WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png e1982e0c88dad7c43a8682cef28bdf50
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

Cel programu:

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w rajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

Beneficjenci:

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w zakresie realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Terminy składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 15.07.2019 r. do 31.08.2019 r.

Rodzaje przedsięwzięć:

Wsparciem finansowym objęte jest zaopatrzenie w wodę i/lub zagospodarowanie ścieków na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Finansowanie obejmuje między innymi: budowę/rozbudowę/modernizację: stacji uzdatniania, ujęć wody, sieci wodociągowych, budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę/rozbudowę/modernizację: lokalnych oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej. Finansowaniem objęte są również podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tylko dla gospodarstw domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), gospodarstw agroturystycznych, obiektów użyteczności publicznej. Nie będą finansowane podłączenia do niezabudowanych nieruchomości oraz budynków, które nie są użytkowane.


Wysokość dofinansowania:

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Oprocentowanie pożyczki:

Zmienne WIBOR – 3M, lecz nie mniej niż 2%.

Okres finansowania:

Nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.

 

Umorzenie:

Program przewiduje możliwość częściowego umorzenia pożyczki, którego wielkość uzależniona będzie od wartości wskaźnika dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w roku 2018, wynoszącego:

- do 50% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych, dla wskaźnika G mniejszego niż 1200 zł,

- do 30% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych, dla wskaźnika G o wartości większej lub równej 1200 zł.

Budżet Programu będzie uzależniony od wyników naboru i umowy udostępnienia środków zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.


Dokumenty do pobrania:

  1. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.
  2. Regulamin naboru wniosków wraz załącznikami:

1)     Wniosek o przyznanie pożyczki,

2)     Lista efektów środowiskowych.

Osoby do kontaktu:

1. Zbigniew Reniecki:

e-mail: zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl, tel. 56 62 12 341

2. Teresa Nowak:

e-mail: teresa.nowak@wfosigw.torun.pltel. 56 62 12 344

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 610db0c2c5be40db23436e99f19f8181
BANEREK DOK POM.jpg d1035492c9c402a3bdae6239f346b716
gminy4.png f396f65356ea1292dafea02e2a333159
PROGRAMY BANEREK 2019_1.jpg ff510b7d54a2195de4256893e2a98f85
NEWSLETTER.jpg 3ed70262c6565d9e9b79edfc883d5e8f
RODO.jpg 7415d7098549219563734cc5c56f8ca4