WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png a1322b28b51ed788c9845c0fc1ec0e2f
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności www.wfosigw.torun.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wfosigw.torun.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-08-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Jarosz.
 • E-mail: admin@wfosigw.torun.pl
 • Telefon: 56 62 12 306

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu
 • Adres: WFOŚiGW w Toruniu
 • E-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl
 • Telefon: 56 62 12 300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Aleksandra Fredry 8, 87-100 Toruń

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne od ul. Aleksandra Fredry tylko dla osób pełnosprawnych.
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się z boku budynku od strony parkingu. Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzi pochylnia z kostki brukowej z poręczami. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek posiada dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach.

 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i jest odpowiednio oznaczona.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich 

Przy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd na parking od ulicy Fredry lub alei 500-lecia Torunia.

 • Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 • Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 10 dni roboczych przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Tomasz Jarosz – Dział Administracyjny, pokój A9 przy ul. Szosa Lubicka 26 (parter), e-mail: admin@wfosigw.torun.pl

Dostępność architektoniczna

2) Dział Obsługi Osób Fizycznych i Programów Regionalnych, ul. Szosa Lubicka 26, 87-100 Toruń

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne od ul. Szosa Lubicka tylko dla osób pełnosprawnych. Drzwi do budynku otwierane automatycznie. 

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek obecnie nie posiada windy do przewozu osób. Nie ma możliwości dostania się osób niepełnosprawnych do pomieszczeń biurowych.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i jest odpowiednio oznaczona.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania
z nich

Przy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd na parking od ulicy Szosa Lubicka.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 10 dni roboczych przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).


3) Filia w Bydgoszczy, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 2, 85-095 Bydgoszcz (Biurowiec Preludium), parter

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do lokalu od strony przystanku autobusowego od ul. Michała Kleofasa Ogińskiego dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Lokal znajduje się na parterze budynku.

 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak pochylni, platform oraz informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych, toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

 Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 • Tłumacz języka migowego

W biurze nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 10 dni roboczych przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

4) Biuro Terenowe w Inowrocławiu, ul. Studzienna 9, 88-100 Inowrocław (Biurowiec Staropolskie Wędliny) I piętro pokój 1.4

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Główne wejście do budynku od ul. Studziennej dostosowane dla osób niepełnosprawnych 
z dysfunkcją ruchu. Drzwi do budynku otwierane automatycznie. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek posiada windę do przewozu osób. Jest możliwość dostania się osób niepełnosprawnych do pomieszczenia biurowego znajdującego się na I piętrze.

 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak pochylni, platform oraz informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych, toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych, parking ogólnodostępny znajduje się wzdłuż 
ul. Studziennej.

 • Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 • Tłumacz języka migowego

W Biurze Terenowym nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. 
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 10 dni roboczych przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).


5) Biuro Terenowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie (budynek Starostwa Powiatowego w Świeciu) I piętro pokój 209

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a krawężniki obniżone. Przed drzwiami głównymi, od ulicy Gen. Józefa Hallera, znajdują się 1 stopniowe schody. Wszystkie znajdujące się w budynku schody zostały wyposażone w poręcz.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek posiada windę do przewozu osób, która usytuowana jest z tyłu budynku i przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dostania się osób niepełnosprawnych do pomieszczenia biurowego znajdującego się na I piętrze.

 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak pochylni, platform oraz informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych, toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parterze oraz pierwszym piętrze zainstalowana jest natomiast lupa umożliwiająca osobom słabowidzącym odczytanie tekstu, wysokość na której jest umieszczona pozwala na korzystanie przez osoby na wózku.

 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przed budynkiem oraz za budynkiem znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Wstęp z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Starostwa,  przy czym jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego
Tłumacz języka migowego
W Biurze Terenowym nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. 
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 10 dni roboczych przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

6) Biuro Terenowe we Włocławku, ul. Brzeska 6, 87-800 Włocławek (budynek Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy) II piętro pokój 35

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Nawierzchnia przed wejściem głównym od ul. Brzeskiej jest utwardzona. Przed drzwiami głównymi nie ma schodów. 

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek nie posiada windy do przewozu osób. Nie ma możliwości dostania się osób niepełnosprawnych do pomieszczenia biurowego znajdującego się na II piętrze.

 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak pochylni, platform oraz informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych, toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Za budynkiem znajduje się wydzielone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Wstęp z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Delegatury.

 • Tłumacz języka migowego

W Biurze Terenowym nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. 
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 10 dni roboczych przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png f879d5d04a70fea8968a7081f2d4710e
mw-02.png ccae65aac8b800b01bcbd55929c3721b
mw04.png 409021ff7558635768b4c7a78ad63631
BANEREK 01.png 6c10325fdb5e40b2b47de53e68e8f238
BANEREK 03.png 659c29234ce18f40e0292ee1723bfc22
BANEREK 02.png b74b80c6986ff593f9151cd404899e59
BANEREK 04.png 15a30b90f5a7384a5018e35a9edf3829
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg b398ef867502a0f1a3ff1718fcb1b8f9
BANEREK PROGRAMY2021.png 2989aeb70ca8031c8c28efca3c60df06
BANEREK NEWSLETTER.png 1497cccd1cca0ca1580b37dddbe2c6f0
BANEREK RODO.png 2deea3615b0bf293d4ccbb5d56a84874