WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png b844e3361db09d21fb8e3da1857920dc
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Plany gospodarki niskoemisyjnej

I. Wsparcie w przygotowaniu oraz weryfikacja Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

W perspektywie finansowej 2014-2020 podstawą dofinansowania projektów z funduszy UE w ramach poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii są Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. W związku z tym, niezbędne jest zapewnienie ich wysokiej jakości oraz monitorowanie ich wdrażania.

 

Usługi doradcze związane z przygotowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczą:

- pomocy na etapie przystąpienia do tworzenia PGN,

- wsparcia w trakcie ich sporządzania,

- weryfikacji sporządzonych przez Gminy dokumentów,

- wydania pisma potwierdzającego  fakt, iż PGN został zweryfikowany pozytywnie (zaświadczenia).

 

II. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument, który pozwala na zidentyfikowanie problemowych związanych ze zużyciem energii oraz emisją CO2 ustalenie działań, których wdrożenie będzie miało na celu:

  • redukcję emisji gazów cieplarnianych,
  • poprawę jakości powietrza,
  • zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii finalnej, 
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),

Osiągnięcie celów wskazanych w Planie możliwe jest poprzez zaplanowanie odpowiednich działań inwestycyjnych oraz pozainwestycyjnych, obejmujących swoim zakresem m.in.:

  • produkcję energii ze źródeł odnawialnych,
  • kompleksową termomodernizację budynków,
  • modernizację oświetlenia ulicznego,
  • transport publiczny,
  • szeroko pojęte kampanie informacyjne,
  • tzw. zielone zamówienia publiczne.

Wymierną korzyścią płynącą z realizacji powyższych działań jest również zmiana nawyków i postaw konsumentów energii. 

Należy mieć na uwadze, że realizacja celów założonych w Planie możliwa jest tylko przy wzajemnym zaangażowaniu wszystkich interesariuszy tj. lokalnych władz, instytucji, przedsiębiorców oraz mieszkańców. Wyrazem wsparcia ze strony samorządu jest m.in. zatwierdzenie PGN-u do wdrażania, w formie uchwały podjętej przez Radę Gminy.

 

III. Opracowania pomocne przy tworzeniu PGN:

1. Poradnik. Jak opracować Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)? Link

2. Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i jego monitorowanie: Link

3. Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej Link

4. Lista sprawdzająca beneficjenta zawartości PGN Link

5. Kalkulator PGN opracowany przez Zespół Doradców Energetycznych w Toruniu Link

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK MOJA WODA.png 31c313c07252121856450d2f0c657800
BANEREK 01.png 5c08086b650d947fd592cb9909ad7a00
BANEREK 03.png 2747a7b3466b5cd4079204a011e7d4bf
BANEREK 02.png 178ccdedba0a453d02a8945da14cabc2
BANEREK 04.png af52fef224fbf458184024bc9451c0c5
BANEREK PROGRAMY.png 690e77150ee8fee84ca970aaf5df6a58
BANEREK NEWSLETTER.png 0cae1618e1df80548103963b33165ff6
BANEREK RODO.png a4ecf671407901281531ca78972005d1