WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png e41c68a43882fef74128b53a49aa3df4
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Program Priorytetowy „Nowy Park” 2019 - 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Nowy Park”  2019 – 2020.

Cel programu:

Utworzenie nowego terenu zieleni, przeznaczonego do rekreacji, z elementami edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.

Beneficjenci:

Osoby prawne lub osoby fizyczne realizujące przedsięwzięcie polegające na budowie (urządzeniu) terenów zieleni w postaci parku lub zieleńca, o których mowa w art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  Osoby ubiegające się o dofinansowanie muszą być właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości objętej wnioskiem. Wnioskodawca, będący posiadaczem terenu jest zobowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie, zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego na realizację przedsięwzięcia.

Terminy składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 16.09.2019 r. do 15.10.2019 r.

Wymogi wobec terenu i przedsięwzięcia:

Park lub zieleniec objęty dofinansowaniem będzie terenem publicznie dostępnym, udostępnionym do korzystania nieodpłatnie. Pobieranie opłat wstępu jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do zlokalizowanych na jego terenie obiektów budowlanych. Minimalna powierzchnia urządzanego terenu zieleni 3 ha przy udziale powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 60%. Przedsięwzięcie musi  być w trakcie realizacji, a lokalizacja nieruchomości powinna znajdować się w administracyjnych granicach miasta.

Dofinansowanie:

Dofinansowanie udzielone zostanie w formie dotacji w postaci refundacji całości lub części kosztów zakupu materiału szkółkarskiego (sadzonek), zgodnego z projektem nasadzeń, bez kosztów przygotowania podłoża, sadzenia, transportu, pielęgnacji roślinności w okresie trwałości przedsięwzięcia, itp. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest realizacja przedsięwzięcia na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu nasadzeń, w którym określone zostaną minimalne parametry jakościowe i wymiarowe materiału szkółkarskiego. Dofinasowanie obejmować może do 100% kosztów kwalifikowanych.

Wymagania wobec przedsięwzięcia oraz szczegółowy zakres i warunki dofinansowania określone zostały w pkt. III i IV Regulamin programu priorytetowego „Nowy park” 2019-2020

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia nie może być wyższa niż 300 000,00 zł. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

Dokumenty do pobrania:

 - Program priorytetowy „Nowy Park” 2019-2020,

 - Regulamin,

 - wniosek.

  

Dane kontaktowe:

   e-mail: przyroda@wfosigw.torun.pl

   tel. 56 6212341.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 06977836866f9d0a67925d8f24c6cc85
BANEREK DOK POM.jpg acdbd8d569215bc8ed1a7d5eea71de73
gminy4.png 06da069d97990a45f8daeb43d80541d6
PROGRAMY BANEREK 2019_1.jpg fd98b452846fdc5c868145d0c53e3434
NEWSLETTER.jpg 125a26cda509530d3e6ba32ab79323b8
RODO.jpg bbb5b725c16dbeea7fbb273657e36360