WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png f9fb6f1601b0c517fb465d2411d75461
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

1. Dofinansowanie w postaci dotacji udzielane będzie na zakup:

  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego  w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

2. O dotację do WFOŚiGW w Toruniu wnioskować mogą posiadacze użytków rolnych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. Wniosek o dotację należy złożyć za pośrednictwem właściwej terytorialnie dla lokalizacji użytków rolnych przewidzianych do wapnowania Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

3. Poziom dofinansowania:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

4. Informacja dodatkowa dotycząca wypełniania wniosku w części dotyczącej pomocy publicznej.  

Dofinansowanie traktowane jest jako wsparcie państwa udzielane producentom rolnym, stanowiące pomoc de minimis w rolnictwie.

Przyznanie pomocy de minimis warunkują dostępne limity: indywidualny oraz krajowy.

Łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć równowartości 20 000 Euro w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu poprzedzających go dwóch lat podatkowych.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące pomocy de minimis.

 

Uwaga!

Producent rolny zobowiązany jest dołączyć do wniosku wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu trzech lat podatkowych, tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek pomocy de minimis w rolnictwie po dacie złożenia w OSCh-R wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb, należy niezwłocznie przesłać informacje o takiej pomocy wraz z kopiami zaświadczeń/decyzji/innych dokumentów wydanych przez jednostkę udzielającą pomocy.

 

Wypełniony i podpisany formularz wniosku wraz  ze wskazanymi w nim załącznikami, należy złożyć  do:

Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa
w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy (OSChR),
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz, I piętro, pokój 53B.
Godziny przyjmowania wniosków 7:00-14:00.

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. 

UWAGA!

W celu wypełnienia wniosku proszę zapisać go na dysku komputera. Formularz wniosku obsługiwany jest przez program Adobe Reader - Instrukcja dotycząca prawidłowego pobrania wniosku. 

Dokumenty do pobrania dla posiadaczy użytków rolnych zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania:

1. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.
2. Formularz Wniosku o wsparcie wapnowania gleb (dofinansowanie w roku 2020).
3. Dokumenty dotyczące pomocy de minimis.
4. Instrukcja wypełniania wniosku.

Jednocześnie informujemy,  iż wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu złożony do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy w 2020 roku zostanie rozpatrzony po łącznym spełnieniu następujących warunków:

- pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym i merytorycznym przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy,

- posiadaniu przez Wnioskodawcę indywidualnego limitu pomocy publicznej  w rolnictwie oraz dostępności limitu krajowego w/w pomocy,

- zawarciu umowy udostępnienia środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2020 roku dla Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu z przeznaczeniem na udzielanie dotacji  i wspólnej realizacji  w/w Programu.   

Dane kontaktowe:
e-mail:  
wapnowanie@wfosigw.torun.pl

tel. 56 62-12-328

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK MOJA WODA.png 8a91939aeb5349e46f25e0076438638f
BANEREK 01.png e185e95298bdef9dde1248cf481b783a
BANEREK 03.png aaabe6da84ab9f096d5dbab0d752d4b9
BANEREK 02.png 005e06848a41307635cdba72aeec6959
BANEREK 04.png 1c22cf804420a047b88c7479842f846f
BANEREK PROGRAMY.png 9226bac1380461aa2c1c31038711fae3
BANEREK NEWSLETTER.png 839af563194d47c5134077cf155eb689
BANEREK RODO.png 8d3c9272e7199a991958a5c5d6b01e0e