WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png c92d7c4f47c4488835517010d46acaf3
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
POliŚ 2007-2013

POIIŚ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na podstawie Porozumienia z 25 czerwca 2007 r. zawartego z Ministrem Środowiska, brał udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 jako Instytucja Wdrażająca dla projektów o wartości do 25 mln euro w ramach priorytetów:

-         I – Gospodarka wodno – ściekowa,

-         II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

W całym okresie wdrażania POIiŚ, WFOŚiGW w Toruniu wykonywał zadania w zakresie 
m.in.: przygotowania i oceny projektów, kontroli projektów, przygotowania, podpisywania i aneksowania umów o dofinansowanie, monitorowania i sprawozdawczości, zarządzania finansowego i rozliczania projektów, informacji i promocji.

W ramach POIiŚ 2007-2013 WFOŚiGW w Toruniu zawarł 16 umów o dofinansowanie 
z beneficjentami Funduszu Spójności w ramach priorytetu I - gospodarka wodno-ściekowa oraz 4 umowy o dofinansowanie z Beneficjentami w ramach priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Wdrażane projekty przez Wojewodzki Fundusz.

Na podstawie ww. Porozumienia WFOŚiGW w Toruniu wykonuje również swoje zadania po upływie terminu kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ, odpowiednio do zaawansowania zamykania POIiŚ oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej, 
w szczególności zaleceniami dotyczącymi zamknięcia POIiŚ. Główne zadania na tym etapie związane są z przeprowadzaniem monitoringu (m.in. efektów ekologicznych) oraz kontroli trwałości.

 więcej informacji o POliŚ 2007-2013

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg 800637b5484b9a5ab47a6cddc7c39a94
3.jpg e727c3c211d385cd97e2652d4aa75f2c
1.jpg 047e77c7e90c0aac68c773b62480b829
3.jpg c34684773c1b88fe6e7c89e4640adb17
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg c38f7890234c300944e6afab007e2bfc
BANEREK DOK POM.jpg 369cc081040a9818d9cbe6b6ec0fe804
gminy4.png 3d5de1c0ca5fec35f6d08145da0d4d52
PROGRAMY BANEREK 2019_1.jpg 3ac0a673a5a727dba25d4f7d94b94b3e
NEWSLETTER.jpg ce134eef15e7fc244e9245a92c208443
RODO.jpg 26e744b31ed51f5a018a929ec2afcdb5