WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 9325e42d4c2b3f5af7ef24663ca4a0e3
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Program usuwania azbestu z obiektów budowalnych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego- II etap.


Uwaga rusza nabór wniosków w ramach programu  usuwania azbestu z obiektów budowalnych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II etap.

Celem programu jest  zebranie, zabezpieczenie i usunięcie odpadów zawierających azbest powstałych w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko – pomorskiego
w wyniku nawałnicy, w celu usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Termin naboru wniosków:

  • 28.02.2018 r. – 31.03.2018 r.

Beneficjenci

  • gminy, realizujące wnioski zgłoszone w imieniu osób lub podmiotów będących posiadaczami obiektów budowalnych, którym nawałnica zniszczyła lub uszkodziła pokrycia bądź elewacje wykonane z wyrobów zawierających azbest, ze swojego terenu.

Zakres dofinansowania

  • demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Forma dofinansowania

  • dotacja


Polska jest jedynym krajem w Europie, który przyjął plan działania na rzecz kraju wolnego od azbestu!

Dokumenty do pobrania:

Program usuwania azbestu z obiektów budowalnych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego- II etap.

Wniosek

Harmonogram

III. Realizacja zadania i rozliczenie umowy

Uruchomienie środków z Wojewódzkiego Funduszu następuje po złożeniu następujących dokumentów:

- wniosku o uruchomienie środków,

- zestawienia dokumentów księgowych,  

- faktury - oryginał i kopia,

- kart(y) przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest - oryginały i kopie,

- zestawienia ilości odpadów zawierających azbest zdemontowanych, zebranych i złożonych   przez poszczególnych właścicieli posesji z wyliczeniem kwoty refundacji (wzór rozliczenia),

- ww. rozliczenie zrefundowane zostanie na podstawie kwitów wagowych oraz karty przekazania odpadów,

- protokołu odbioru końcowego zadania podpisanego przez Gminę i wykonawcęoryginał       i kopia,

NAWAŁNICA PROTOKÓŁ ODBIORU -  podpisane przez właściciela obiektu wykonawcę, oraz potwierdzony przez przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego, zawierającego m.in. następujące informacje: właściciel obiektu, adres nieruchomości objętej przedsięwzięciem, powierzchnia i masa unieszkodliwionych odpadów,

W oparciu o komplet złożonych dokumentów, po ich zweryfikowaniu, Wojewódzki Fundusz dokonuje przelewu środków na konto wnioskodawcy (oryginały dokumentów są zwracane dotowanemu).

W terminie 30 dni od daty zakończenia zadania i osiągnięcia efektu ekologicznego dotowany    zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania na obowiązującym druku, do którego należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu na konto wykonawcy oraz potwierdzenie przekazania kwoty właścicielom, którzy we własnym zakresie zdemontowali pokrycia dachowe zawierające azbest. Należy również dołaczyć sprawozdanie z wykonania gminnego programu usuwania azbestu, gdzie odnotowano  usunięcie azbestu może to być kserokopia strony z wnioskowanym obiektem potwierdzona za zgodność z oryginałem. W sprawozdaniu odnotować należy zgodność lub brak takiej zgodności z gminnym programem usuwania azbestu,

 

Jednostka Samorządu Terytorialnego jest odpowiedzialna za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania.

Osoby do kontaktu:
e-mail: programy2018@wfosigw.torun.pl

• Monika Prusik: tel. 56 62 12 327 - informacja ogólna

• Dominika pochłopień: tel. 56 62 12 326 - informacja ogólna

• Katarzyna Szczupakowska: tel. 56 62 12 354 - informacja techniczna

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK MOJA WODA.png 51d53af038ea664732f1b2f325d44cba
BANEREK 01.png 896208ae6ad2815206daf698469d998d
BANEREK 03.png e11b707b767e21041b0bd6dbd6d4f49c
BANEREK 02.png b6da927a6b774c3033ca5dc7cefcc1bd
BANEREK 04.png bf7165c611a29dc59ec248fc03d1bf28
BANEREK PROGRAMY.png 53807b7374f11e271ef8aa8377112b32
BANEREK NEWSLETTER.png d5685abfb6b583a0e476b228ec56a9d7
BANEREK RODO.png f13bb1ad1043651860676b537919cd73