WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 4169726767c9e6cd99713ee9ccac84c5
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Program usuwania azbestu z obiektów budowalnych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego- II etap.


Uwaga rusza nabór wniosków w ramach programu  usuwania azbestu z obiektów budowalnych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II etap.

Celem programu jest  zebranie, zabezpieczenie i usunięcie odpadów zawierających azbest powstałych w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko – pomorskiego
w wyniku nawałnicy, w celu usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Termin naboru wniosków:

  • 28.02.2018 r. – 31.03.2018 r.

Beneficjenci

  • gminy, realizujące wnioski zgłoszone w imieniu osób lub podmiotów będących posiadaczami obiektów budowalnych, którym nawałnica zniszczyła lub uszkodziła pokrycia bądź elewacje wykonane z wyrobów zawierających azbest, ze swojego terenu.

Zakres dofinansowania

  • demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Forma dofinansowania

  • dotacja


Polska jest jedynym krajem w Europie, który przyjął plan działania na rzecz kraju wolnego od azbestu!

Dokumenty do pobrania:

Program usuwania azbestu z obiektów budowalnych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego- II etap.

Wniosek

Harmonogram

III. Realizacja zadania i rozliczenie umowy

Uruchomienie środków z Wojewódzkiego Funduszu następuje po złożeniu następujących dokumentów:

- wniosku o uruchomienie środków,

- zestawienia dokumentów księgowych,  

- faktury - oryginał i kopia,

- kart(y) przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest - oryginały i kopie,

- zestawienia ilości odpadów zawierających azbest zdemontowanych, zebranych i złożonych   przez poszczególnych właścicieli posesji z wyliczeniem kwoty refundacji (wzór rozliczenia),

- ww. rozliczenie zrefundowane zostanie na podstawie kwitów wagowych oraz karty przekazania odpadów,

- protokołu odbioru końcowego zadania podpisanego przez Gminę i wykonawcęoryginał       i kopia,

NAWAŁNICA PROTOKÓŁ ODBIORU -  podpisane przez właściciela obiektu wykonawcę, oraz potwierdzony przez przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego, zawierającego m.in. następujące informacje: właściciel obiektu, adres nieruchomości objętej przedsięwzięciem, powierzchnia i masa unieszkodliwionych odpadów,

W oparciu o komplet złożonych dokumentów, po ich zweryfikowaniu, Wojewódzki Fundusz dokonuje przelewu środków na konto wnioskodawcy (oryginały dokumentów są zwracane dotowanemu).

W terminie 30 dni od daty zakończenia zadania i osiągnięcia efektu ekologicznego dotowany    zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania na obowiązującym druku, do którego należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu na konto wykonawcy oraz potwierdzenie przekazania kwoty właścicielom, którzy we własnym zakresie zdemontowali pokrycia dachowe zawierające azbest. Należy również dołaczyć sprawozdanie z wykonania gminnego programu usuwania azbestu, gdzie odnotowano  usunięcie azbestu może to być kserokopia strony z wnioskowanym obiektem potwierdzona za zgodność z oryginałem. W sprawozdaniu odnotować należy zgodność lub brak takiej zgodności z gminnym programem usuwania azbestu,

 

Jednostka Samorządu Terytorialnego jest odpowiedzialna za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania.

Osoby do kontaktu:
e-mail: programy2018@wfosigw.torun.pl

• Monika Prusik: tel. 56 62 12 327 - informacja ogólna

• Dominika pochłopień: tel. 56 62 12 326 - informacja ogólna

• Katarzyna Szczupakowska: tel. 56 62 12 354 - informacja techniczna

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 801c9347ec0aa9c59347e3024e5264f9
BANEREK DOK POM.jpg a863be1bbf5d0da4b6ee55fcccc907d0
gminy4.png 51e9143e8ca0f497d10d41381b16a653
PROGRAMY BANEREK 2019_1.jpg 0e8998a9d331611ae9dccfe53f3dd673
NEWSLETTER.jpg da6db343a581fab98dd3b7036f46431e
RODO.jpg 1ce8365db1027729d6361dbda5df58f5