WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 18eb55d32f4fabf054acfc3cc143bb6a
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
PROSUMENT-2015

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

Procedura dofinansowania

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wypełnienie
wniosku
z załącznikami
Rozpatrzenie
kompletności złożonych
dokumentów
Analiza
finansowa
Przyznanie
dofinansowania
Podpisanie
umowy
Realizacja
inwestycji
Rozliczenie
inwestycji
Wypłata
środków
Wypełnienie wniosku z załącznikami
Wypełnienie odpowiedniego wniosku oraz skompletowanie niezbędnych załączników
Weryfikacja kompletności złożonych dokumentów
Weryfikacja kompletności złożonych dokumentów oraz ocena merytoryczna
Analiza Finansowa
Ocena finansowa zdolności kredytowej oraz proponowanego zabezpieczenia pożyczki
Przyznanie dofinansowania
Uchwała Rady Nadzorczej/ Zarządu w sprawie dofinansowania
Podpisanie Umowy
Podpisanie umowy pożyczki oraz umowy dotacji na realizację zadania
Realizacja Inwestycji
Realizacja zadania z godnie z przedstawionym harmonogramem
Rozliczenie Inwestycji
Uruchomienie środków pożyczki po zrealizowaniu 60% zadania i dotacji po zakończeniu zadania i osiagnięciu efektu ekologicznego
Wypłata środków
Wypłata środków pożyczki i późniejsza jej terminowa spłata, oraz wypłata środków dotacji

Warunki dofinansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje o możliwości pozyskania pożyczki wraz z dotacją na przedsięwzięcia zgodne z programem priorytetowym PROSUMENT – program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 4) PROSUMENT- linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w roku 2015.

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń w terminie: od dnia 2 marca 2015 r. do wyczerpania budżetu programu, jednak nie później niż do dnia

30 września 2015 r. do godziny 15:00.

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji wpływu ww. dokumentacji do sekretariatu WFOŚiGW w Toruniu. Wnioski, złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków, nie podlegają dalszej procedurze oceny.

BENEFICJENCI:

  1. osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie,

  2. wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,

  3. spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej:

  1. źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

  2. pompy ciepła- o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

  3. kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej 300 kWt;

  4. systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp;

  5. małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp;

  6. mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe;

Szczegółowe warunki dofinansowania określa Regulamin udzielania dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 4) PROSUMENT- linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w roku 2015.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty do pobrania

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 2f33366704b7947084667d1a7f2f85df
BANEREK DOK POM.jpg ba38de0668ab42f4b7116490fef7a428
PROGRAMY BANEREK 2019_1.jpg 92dea88563d74b920485c1dad17412db
NEWSLETTER.jpg be186ce8fdb060e200e9543e61451ff1
RODO.jpg 26c889e5df7d9e25ec2746e4175952e2