WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 0889d72a4b0051a94bc4d57690350298
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Edukacja ekologiczna 2020-2021

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY z wyłaczeniem nagród w konkursach ekologicznych.

Terminy naborów:

 1. od 10.02.2020 r. do 21.02.2020 r. konkurs dla Wnioskodawców organizujących i prowadzących jednodniowe, kilkugodzinne zajęcia edukacyjne w regionalnych ośrodkach edukacji ekologicznej, za które uznaje się działania edukacyjne prowadzone głównie w postaci zajęć terenowych dla minimum 2 000 uczestników rocznie;
 2. od 10.02.2020 r. do 21.02.2020 r. konkurs dla Wnioskodawców organizujących i prowadzących minimum dwudniowe zajęcia edukacyjne w regionalnych ośrodkach edukacji ekologicznej w formie „zielonych szkół”, głównie w postaci zajęć terenowych dla minimum 1 200 uczestników rocznie;
 3. od 09.03.2020 r. do 20.03.2020 r. konkurs dla Wnioskodawców organizujących zajęcia edukacyjne z wyłączeniem regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej, czyli ośrodków, którym udzielone zostało dofinansowanie w ramach Programu   na realizację przedsięwzięć wymienionych w pkt. 1;
 4. od 10.02.2020 r. do 30.11.2020 r. dofinansowanie zakupu nagród w konkursach ekologicznych.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządowe osoby prawne,
 • organizacje pozarządowe,
 • inne podmioty prowadzące działalność w zakresie:
  • ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody,
  • udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego,
  • oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,
  • kultury, pomocy społecznej,
 • jednostki budżetowe, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych.

Zakres dofinansowania:

 1. Organizacja i prowadzenie jednodniowych, kilkugodzinnych zajęć edukacyjnych w regionalnych ośrodkach edukacji ekologicznej.
 2. Organizacja i prowadzenie minimum dwudniowych zajęć edukacyjnych w regionalnych ośrodkach edukacji ekologicznej w formie „zielonych szkół”.
 3. Organizacja zajęć edukacyjnych z wyłączeniem regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej, tj. ośrodków, którym udzielone zostało dofinansowanie w ramach Programu na realizację przedsięwzięć wymienionych w pkt. 1.
 4. Zakup nagród w konkursach ekologicznych.

Forma dofinansowania:

 •  dotacja,
 • pożyczka na wkład własny.

Dokumenty do pobrania:

 1. Program priorytetowy Edukacja ekologiczna 2020-2021.
 2. UWAGA dnia 22.06.2020 roku nastąpiła zmiana Regulaminu w zakresie realizacji jednodniowych zajęć edukacyjnych w regionalnych ośrodkach edukacji ekologicznej  Regulamin Programu.
 3. Kategorie kosztów kwalifikowanych, finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Programie Priorytetowym Edukacja Ekologiczna w latach 2020-2021.
 4. Zajęcia - Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć określonych w pkt IIII ppkt 1-3 Regulaminu.
 5. Nagrody w konkursach - Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć określonych w pkt III ppkt 4 Regulaminu.
 6. Specyfikacja istotnych warunków realizacji przedsięwzięć
 7. Zasady oceny wniosków na dofinansowanie zakupu nagród w konkursach ekologicznych.
 8. Wniosek o uruchomienie środków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w pkt III ppkt 1-3 Regulaminu.
 9. Wniosek o uruchomienie środków - wirtualne ścieżki edukacyjne.
 10. Formularz karty zajęć.
 11. Wniosek o uruchomienie środków na realizację przedsięwzięć, o których mowa  w pkt III ppkt 4 Regulaminu.

Osoby do kontaktu

e-mail: edukacja@wfosigw.torun.pl

 • Katarzyna Szczupakowska - tel. 56 62 12 354 - informacja ogólna
 • Zbigniew Reniecki - tel. 56 62 12 341 - informacja ogólna
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png c6f5e5f91777c21933fda2883360cf82
mw-02.png 975e2de21417f8c6091b3fbe428579ca
mw04.png 190b2d9c57e7ad3c1337217301d0d868
BANEREK 01.png 56d3de85d96dac8ca39618430147a91f
BANEREK 03.png 4ff4939b38b6497c50f57c5f8dc9ad62
BANEREK 02.png 76ce5e8495c2f7e8d72cb594c564f84f
BANEREK 04.png b2079ca40f50129519ba7945c1a810d1
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 120f903d4aa31d92e3cd5bfd5e398cef
BANEREK PROGRAMY2021.png d92aab1a4b272a425af5016283a571c9
BANEREK NEWSLETTER.png f156538afa2e0109de5fe40fffcaf4be
BANEREK RODO.png 62c59cd0403384bcd2fb3c2981364461