekologicznych - kolektory słoneczne

Etap III – Podpisanie umowy:

21. Wzór umowy pożyczki

Etap IV - Realizacja i rozliczenie przedsięwzięcia:

22. Protokół odbioru końcowego przedsięwzięcia

23. Wniosek o uruchomienie środków

24. Zestawienie dokumentów księgowych przedkładanych do wniosku o uruchomienie środków.

 

UWAGA: Faktury muszą być na odwrocie opisane w następujący sposób: „Zatwierdzam do wypłaty fakturę sprawdzoną pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dla zadania pn. „….” realizowanego zgodnie z programem priorytetowym EKODOM, zgodnie z umową pożyczki nr……. na kwotę……. „ i podpisane przez Wnioskodawcę/Wnioskodawców.

      25. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia

      26. Rozliczenie środków zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia

Etap V - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO:
    
27. Karta efektów ekologicznych - pompy ciepła - osiągnięte
     28. Karta efektów ekologicznych - termomodernizacja - osiągnięte
     29. Karta efektów ekologicznych - kotłownie - osiągnięte
     30. Karta efektów ekologicznych - panele fotowoltaiczne - osiągnięte
     31. Karta efektów ekologicznych - kolektory słoneczne - osiągniete

     32.Wniosek o umorzenie

    

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png 98f32f2ac92e999b43d35f679d52eee3
mw-02.png 8da7aedba10e5743e5c1fbd82c24c2f4
mw04.png 4929651e25af8bba8d4abe9538b5927b
BANEREK 01.png a31667bbc00b5031cef026ee00ae0123
BANEREK 03.png d1d51c8a662d9d823f24f1204755eaba
BANEREK 02.png d46260ab008f9c9e599a8cbe33e9de87
BANEREK 04.png 2cc9138874508895e62c112e1571baa0
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg b371d8b7a3cd4e44fae8dae63bab6265
BANEREK PROGRAMY2021.png 021c02e34fe3cacdc6e32f46fda57a14
BANEREK NEWSLETTER.png b60c01e7debaccdf35818b5402d19204
BANEREK RODO.png b82efceb45bbdaa3675d38a37a36940b