WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 7fd46c8b1a85c25312272d510ab12b80
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Mikroinstalacje RPO

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uchwałą nr 270/17 z dnia 19.12.2017r. odstąpiła od realizacji programu priorytetowego „Mikroinstalacje RPO - Dofinansowanie zadań z zakresu wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych realizowanych w ramach Działania 3.1 RPO WK-P.” Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków w ramach „Mikroinstalacje RPO - Dofinansowanie zadań z zakresu wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych realizowanych w ramach Działania 3.1 RPO WK-P".

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń do wyczerpania budżetu programu.

Program priorytetowy „Mikroinstalacje RPO - Dofinansowanie zadań z zakresu wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych realizowanych w ramach Działania 3.1 RPO WK-P.

1. Cel programu

Ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

2. Podstawami prawnymi udzielenia dofinansowania są:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 672).

- Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 27.07.2016 r. (uchwała nr 30/1163/16 Zarządu Województwa z dnia 27 lipca 2016 r.).

3. Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2017-2020.

4. Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi do 40.000.000,00 zł.

5. Beneficjenci

Beneficjentami programu będą podmioty kwalifikujące się do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Schemat: Mikroinstalacje.

6. Rodzaje przedsięwzięć

Programem objęte będą przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego polegające na budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej (mikroinstalacji) z OZE, w budynkach publicznych oraz mieszkaniowych (w tym związane z działaniami z zakresu mikrokogeneracji i mikrotrigeneracji).

Szczegółowe warunki techniczne oraz regulamin udzielania dofinansowania przyjęte zostaną uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu.

7. Forma dofinansowania

1)   Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki.

2)   Pożyczka podlega umorzeniu w wysokości 30%.

3)   Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wkładu własnego wnioskodawcy w ramach RPO WK-P.

4)   Warunkiem otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Torunia jest udokumentowanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Schemat: Mikroinstalacje.

5)   Pozostałe warunki dofinansowania zgodnie z Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

8. Terminy i sposób składania wniosków

1)   Nabór wniosków dla beneficjentów prowadzony będzie w trybie ciągłym,
od dnia 15 stycznia 2017 r. do wyczerpania budżetu programu.

2)  Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru.

3)   Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru zamieszczone będzie na stronie www.wfosigw.torun.pl.

4)   Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu mieszczącej się przy ul. Fredry 8 w Toruniu.

5)   Aktualny druk wniosku wraz z załącznikami zostanie zamieszczony na stronie www.wfosigw.torun.pl.

Załączniki:

wniosek o przyznanie pożyczki w ramach programu;

harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 46cf5a41242529d0b2c2d85c5ffc0f5b
BANEREK DOK POM.jpg 8658e4f2d42c904a9b46a93710f15706
gminy4.png 531c2275d045986fe6a5ec70181fe11b
PROGRAMY BANEREK 2019_1.jpg 8f15a3a578abf084085c7197b872921e
NEWSLETTER.jpg 954d80609ebbed3b513be9233e01a342
RODO.jpg 579471ac2489c5314f858d34853a4433