WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png b0c2c8bc76330e9b795d974b7bde7b0b
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Szczegółowe zasady udzielania dofinasowania

Wojewódzki Fundusz udziela dofinansowania w formie przekazania środków finansowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane przez państwowe jednostki budżetowe.

 

Przekazanie środków finansowych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem poniższych postanowień:

  1. wnioski o przekazanie środków finansowych należy składać w terminie umożliwiającym ich ujęcie w projekcie ustawy budżetowej w ramach rezerwy celowej;
  2. wysokość dofinansowania w formie przekazania środków finansowych państwowym jednostkom budżetowym może wynosić do 100 % kosztu całkowitego przedsięwzięcia;
  3. do dnia podpisania umowy Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczeniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska wydane odpowiednio przez marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
  4. do dnia złożenia wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu oświadczenie o wyborze wykonawcy lub dostawcy zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz umowy z wykonawcą lub dostawcą, jeżeli przepisy wymagają formy pisemnej;
  5. w przypadku umów z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) termin dostarczenia umowy z wykonawcą lub dostawcą jest przedłużony do dnia złożenia w WFOŚiGW w Toruniu rozliczenia środków zaangażowanych w realizację zadania, określonego w umowie przekazania środków finansowych;
  6. na uzasadniony wniosek państwowej jednostki budżetowej przekazanie środków finansowych może nastąpić w formie zaliczek;
  7. dofinansowanie państwowych jednostek budżetowych odbywa się na podstawie umów o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania;
  8. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale mają zastosowanie odpowiednio pozostałe postanowienia zasad.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK MOJA WODA.png e105518b9487b51330f32f377d1fddb9
BANEREK 01.png e6e21ce3b9508d5cf8112474ad0afa91
BANEREK 03.png 1ee205a175e453573aeaa79b12dbbef8
BANEREK 02.png bf1a2e1a8bc1932e92e3358b596f10d6
BANEREK 04.png 35dd9bee42a5f7f8ed6eb3d3f1ee778d
BANEREK PROGRAMY.png 3ebc10411f6eafdf4f72ddecdad6b976
BANEREK NEWSLETTER.png 55e2c62980f5593d0e53c9aa45035d75
BANEREK RODO.png 8114f353818f3672aaabc4314a1d61e4