WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png b242f8d6ddd2d0ac793ff6dabd74fd2c
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Program usuwania azbestu z obiektów budowalnych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego- II etap.


Uwaga rusza nabór wniosków w ramach programu  usuwania azbestu z obiektów budowalnych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II etap.

Celem programu jest  zebranie, zabezpieczenie i usunięcie odpadów zawierających azbest powstałych w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko – pomorskiego
w wyniku nawałnicy, w celu usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Termin naboru wniosków:

  • 28.02.2018 r. – 31.03.2018 r.

Beneficjenci

  • gminy, realizujące wnioski zgłoszone w imieniu osób lub podmiotów będących posiadaczami obiektów budowalnych, którym nawałnica zniszczyła lub uszkodziła pokrycia bądź elewacje wykonane z wyrobów zawierających azbest, ze swojego terenu.

Zakres dofinansowania

  • demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Forma dofinansowania

  • dotacja


Polska jest jedynym krajem w Europie, który przyjął plan działania na rzecz kraju wolnego od azbestu!

Dokumenty do pobrania:

Program usuwania azbestu z obiektów budowalnych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego- II etap.

Wniosek

Harmonogram

III. Realizacja zadania i rozliczenie umowy

Uruchomienie środków z Wojewódzkiego Funduszu następuje po złożeniu następujących dokumentów:

- wniosku o uruchomienie środków,

- zestawienia dokumentów księgowych,  

- faktury - oryginał i kopia,

- kart(y) przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest - oryginały i kopie,

- zestawienia ilości odpadów zawierających azbest zdemontowanych, zebranych i złożonych   przez poszczególnych właścicieli posesji z wyliczeniem kwoty refundacji (wzór rozliczenia),

- ww. rozliczenie zrefundowane zostanie na podstawie kwitów wagowych oraz karty przekazania odpadów,

- protokołu odbioru końcowego zadania podpisanego przez Gminę i wykonawcęoryginał       i kopia,

NAWAŁNICA PROTOKÓŁ ODBIORU -  podpisane przez właściciela obiektu wykonawcę, oraz potwierdzony przez przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego, zawierającego m.in. następujące informacje: właściciel obiektu, adres nieruchomości objętej przedsięwzięciem, powierzchnia i masa unieszkodliwionych odpadów,

W oparciu o komplet złożonych dokumentów, po ich zweryfikowaniu, Wojewódzki Fundusz dokonuje przelewu środków na konto wnioskodawcy (oryginały dokumentów są zwracane dotowanemu).

W terminie 30 dni od daty zakończenia zadania i osiągnięcia efektu ekologicznego dotowany    zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania na obowiązującym druku, do którego należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu na konto wykonawcy oraz potwierdzenie przekazania kwoty właścicielom, którzy we własnym zakresie zdemontowali pokrycia dachowe zawierające azbest. Należy również dołaczyć sprawozdanie z wykonania gminnego programu usuwania azbestu, gdzie odnotowano  usunięcie azbestu może to być kserokopia strony z wnioskowanym obiektem potwierdzona za zgodność z oryginałem. W sprawozdaniu odnotować należy zgodność lub brak takiej zgodności z gminnym programem usuwania azbestu,

 

Jednostka Samorządu Terytorialnego jest odpowiedzialna za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania.

Osoby do kontaktu:
e-mail: programy2018@wfosigw.torun.pl

• Monika Prusik: tel. 56 62 12 327 - informacja ogólna

• Dominika pochłopień: tel. 56 62 12 326 - informacja ogólna

• Katarzyna Szczupakowska: tel. 56 62 12 354 - informacja techniczna

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK MOJA WODA.png 06a36c07ad2601cca9e986250aabcd29
BANEREK 01.png 7a0d01018bfced47a5e5d38a137af641
BANEREK 03.png f75858453fddbbe724aa72f705e16595
BANEREK 02.png 32f5ac8be3f2de04ec6d595a05819454
BANEREK 04.png dcf954d682bcaa5109b359d96a508775
BANEREK PROGRAMY.png 6c9f7cb304920c03abb1514b0b974f36
BANEREK NEWSLETTER.png 9235bc897594b95fe5f2ea1aa0815838
BANEREK RODO.png 9632e6e22c64416be0738b05ac8fd178