WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 48ddc70c22c7362f6e07cac35f4ce7b3
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

1. Dofinansowanie w postaci dotacji udzielane będzie na zakup:

  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego  w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

2. O dotację do WFOŚiGW w Toruniu wnioskować mogą posiadacze użytków rolnych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. Wniosek o dotację należy złożyć za pośrednictwem właściwej terytorialnie dla lokalizacji użytków rolnych przewidzianych do wapnowania Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

3. Poziom dofinansowania:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

4. Informacja dodatkowa dotycząca wypełniania wniosku w części dotyczącej pomocy publicznej.  

Dofinansowanie traktowane jest jako wsparcie państwa udzielane producentom rolnym, stanowiące pomoc de minimis w rolnictwie.

Przyznanie pomocy de minimis warunkują dostępne limity: indywidualny oraz krajowy.

Łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć równowartości 20 000 Euro w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu poprzedzających go dwóch lat podatkowych.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące pomocy de minimis.

 

Uwaga!

Producent rolny zobowiązany jest dołączyć do wniosku wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu trzech lat podatkowych, tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek pomocy de minimis w rolnictwie po dacie złożenia w OSCh-R wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb, należy niezwłocznie przesłać informacje o takiej pomocy wraz z kopiami zaświadczeń/decyzji/innych dokumentów wydanych przez jednostkę udzielającą pomocy.

 

Wypełniony i podpisany formularz wniosku wraz  ze wskazanymi w nim załącznikami, należy złożyć  do:

Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa
w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy (OSChR),
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz, I piętro, pokój 53B.
Godziny przyjmowania wniosków 7:00-14:00.

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. 

UWAGA!

W celu wypełnienia wniosku proszę zapisać go na dysku komputera. Formularz wniosku obsługiwany jest przez program Adobe Reader - Instrukcja dotycząca prawidłowego pobrania wniosku. 

Dokumenty do pobrania dla posiadaczy użytków rolnych zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania:

1. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.
2. Formularz Wniosku o wsparcie wapnowania gleb (dofinansowanie w roku 2020).
3. Dokumenty dotyczące pomocy de minimis.
4. Instrukcja wypełniania wniosku.

Jednocześnie informujemy,  iż wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu złożony do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy w 2020 roku zostanie rozpatrzony po łącznym spełnieniu następujących warunków:

- pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym i merytorycznym przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy,

- posiadaniu przez Wnioskodawcę indywidualnego limitu pomocy publicznej  w rolnictwie oraz dostępności limitu krajowego w/w pomocy,

- zawarciu umowy udostępnienia środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2020 roku dla Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu z przeznaczeniem na udzielanie dotacji  i wspólnej realizacji  w/w Programu.   

Dane kontaktowe:
e-mail:  
wapnowanie@wfosigw.torun.pl

tel. 56 62-12-328

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg a36b85016c2da50cc566d730ca1d90fe
BANEREK DOK POM.jpg 2f6ca8d3b88f00f683e01926bb3f596c
gminy4.png b4cdcd3b2cec75ce26bfeb6b35e97990
PROGRAMY BANEREK 2020_1.jpg 39698bbe1648bd44b812fd63af57e766
NEWSLETTER.jpg 1a5a374a5642e13315404d33846ecb42
RODO.jpg 613aa9f6cbe08e4b451dd6f52feef5b2