WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png da86ffc3e8e511df6fd0ef61e81f1790
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
EKODOM

Informujemy, iż z dniem 15 września 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego EKODOM -dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji i OZE realizowanych przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń w terminie od dnia 15 września 2016 r.  do wyczerpania budżetu programu, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godziny 15:00.

 

CEL PROGRAMU:

Ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez oszczędność zużycia ciepła w wyniku termomodernizacji budynków oraz poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA:

 

Beneficjenci:

Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

a) prawo własności (w tym współwłasność),

b) użytkowanie wieczyste.

 

Programem objęte są niżej wymienione przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe:

a) zadania termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji, montaż węzła cieplnego z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej;

b) montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych o  mocy do 300 kW wraz z instalacją;

c) montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.;

d) montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 40 kW.

 

Forma dofinansowania:

Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołu odbioru. 

 

Intensywność dofinansowania:

  • Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 80% kosztu kwalifikowanego.
  • Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 20% kosztu przedsięwzięcia.
  • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie nie mniej niż 0,7 stopy redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym.
  • Okres spłaty do 10 lat.
  • Możliwość umorzenia 30% kwoty pożyczki.


Kontakt:

Tomasz Smolarek (kwestie merytoryczne)56 62 12 353

Agnieszka Chełminiak (kwestie merytoryczne) – 56 62 12 356

Cezaria Tomaszewska (kwestie merytoryczne) – 56 62 12 350 

Izabela Wiśniewska (kwestie finansowe) – 56 62 12 359

Doradcy Energetyczni:

Sebastian Górka (Obszar doradztwa: m. Włocławek, powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski) - 56 62 12 360

Artur Farbiszewski (Obszar doradztwa: m. Grudziądz, powiaty: brodnicki, chełmiński, grudziądzki, świecki) - 56 62 12 361

Monika Pawłowicz (Obszar doradztwa: miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, mogileński, nakielski, sępoleński, tucholski, żniński) - 56 62 12 361

Kamil Skonieczny (Obszar doradztwa: m. Toruń, powiaty: golubsko-dobrzyński, inowrocławski, rypiński, toruński, wąbrzeski) - 56 62 12 360
 

Pytania i Odpowiedzi EKODOM

Poniżej zamieszczono wzory załączników formalno-prawnych i finansowych.

Dokumenty do pobrania:

1. Program
2. Regulamin

Etap I – Złożenie wniosku:

3. Wykaz wymaganych dokumentów finansowych
4. Wniosek o przyznanie pożyczki
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia
6. Karta przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
7. Informacja o dochodach i zobowiązaniach Wnioskodawcy
8. Zaświadczenie o zatrudnieniu
9. Oświadczenie o dochodzie z tytułu ryczałtu lub karty podatkowej
10. Informacja o dochodach i zobowiązaniach Poręczyciela
11. Upoważnienie BIG

 Etap II - Dokumenty do wypełnienia po otrzymaniu PROMESY:

12. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
13. Oświadczenie o zbilansowaniu środków
14. Oświadczenie o wyborze wykonawcy

15. Karta efektów ekologicznych - pompy ciepła
16. Karta efektów ekologicznych - termomodernizacja
17. Karta efektów ekologicznych - kotłownie
18. Karta efektów ekologicznych - elektrownie wiatrowe
19. Karta efektów ekologicznych - panele fotowoltaiczne
20. Karta efektów ekologicznych - kolektory słoneczne

Etap III – Podpisanie umowy:

21. Wzór umowy pożyczki

Etap IV - Realizacja i rozliczenie przedsięwzięcia:

22. Protokół odbioru końcowego przedsięwzięcia

23. Wniosek o uruchomienie środków

24. Zestawienie dokumentów księgowych przedkładanych do wniosku o uruchomienie środków.

 

UWAGA: Faktury muszą być na odwrocie opisane w następujący sposób: „Zatwierdzam do wypłaty fakturę sprawdzoną pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dla zadania pn. „….” realizowanego zgodnie z programem priorytetowym EKODOM, zgodnie z umową pożyczki nr……. na kwotę……. „ i podpisane przez Wnioskodawcę/Wnioskodawców.

      25. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia

      26. Rozliczenie środków zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia

Etap V - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO:
    
27. Karta efektów ekologicznych - pompy ciepła - osiągnięte
     28. Karta efektów ekologicznych - termomodernizacja - osiągnięte
     29. Karta efektów ekologicznych - kotłownie - osiągnięte
     30. Karta efektów ekologicznych - panele fotowoltaiczne - osiągnięte
     31. Karta efektów ekologicznych - kolektory słoneczne - osiągniete

     32.Wniosek o umorzenie

    

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png cb6bd2d392fb0b348d515efbb9e9207b
BANEREK 01.png 9ca9ca36ff1c752fd1c9aac34ce61b62
BANEREK 03.png 9379f4a3aa67c2f47e5d460903730be1
BANEREK 02.png d4a65a987499e0c62617b38a5bfb369b
BANEREK 04.png ec0eff72464b466d3b0f63831b64a1aa
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg a47f4e5d78c6a552ba58a12bd541e7ec
SZKOLENIA PASEK WWW.png 96187e47cf2365413d7ed3cdc62b8d11
BANEREK PROGRAMY2022.png c6ff68b60ef306ffd412639791f9c9e6
BANEREK NEWSLETTER.png c78e6a1bae4ef7f72493f8ac4f4d8461
BANEREK RODO.png 64cae4acb262167f08724ab917dbbf00