WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 7418d1388c1ea26ca6da2a9ba7770d3d
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
EKODOM

Informujemy, iż z dniem 15 września 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego EKODOM -dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji i OZE realizowanych przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń w terminie od dnia 15 września 2016 r.  do wyczerpania budżetu programu, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godziny 15:00.

 

CEL PROGRAMU:

Ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez oszczędność zużycia ciepła w wyniku termomodernizacji budynków oraz poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA:

 

Beneficjenci:

Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

a) prawo własności (w tym współwłasność),

b) użytkowanie wieczyste.

 

Programem objęte są niżej wymienione przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe:

a) zadania termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji, montaż węzła cieplnego z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej;

b) montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych o  mocy do 300 kW wraz z instalacją;

c) montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.;

d) montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 40 kW.

 

Forma dofinansowania:

Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołu odbioru. 

 

Intensywność dofinansowania:

  • Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 80% kosztu kwalifikowanego.
  • Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 20% kosztu przedsięwzięcia.
  • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie nie mniej niż 0,7 stopy redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym.
  • Okres spłaty do 10 lat.
  • Możliwość umorzenia 30% kwoty pożyczki.


Kontakt:

Tomasz Smolarek (kwestie merytoryczne)56 62 12 353

Agnieszka Chełminiak (kwestie merytoryczne) – 56 62 12 356

Cezaria Tomaszewska (kwestie merytoryczne) – 56 62 12 350 

Izabela Wiśniewska (kwestie finansowe) – 56 62 12 359

Doradcy Energetyczni:

Sebastian Górka (Obszar doradztwa: m. Włocławek, powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski) - 56 62 12 360

Artur Farbiszewski (Obszar doradztwa: m. Grudziądz, powiaty: brodnicki, chełmiński, grudziądzki, świecki) - 56 62 12 361

Monika Pawłowicz (Obszar doradztwa: miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, mogileński, nakielski, sępoleński, tucholski, żniński) - 56 62 12 361

Kamil Skonieczny (Obszar doradztwa: m. Toruń, powiaty: golubsko-dobrzyński, inowrocławski, rypiński, toruński, wąbrzeski) - 56 62 12 360
 

Pytania i Odpowiedzi EKODOM

Poniżej zamieszczono wzory załączników formalno-prawnych i finansowych.

Dokumenty do pobrania:

1. Program
2. Regulamin

Etap I – Złożenie wniosku:

3. Wykaz wymaganych dokumentów finansowych
4. Wniosek o przyznanie pożyczki
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia
6. Karta przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
7. Informacja o dochodach i zobowiązaniach Wnioskodawcy
8. Zaświadczenie o zatrudnieniu
9. Oświadczenie o dochodzie z tytułu ryczałtu lub karty podatkowej
10. Informacja o dochodach i zobowiązaniach Poręczyciela
11. Upoważnienie BIG

 Etap II - Dokumenty do wypełnienia po otrzymaniu PROMESY:

12. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
13. Oświadczenie o zbilansowaniu środków
14. Oświadczenie o wyborze wykonawcy

15. Karta efektów ekologicznych - pompy ciepła
16. Karta efektów ekologicznych - termomodernizacja
17. Karta efektów ekologicznych - kotłownie
18. Karta efektów ekologicznych - elektrownie wiatrowe
19. Karta efektów ekologicznych - panele fotowoltaiczne
20. Karta efektów ekologicznych - kolektory słoneczne

Etap III – Podpisanie umowy:

21. Wzór umowy pożyczki

Etap IV - Realizacja i rozliczenie przedsięwzięcia:

22. Protokół odbioru końcowego przedsięwzięcia

23. Wniosek o uruchomienie środków

24. Zestawienie dokumentów księgowych przedkładanych do wniosku o uruchomienie środków.

 

UWAGA: Faktury muszą być na odwrocie opisane w następujący sposób: „Zatwierdzam do wypłaty fakturę sprawdzoną pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dla zadania pn. „….” realizowanego zgodnie z programem priorytetowym EKODOM, zgodnie z umową pożyczki nr……. na kwotę……. „ i podpisane przez Wnioskodawcę/Wnioskodawców.

      25. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia

      26. Rozliczenie środków zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia

Etap V - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO:
    
27. Karta efektów ekologicznych - pompy ciepła - osiągnięte
     28. Karta efektów ekologicznych - termomodernizacja - osiągnięte
     29. Karta efektów ekologicznych - kotłownie - osiągnięte
     30. Karta efektów ekologicznych - panele fotowoltaiczne - osiągnięte
     31. Karta efektów ekologicznych - kolektory słoneczne - osiągniete

     32.Wniosek o umorzenie

    

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK MOJA WODA.png 2edac5cbf9bf3c3c0ace36029e98756b
BANEREK 01.png ba3fd554a6ecbe4bb39aaca3f4d5b1a1
BANEREK 03.png 05ed9616bda4c574223487a9e6846946
BANEREK 02.png f37d73373a890ccd84c35611e8614e09
BANEREK 04.png 8f3e9897973bd0954d6120615f88ad39
BANEREK PROGRAMY.png ab0787e46a968802d369199a29ee4481
BANEREK NEWSLETTER.png 3615a5417ad99b8700c871c56e713b55
BANEREK RODO.png 411b428eecdb5e456022c15cd00594c3