WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png d1c0c4887e946a0b0bf309ee693855fd
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Edukacja ekologiczna 2020-2021

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY z wyłaczeniem nagród w konkursach ekologicznych.

Terminy naborów:

 1. od 10.02.2020 r. do 21.02.2020 r. konkurs dla Wnioskodawców organizujących i prowadzących jednodniowe, kilkugodzinne zajęcia edukacyjne w regionalnych ośrodkach edukacji ekologicznej, za które uznaje się działania edukacyjne prowadzone głównie w postaci zajęć terenowych dla minimum 2 000 uczestników rocznie;
 2. od 10.02.2020 r. do 21.02.2020 r. konkurs dla Wnioskodawców organizujących i prowadzących minimum dwudniowe zajęcia edukacyjne w regionalnych ośrodkach edukacji ekologicznej w formie „zielonych szkół”, głównie w postaci zajęć terenowych dla minimum 1 200 uczestników rocznie;
 3. od 09.03.2020 r. do 20.03.2020 r. konkurs dla Wnioskodawców organizujących zajęcia edukacyjne z wyłączeniem regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej, czyli ośrodków, którym udzielone zostało dofinansowanie w ramach Programu   na realizację przedsięwzięć wymienionych w pkt. 1;
 4. od 10.02.2020 r. do 30.11.2020 r. dofinansowanie zakupu nagród w konkursach ekologicznych.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządowe osoby prawne,
 • organizacje pozarządowe,
 • inne podmioty prowadzące działalność w zakresie:
  • ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody,
  • udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego,
  • oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,
  • kultury, pomocy społecznej,
 • jednostki budżetowe, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych.

Zakres dofinansowania:

 1. Organizacja i prowadzenie jednodniowych, kilkugodzinnych zajęć edukacyjnych w regionalnych ośrodkach edukacji ekologicznej.
 2. Organizacja i prowadzenie minimum dwudniowych zajęć edukacyjnych w regionalnych ośrodkach edukacji ekologicznej w formie „zielonych szkół”.
 3. Organizacja zajęć edukacyjnych z wyłączeniem regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej, tj. ośrodków, którym udzielone zostało dofinansowanie w ramach Programu na realizację przedsięwzięć wymienionych w pkt. 1.
 4. Zakup nagród w konkursach ekologicznych.

Forma dofinansowania:

 •  dotacja,
 • pożyczka na wkład własny.

Dokumenty do pobrania:

 1. Program priorytetowy Edukacja ekologiczna 2020-2021.
 2. UWAGA dnia 22.06.2020 roku nastąpiła zmiana Regulaminu w zakresie realizacji jednodniowych zajęć edukacyjnych w regionalnych ośrodkach edukacji ekologicznej  Regulamin Programu.
 3. Kategorie kosztów kwalifikowanych, finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Programie Priorytetowym Edukacja Ekologiczna w latach 2020-2021.
 4. Zajęcia - Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć określonych w pkt IIII ppkt 1-3 Regulaminu.
 5. Nagrody w konkursach - Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć określonych w pkt III ppkt 4 Regulaminu.
 6. Specyfikacja istotnych warunków realizacji przedsięwzięć
 7. Zasady oceny wniosków na dofinansowanie zakupu nagród w konkursach ekologicznych.
 8. Wniosek o uruchomienie środków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w pkt III ppkt 1-3 Regulaminu.
 9. Wniosek o uruchomienie środków - wirtualne ścieżki edukacyjne.
 10. Formularz karty zajęć.
 11. Wniosek o uruchomienie środków na realizację przedsięwzięć, o których mowa  w pkt III ppkt 4 Regulaminu.

Osoby do kontaktu

e-mail: edukacja@wfosigw.torun.pl

 • Katarzyna Szczupakowska - tel. 56 62 12 354 - informacja ogólna
 • Zbigniew Reniecki - tel. 56 62 12 341 - informacja ogólna
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK MOJA WODA.png 1eb3726ee024035c410cf1bf361df6ea
BANEREK 01.png fde949bae0cb0dd667c70b39b60c16dd
BANEREK 03.png 5ffe5c59889f6782f34435c013e93e18
BANEREK 02.png 06560d5190d920448d2310f0e805955b
BANEREK 04.png 7790f574732c783ea16acf858b255a8a
BANEREK PROGRAMY.png e7749d8171fb8d641bffeb47679bdf4f
BANEREK NEWSLETTER.png 066619b883e40559d44f5012438876e6
BANEREK RODO.png 60d5220b7c09aa51ecbde0eadf9639e2