WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 4b07fcc9f37482f75c8bc9386c4d446d
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
POliŚ 2007-2013

POIIŚ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na podstawie Porozumienia z 25 czerwca 2007 r. zawartego z Ministrem Środowiska, brał udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 jako Instytucja Wdrażająca dla projektów o wartości do 25 mln euro w ramach priorytetów:

-         I – Gospodarka wodno – ściekowa,

-         II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

W całym okresie wdrażania POIiŚ, WFOŚiGW w Toruniu wykonywał zadania w zakresie 
m.in.: przygotowania i oceny projektów, kontroli projektów, przygotowania, podpisywania i aneksowania umów o dofinansowanie, monitorowania i sprawozdawczości, zarządzania finansowego i rozliczania projektów, informacji i promocji.

W ramach POIiŚ 2007-2013 WFOŚiGW w Toruniu zawarł 16 umów o dofinansowanie 
z beneficjentami Funduszu Spójności w ramach priorytetu I - gospodarka wodno-ściekowa oraz 4 umowy o dofinansowanie z Beneficjentami w ramach priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Wdrażane projekty przez Wojewodzki Fundusz.

Na podstawie ww. Porozumienia WFOŚiGW w Toruniu wykonuje również swoje zadania po upływie terminu kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ, odpowiednio do zaawansowania zamykania POIiŚ oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej, 
w szczególności zaleceniami dotyczącymi zamknięcia POIiŚ. Główne zadania na tym etapie związane są z przeprowadzaniem monitoringu (m.in. efektów ekologicznych) oraz kontroli trwałości.

 więcej informacji o POliŚ 2007-2013

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg e8d63ed818d238b726a6f968bef2c45f
3.jpg 4264b835887191694c962ef7e66547ee
1.jpg b252e41de00fbaa6d10d20db39ce395d
3.jpg d71bc03e91b01d6f2aede45b78c27146
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg abb83262df9d26b848d96f3c7ab76dc5
BANEREK DOK POM.jpg 47c875c11fea2ab1412e7524fa35e218
gminy4.png acb9b6eeb1374c1b20b616bd62466fd3
PROGRAMY BANEREK 2020_1.jpg 0bed5ebccb26a60a6b3e491ad0a15c0f
NEWSLETTER.jpg e2b4316dd47fe6c95e8c858cc4fc333a
RODO.jpg f370fd904648f3efd7d8a12b221f5f9d