WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png aeeba14d11f535475534f71ab4aad452
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
EKO-KLIMAT 2020 – woda, powietrze, ziemia

Preferencyjny Program Pożyczkowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Termin naboru wniosków:
od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.08.2021 r. lub do wyczerpania środków.

Beneficjenci:

  • jednostki samorządu terytorialnego (jst),
  • podmioty świadczące usługi publiczne w celu realizacji zadań własnych jst,
  • wspólnoty mieszkaniowe działające na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. z 2020 r., poz. 532 ze zm.),
  • spółdzielnie mieszkaniowe działające na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.    o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 845 ze zm.),
  • przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.),
  • podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.).


Zakres dofinansowania:

1.    Ochrona wód:
•    budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ),
•    budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków bytowych lub komunalnych,
•    budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
•    budowa podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej,
•    budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej,
•    budowa i przebudowa oczyszczalni i podczyszczalni przemysłowych.

2.    Ochrona powietrza:
•    poprawa efektywności energetycznej budynków,
•    modernizacja oświetlenia zewnętrznego,
•    budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego,
•    modernizacja lub budowa sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła,
•    budowa Instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii elektrycznej,
•    zakup pojazdów nisko i zeroemisyjnych – elektrycznych, napędzanych gazem ziemnym (CNG/LNG) lub wodorem,
•    budowa stacji tankowania gazu ziemnego i stacji ładowania samochodów elektrycznych.

3.    Ochrona powierzchni ziemi:
•    budowa biogazowni,
•    budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów,
•    wspieranie systemów selektywnej zbiórki i transportu odpadów,
•    budowa i modernizacja instalacji recyklingu odpadów.

Dokumenty do pobrania:

1.    Program Priorytetowy EKO-KLIMAT 2020 – woda, powietrze, ziemia.

2.    Regulamin Programu Priorytetowy EKO-KLIMAT 2020 – woda, powietrze, ziemia.

3.    Wniosek o przyznanie dofinansowania.

4. Wykaz wymaganych dokumentów do oceny zasadniczej wniosku i zawarcia umowy dofinansowania  (szczegółowy wykaz określony zostanie w promesie dofinansowania)

5. Upoważnienie do BIG dla przedsiębiorstw.Informacji o zakresie rzeczowym dofinansowania udzielają:

•    Ochrona wód:
1.    Zbigniew Reniecki, tel. 56 62-12-341,

        zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl

 
2.    Anna Pawlikowska-Tyburska, tel. 56 62-12-328,
       anna.pawlikowska@wfosigw.torun.pl,

•    Ochrona powietrza:
1.    Zbigniew Reniecki, tel. 56 62-12-341
       zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl
2.    Artur Farbiszewski, tel. 56 62-12-360,  887-447-709
       artur.farbiszewski@wfosigw.torun.pl

•    Ochrona powierzchni ziemi:
1.    Katarzyna Szczupakowska, tel. 56 62-12-354,
       katarzyna.szczupakowska@wfosigw.torun.pl
2.    Zbigniew Reniecki, tel. 56 62-12-341,
       zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl

•    Informacja w zakresie pomocy publicznej i oceny sytuacji finansowej:
1.    Anna Wiśniewska, tel. 56 62-12-355,
       anna.wisniewska@wfosigw.torun.pl
2.    Izabela Wiśniewska, tel. 56 62-12-359,
       izabela.wisniewska@wfosigw.torun.pl

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK MOJA WODA.png 54aa5de3f156bc1907f3b5a90dfb9add
BANEREK 01.png b1025fd244c90f866ac9c6711f954fe3
BANEREK 03.png babdc6d24506dac3bba9eaf05b5f8311
BANEREK 02.png 23cbe8a7ce66f274246e7b12f16d5ee0
BANEREK 04.png c4b7e142ba6a9bbecba3e66dd50294ac
BANEREK PROGRAMY.png 0ef4b7d879c73924098d4b51118d67ac
BANEREK NEWSLETTER.png 890348802b168cb533ddd385de1d8ea1
BANEREK RODO.png e5d565e0083016811ea32ff7d8bae914