WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 2ad269db588828ef75b58c44acf72660
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Edukacja ekologiczna 2021
Terminy naborów:

 1. od 22.02.2021 r. do 08.03.2021 r. konkurs dla Wnioskodawców organizujących
  i prowadzących  zajęcia przez regionalne ośrodki edukacji ekologicznej dla minimum 2 000 uczestników rocznie, z wykorzystaniem publicznie dostępnych terenów zieleni oraz obiektów budowlanych będących w posiadaniu ośrodka
 2. od 22.02.2021 r. do 08.03.2021 r. konkurs dla Wnioskodawców organizujących
  i prowadzących zajęcia edukacyjne w formie „zielonych szkół”, głównie w postaci zajęć terenowych;
 3.  od 15.03.2021 r. do 26.03.2021 r. konkurs dla Wnioskodawców organizujących
  i prowadzących zajęcia, z wyłączeniem regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej, którym udzielone zostało dofinansowanie w ramach Programu;
 4. do 30.11.2021 r. nabór ciągły na dofinansowanie zakupu nagród w konkursach ekologicznych .

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządowe osoby prawne,
 • organizacje pozarządowe,
 • inne podmioty prowadzące działalność w zakresie:
  • ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody,
  • udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego,
  • oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,
  • kultury, pomocy społecznej,
 • jednostki budżetowe, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych.

Zakres dofinansowania:

 1. Organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych przez regionalne ośrodki edukacji ekologicznej.
 2. Organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych w formie „zielonych szkół”, głównie
  w postaci zajęć terenowych,
 3. Organizacja zajęć edukacyjnych z wyłączeniem regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej, którym udzielone zostało dofinansowanie w ramach Programu,
 4. Zakup nagród w konkursach ekologicznych.

Forma dofinansowania:

 •  dotacja,
 • pożyczka na wkład własny.

Dokumenty do pobrania:

 1. Program Priorytetowy Edukacja Ekologiczna 2021.
 2. Regulamin Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2021.
 3. Zajęcia – Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć określonych w pkt I ppkt 1-3 Regulaminu.
 4. Nagrody w konkursach – Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć określonych w pkt I ppkt 4 Regulaminu.
 5. Specyfikacja istotnych warunków realizacji przedsięwzięć.
 6. Zasady oceny wniosków na dofinansowanie zakupu nagród w konkursach ekologicznych.
 7. Wniosek o płatność - konkursy ekologiczne - wzór
 8. Wniosek o płatność - zajęcia edukacyjne

Osoba do kontaktu:

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png e0fc15dc779f04e89506248fae96f66e
mw-02.png 3faaa50515724e5660d4c0c569f40e74
mw04.png bbcbddfbc17b9027225022e579df2ba4
BANEREK 01.png 969b85f1f7ee9ec739e401b302115e96
BANEREK 03.png 9379c4a3e78503aaac67dbcf097dcc0d
BANEREK 02.png 38ff457188730688fe6430c301fc90ba
BANEREK 04.png d8c77abc106bff17811f4846c3d75965
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 9409e72fede0fe38533b90366e7477ac
BANEREK PROGRAMY2021.png 1fb0e007b46c48904d1891daf0cd829d
BANEREK NEWSLETTER.png 9bc91cd0e36ee608ef63102d8f22f108
BANEREK RODO.png 68d108eb3e1aad94a336161ce1e16d79