WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png ea7553dee36dd59e03e81d1472272e7d
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
PROSUMENT-2015

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

Procedura dofinansowania

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wypełnienie
wniosku
z załącznikami
Rozpatrzenie
kompletności złożonych
dokumentów
Analiza
finansowa
Przyznanie
dofinansowania
Podpisanie
umowy
Realizacja
inwestycji
Rozliczenie
inwestycji
Wypłata
środków
Wypełnienie wniosku z załącznikami
Wypełnienie odpowiedniego wniosku oraz skompletowanie niezbędnych załączników
Weryfikacja kompletności złożonych dokumentów
Weryfikacja kompletności złożonych dokumentów oraz ocena merytoryczna
Analiza Finansowa
Ocena finansowa zdolności kredytowej oraz proponowanego zabezpieczenia pożyczki
Przyznanie dofinansowania
Uchwała Rady Nadzorczej/ Zarządu w sprawie dofinansowania
Podpisanie Umowy
Podpisanie umowy pożyczki oraz umowy dotacji na realizację zadania
Realizacja Inwestycji
Realizacja zadania z godnie z przedstawionym harmonogramem
Rozliczenie Inwestycji
Uruchomienie środków pożyczki po zrealizowaniu 60% zadania i dotacji po zakończeniu zadania i osiagnięciu efektu ekologicznego
Wypłata środków
Wypłata środków pożyczki i późniejsza jej terminowa spłata, oraz wypłata środków dotacji

Warunki dofinansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje o możliwości pozyskania pożyczki wraz z dotacją na przedsięwzięcia zgodne z programem priorytetowym PROSUMENT – program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 4) PROSUMENT- linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w roku 2015.

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń w terminie: od dnia 2 marca 2015 r. do wyczerpania budżetu programu, jednak nie później niż do dnia

30 września 2015 r. do godziny 15:00.

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji wpływu ww. dokumentacji do sekretariatu WFOŚiGW w Toruniu. Wnioski, złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków, nie podlegają dalszej procedurze oceny.

BENEFICJENCI:

  1. osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie,

  2. wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,

  3. spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej:

  1. źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

  2. pompy ciepła- o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

  3. kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej 300 kWt;

  4. systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp;

  5. małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp;

  6. mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe;

Szczegółowe warunki dofinansowania określa Regulamin udzielania dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 4) PROSUMENT- linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w roku 2015.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty do pobrania

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 5218b813f38e04298f0f611fbf54bd87
BANEREK DOK POM.jpg 2070f8204462428d0113f0e6a4a9f71e
PROGRAMY BANEREK 2019_1.jpg 6eabe455dc14b5e3f92716972b7cd0c8
NEWSLETTER.jpg 5bd79b41f5ee0f809135bcbae037a395
RODO.jpg bd6a775e47ebb940d0f6b25d7f15dc8c