WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 57c92ce5cb66f20974d896042c7ce909
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
EKO-KLIMAT 2020 – woda, powietrze, ziemia.

Preferencyjny Program Pożyczkowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Termin naboru wniosków: od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.08.2021 r. lub do wyczerpania środków.

Beneficjenci:
•    osoby fizyczne,
•    osoby prawne,
•    jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Rodzaje przedsięwzięć:

1. Transformacja energetyczna gospodarki
 1.1. Budowa/przebudowa oświetlenia zewnętrznego/wewnętrznego, z zastrzeżeniem  wymogów:
  1.1.1. budowa - zasilanie wyłącznie ze źródeł oze przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej 3 MWh/rok,
   1.1.2. przebudowa - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nie mniej niż 10 MWh/rok;
 1.2. Budowa/przebudowa sieci ciepłowniczej/źródła ciepłowniczego
 1.3. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i/lub magazynów energii elektrycznej
 1.4. Budowa/przebudowa biogazowni
2. Poprawa jakości powietrza
 2.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków
 2.2. Zakup pojazdów elektrycznych oraz napędzanych gazem ziemnym (CNG/LNG), wodorem, których planowany minimalny przebieg roczny będzie wynosił 20 tys. km
 2.3. Budowa/przebudowa sieci gazowych
 2.4. Budowa stacji gazu ziemnego, stacji ładowania
3. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami
 3.1. Budowa/przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów
 3.2. Budowa/rozbudowa systemów selektywnej zbiórki i transportu odpadów
 3.3. Budowa/przebudowa instalacji recyklingu odpadów
4. Działania na rzecz ochrony przyrody
 4.1. Czynna ochrona przyrody w obszarach lub w odniesieniu do obiektów objętych prawnymi formami ochrony przyrody
5. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
 5.1. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
 5.2. Budowa/przebudowa oczyszczalni ścieków
 5.3. Budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnych
 5.4. Budowa/przebudowa przyłączy kanalizacyjnych
 5.5. Budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych realizowanych w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego
 5.6. Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania i konserwacji urządzeń kanalizacyjnych oraz pojazdów asenizacyjnych
6. Pozostałe
 6.1 Doposażenie jednostek działających w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym

Dokumenty do pobrania:

1.    Program Priorytetowy EKO-KLIMAT 2020 – woda, powietrze, ziemia.

2.    Regulamin Programu Priorytetowy EKO-KLIMAT 2020 – woda, powietrze, ziemia.

3.    Oświadczenia:

4. Wykaz wymaganych dokumentów do oceny zasadniczej wniosku i zawarcia umowy dofinansowania  (szczegółowy wykaz określony zostanie w promesie dofinansowania)

5.  Upoważnienie do BiG InfoMonitor S.A. (załącznik)Informacji o zakresie rzeczowym dofinansowania udzielają:

1. Transformacja energetyczna gospodarki
Dariusz Sokołowski, tel. 56 62-12-361
dariusz.sokolowski@wfosigw.torun.pl
Kamil Skonieczny, tel. 56 62-12-360
kamil.skonieczny@wfosigw.torun.pl
Marietta Koszykowska, tel 56-62-12-324
marietta.koszykowska@wfosigw.torun.pl

2. Poprawa jakości powietrza
Joanna Ciuba, tel. 56 62-12-361
joanna.ciuba@wfosigw.torun.pl
Kamil Skonieczny, tel. 56 62-12-360
kamil.skonieczny@wfosigw.torun.pl
Marietta Koszykowska, tel 56-62-12-324
marietta.koszykowska@wfosigw.torun.pl

3. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami
Zbigniew Reniecki, tel. 56 62-12-341
zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl
Katarzyna Szczupakowska, tel. 56 62-12-354
katarzyna.szczupakowska@wfosigw.torun.pl

4. Działania na rzecz ochrony przyrody
Karolina Przeczewska, tel. 56-62-12-337
karolina.przeczewska@wfosigw.torun.pl

5. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
Zbigniew Reniecki, tel. 56 62-12-341
zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl
Anna Pawlikowska-Tyburska, tel. 56 62-12-328
anna.pawlikowska@wfosigw.torun.pl

6. Pozostałe
Radosław Polański, tel. 56 62-12-357
radoslaw.polanski@wfosigw.torun.pl

Informacja w zakresie pomocy publicznej i oceny sytuacji finansowej:
Anna Wiśniewska, tel. 56 62-12-355
anna.wisniewska@wfosigw.torun.pl
Izabela Wiśniewska, tel. 56 62-12-359
izabela.wisniewska@wfosigw.torun.pl

Zaświadczenie o zatrudnieniu (załącznik)

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png b09b62970db303f00323dc3e0898956f
mw-02.png 9b87750031ac4c79d371759d2517a261
mw04.png d9b09803ca16b11019d3415dba8e9330
BANEREK 01.png 20bc81450f61a084f3e0bc7bac011685
BANEREK 03.png 2669d7f8c219b38a98f452b6ae1f552c
BANEREK 02.png 422dac38ef09ffdabdef244957a8ae0e
BANEREK 04.png 1bdac4ddd539179c298f09f50765159a
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg a97d48f07385988ad81c1d045f30fb72
BANEREK PROGRAMY2021.png 11609d4efd539a29fdcd85fb4f714e2e
BANEREK NEWSLETTER.png f0fbeeac6813de46b38a80c367f366ac
BANEREK RODO.png 9928a5dd0da3266e3eaa928c630a5dfa