WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png c26957c0611961309998a06b284fe0b9
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Plany gospodarki niskoemisyjnej

I. Wsparcie w przygotowaniu oraz weryfikacja Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

W perspektywie finansowej 2014-2020 podstawą dofinansowania projektów z funduszy UE w ramach poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii są Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. W związku z tym, niezbędne jest zapewnienie ich wysokiej jakości oraz monitorowanie ich wdrażania.

 

Usługi doradcze związane z przygotowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczą:

- pomocy na etapie przystąpienia do tworzenia PGN,

- wsparcia w trakcie ich sporządzania,

- weryfikacji sporządzonych przez Gminy dokumentów,

- wydania pisma potwierdzającego  fakt, iż PGN został zweryfikowany pozytywnie (zaświadczenia).

 

II. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument, który pozwala na zidentyfikowanie problemowych związanych ze zużyciem energii oraz emisją CO2 ustalenie działań, których wdrożenie będzie miało na celu:

  • redukcję emisji gazów cieplarnianych,
  • poprawę jakości powietrza,
  • zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii finalnej, 
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),

Osiągnięcie celów wskazanych w Planie możliwe jest poprzez zaplanowanie odpowiednich działań inwestycyjnych oraz pozainwestycyjnych, obejmujących swoim zakresem m.in.:

  • produkcję energii ze źródeł odnawialnych,
  • kompleksową termomodernizację budynków,
  • modernizację oświetlenia ulicznego,
  • transport publiczny,
  • szeroko pojęte kampanie informacyjne,
  • tzw. zielone zamówienia publiczne.

Wymierną korzyścią płynącą z realizacji powyższych działań jest również zmiana nawyków i postaw konsumentów energii. 

Należy mieć na uwadze, że realizacja celów założonych w Planie możliwa jest tylko przy wzajemnym zaangażowaniu wszystkich interesariuszy tj. lokalnych władz, instytucji, przedsiębiorców oraz mieszkańców. Wyrazem wsparcia ze strony samorządu jest m.in. zatwierdzenie PGN-u do wdrażania, w formie uchwały podjętej przez Radę Gminy.

 

III. Opracowania pomocne przy tworzeniu PGN:

1. Poradnik. Jak opracować Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)? Link

2. Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i jego monitorowanie: Link

3. Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej Link

4. Lista sprawdzająca beneficjenta zawartości PGN Link

5. Kalkulator PGN opracowany przez Zespół Doradców Energetycznych w Toruniu Link

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 964ca5843ad9bba1a0002896726ae8e4
BANEREK DOK POM.jpg a1ca87b9824993f5c723b54701dee092
gminy4.png 34c596725cd640e4181d5af86f98ea3e
PROGRAMY BANEREK 2020_1.jpg aa38ee48cc58d9b01baa16948d89e7a8
NEWSLETTER.jpg 03675bc74d66ad5f3a2c2c62089a2b27
RODO.jpg 07752118ea74309d6d95f0d2aca1d1fd