WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 0c09f9d7e02586a40b8fba38984fbfd2
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Linie kredytowe BOŚ
 • Linia nr 1 „Inwestycje energooszczędne dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody” - maksymalna kwota kredytu 200 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

- modernizacja systemów grzewczych i ciepłej wody przynosząca efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery

- budowa systemów grzewczych i ciepłej wody.

Z kredytu może być finansowany :

- zakup i montaż energooszczędnych kotłów centralnego ogrzewania (bez ograniczenia mocy) opalanych gazem, olejem opałowym, biomasą lub zasilanych energią elektryczną z oprzyrządowaniem i materiałami niezbędnymi do ich zainstalowania w tym zbiorników do magazynowania paliwa i wkładów kominowych, 

- zakup i montaż energooszczędnych wymienników ciepłej wody użytkowej zasilanych z kotłów gazowych, olejowych, na biomasę, zasilanych energią elektryczną z oprzyrządowaniem i materiałami niezbędnymi do ich zainstalowania, 

- zakup i montaż promienników gazowych i elektrycznych z oprzyrządowaniem i materiałami niezbędnymi do ich zainstalowania,

- zakup i montaż grzejników konwekcyjnych wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi i pozostałej instalacji centralnego ogrzewania,

- zakup i montaż grzejników akumulacyjnych,

- zakup i montaż pomp ciepła i pozostałej instalacji centralnego ogrzewania,

- zakup i montaż wymienników ciepła z oprzyrządowaniem (urządzenie sterujące, czujniki, zawory trójdrożne, pompy, naczynie wyrównawcze),

- zakup i montaż przyłączy i węzłów cieplnych,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła,

- budowa przyłączy gazowych do budynków oraz wewnętrznej instalacji gazowej.

                     Do pobrania - Linia nr 1 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 2 „Inwestycje energooszczędne dotyczące ocieplania budynków” –  maksymalna kwota kredytu 400 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

- wykonanie dociepleń istniejących budynków poprzez:

- zakup i montaż niezbędnych materiałów wraz z tynkiem i obróbkami blacharskimi,

- zakup i montaż stolarki elewacyjnej i termoizolacyjnej o współczynniku przenikania ciepła poniżej 1,5 W/m2K

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

                     Do pobrania - Linia nr 2 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 3 „Inwestycje dotyczące budowy płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojownicę” – maksymalna kwota kredytu 100 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

- budowa płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę,

                     Do pobrania - Linia nr 3 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 4  „Inwestycje dotyczące zagospodarowania odpadów” – maksymalna kwota kredytu  300 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

- budowa instalacji przetwarzania odpadów i innych obiektów służących zagospodarowaniu odpadów (stałych i ciekłych, komunalnych i przemysłowych) oraz zakup urządzeń (np. kompaktory, prasy) związanych z przetwarzaniem odpadów oraz ich gospodarczym wykorzystaniem,

- budowa instalacji odzysku biogazu z istniejących lub realizowanych składowisk,

- nakłady związane z organizowaniem i funkcjonowaniem systemów zbiórki i transportu odpadów.

                      Do pobrania - Linia nr 4 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 5 „Inwestycje dotyczące budowy małych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej” –  maksymalna kwota kredytu 100 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

- budowa małych i przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 10 m3/d,

- budowa kanalizacji sanitarnej (kolektory wraz z przyłączami) pod warunkiem zapewnienia odbioru ścieków przez istniejącą lub realizowaną równolegle oczyszczalnię.

                     Do pobrania - Linia nr 5 - zasady udzielania kredytu 

 

 • Linia nr 6 „Inwestycje dotyczące uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy oraz inwestycje związane z produkcja biomasy” – maksymalna kwota kredytu 100 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

- zakup sadzonek roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy,

- zakup i montaż urządzeń do zbioru i przetwarzania biomasy w paliwo energetyczne.

                     Do pobrania - Linia nr 6 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 7 „Inwestycje związane z konserwacją parków w zespołach pałacowo  – parkowych i dworsko – parkowych” – maksymalna kwota kredytu 100 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

- pełen zakres prac związanych z konserwacją i rekonstrukcją przyrodniczą, konserwacja i rekonstrukcją urządzeń wodnych w parkach w zespołach pałacowo lub dworsko – parkowych (za wyjątkiem przygotowania dokumentacji i nadzoru)

                      Do pobrania - Linia nr 7 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 8 „Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii ” – maksymalna kwota kredytu 800 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

- przyłączenie do sieci cieplnej wykorzystującej geotermalne źródła energii (ciepłociąg i węzeł),

- zakup i montaż urządzeń małych elektrowni wodnych o mocy do 5 MW,

- zakup i montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW,

- zakup i montaż kolektorów i baterii słonecznych i pozostałej instalacji centralnego ogrzewania,

- zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 100 kW,

- zakup i montaż innych instalacji wykorzystujących OZE o mocy do 100 kW.

                        Do pobrania - Linia nr 8 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 9 „Inwestycje dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest” –   maksymalna kwota kredytu 100 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

- wymiana powierzchni dachowych azbestowych lub elewacyjnych płyt azbestowych (z kredytu mogą być finansowane koszty demontażu, utylizacji, zakupu i montażu nowego pokrycia dachu lub elewacji)

- budowa wodociągów w technologii rur bezazbestowych w miejsce wodociągów z rur azbestowych.

                        Do pobrania - Linia nr 9 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 10 "Inwestycje dotyczące poważnych awarii i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zmniejszające uciążliwość transportu" - maksymalna kwota kredytu 500 000 zł 

 

Przedmiot kredytowania :

- zakup ciężkich samochodów do ratownictwa chemiczno - ekologicznego,

- zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego,

- zakup samochodów zasilanych energią elektryczną.

 Do pobrania - Linia nr 10 - zasady udzielania kredytu

 

 • Linia nr 11 „Energooszczędne oświetlenie” – maksymalna kwota kredytu 500 000 zł

 

Przedmiot kredytowania :

 - modernizacja systemów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, przynosząca efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii.

- budowa energooszczędnych systemów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego.

 Do pobrania - Linia nr 11 - zasady udzielania kredytu

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 01.png bc3e24f50a8d0c7894099a53c7acd76f
BANEREK 03.png 9caecbb460444b1d0a173ddf1f5c2b7b
BANEREK 02.png 3ba475f711d091c7fe3f75164104fcdb
BANEREK 04.png 434c3e0ee495230ff9a4ae6418a4e45a
BANEREK PROGRAMY.png d0161260cbebe228078d79792aad2800
BANEREK NEWSLETTER.png 1968f12d113638e4f0e448c7c55eedf0
BANEREK RODO.png 46e8536639a6286616ce72f456c90f2c