WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 355b4843c4593493ef73fcbacbcc0691
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Edukacja ekologiczna 2020-2021

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY z wyłaczeniem nagród w konkursach ekologicznych.

Terminy naborów:

 1. od 10.02.2020 r. do 21.02.2020 r. konkurs dla Wnioskodawców organizujących i prowadzących jednodniowe, kilkugodzinne zajęcia edukacyjne w regionalnych ośrodkach edukacji ekologicznej, za które uznaje się działania edukacyjne prowadzone głównie w postaci zajęć terenowych dla minimum 2 000 uczestników rocznie;
 2. od 10.02.2020 r. do 21.02.2020 r. konkurs dla Wnioskodawców organizujących i prowadzących minimum dwudniowe zajęcia edukacyjne w regionalnych ośrodkach edukacji ekologicznej w formie „zielonych szkół”, głównie w postaci zajęć terenowych dla minimum 1 200 uczestników rocznie;
 3. od 09.03.2020 r. do 20.03.2020 r. konkurs dla Wnioskodawców organizujących zajęcia edukacyjne z wyłączeniem regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej, czyli ośrodków, którym udzielone zostało dofinansowanie w ramach Programu   na realizację przedsięwzięć wymienionych w pkt. 1;
 4. od 10.02.2020 r. do 30.11.2020 r. dofinansowanie zakupu nagród w konkursach ekologicznych.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządowe osoby prawne,
 • organizacje pozarządowe,
 • inne podmioty prowadzące działalność w zakresie:
  • ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody,
  • udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego,
  • oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,
  • kultury, pomocy społecznej,
 • jednostki budżetowe, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych.

Zakres dofinansowania:

 1. Organizacja i prowadzenie jednodniowych, kilkugodzinnych zajęć edukacyjnych w regionalnych ośrodkach edukacji ekologicznej.
 2. Organizacja i prowadzenie minimum dwudniowych zajęć edukacyjnych w regionalnych ośrodkach edukacji ekologicznej w formie „zielonych szkół”.
 3. Organizacja zajęć edukacyjnych z wyłączeniem regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej, tj. ośrodków, którym udzielone zostało dofinansowanie w ramach Programu na realizację przedsięwzięć wymienionych w pkt. 1.
 4. Zakup nagród w konkursach ekologicznych.

Forma dofinansowania:

 •  dotacja,
 • pożyczka na wkład własny.

Dokumenty do pobrania:

 1. Program priorytetowy Edukacja ekologiczna 2020-2021.
 2. UWAGA dnia 22.06.2020 roku nastąpiła zmiana Regulaminu w zakresie realizacji jednodniowych zajęć edukacyjnych w regionalnych ośrodkach edukacji ekologicznej  Regulamin Programu.
 3. Kategorie kosztów kwalifikowanych, finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Programie Priorytetowym Edukacja Ekologiczna w latach 2020-2021.
 4. Zajęcia - Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć określonych w pkt IIII ppkt 1-3 Regulaminu.
 5. Nagrody w konkursach - Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć określonych w pkt III ppkt 4 Regulaminu.
 6. Specyfikacja istotnych warunków realizacji przedsięwzięć
 7. Zasady oceny wniosków na dofinansowanie zakupu nagród w konkursach ekologicznych.
 8. Wniosek o uruchomienie środków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w pkt III ppkt 1-3 Regulaminu.
 9. Wniosek o uruchomienie środków - wirtualne ścieżki edukacyjne.
 10. Formularz karty zajęć.
 11. Wniosek o uruchomienie środków na realizację przedsięwzięć, o których mowa  w pkt III ppkt 4 Regulaminu.

Osoby do kontaktu

e-mail: edukacja@wfosigw.torun.pl

 • Katarzyna Szczupakowska - tel. 56 62 12 354 - informacja ogólna
 • Zbigniew Reniecki - tel. 56 62 12 341 - informacja ogólna
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png 85ff96debfd568bdd53d357d2caecaba
mw-02.png b488b7e8255ebbb118a207e9b3ae9833
mw04.png 6cc6a4ddbdc1b20484d42d23ea4e3b92
BANEREK 01.png 0680281203be264a70216169f44b003b
BANEREK 03.png 13fe7d77acb8c01b179f12234729fc95
BANEREK 02.png 5847b0f0e30c6aea475ec85b61135d23
BANEREK 04.png e273d5b3a3d5bc363770b7afcfd79bbb
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 286f67a25e13935336263b2a39fd1216
BANEREK PROGRAMY2021.png a738e4451ebb5bfe9c3d8b1be88082a2
BANEREK NEWSLETTER.png bfd572f71b3a438420a14ac63559184b
BANEREK RODO.png ae30671f9d7f286c4e5b49b494aaad4d