WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 8d11cb207577599657e3356e4a2b14db
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
WYPŁATA DOTACJI MOJA WODA

Wypłata dotacji dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność.

Z uwagi na ustalony w programie wymóg dostarczenia oryginałów faktur wniosek o płatność należy złożyć wyłącznie w postaci papierowej bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie do WFOŚiGW w Toruniu (ul. Fredry 8, 87-100 Toruń) lub Filii Biura w Bydgoszczy (ul. Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz).

Do rozliczenia wymagane są:

  • wniosek o płatność,
  • kserokopia protokołu odbioru końcowego (w przypadku, gdy całość przedsięwzięcia realizowana jest przez wykonawcę),
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (w przypadku, gdy przedsięwzięcie nie zostało  w całości realizowane przez wykonawcę, lecz siłami własnymi),
  • oryginały faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług, zgodnych z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku o dofinansowanie,
  • dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy,
  • dokumentacja fotograficznej przedsięwzięcia sporządzona na różnych etapach jego realizacji,
  • kserokopia ostatecznej decyzji zezwalającej na użytkowanie budynku albo kserokopia zgłoszenia zakończenia budowy, do którego właściwy organ nadzoru budowlanego nie zgłosił sprzeciwu (dotyczy przedsięwzięcia zrealizowanego na nieruchomości, na której na dzień złożenia wniosku o dotację znajdował się budynek mieszkalny jednorodzinny w budowie).

Oryginały faktur będą odsyłane na pisemny wniosek beneficjenta, na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie. Żądanie zwrotu oryginałów faktur prosimy umieścić we wniosku     o płatność.

 

Szczegółowe informacje:

tel. 56 62-12-336

e-mail: mojawoda@wfosigw.torun.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Rozliczenie przedsięwzięć  dla wniosków o dofinansowanie złożonych w roku 2020

Rozliczenie przedsięwzięć  dla wniosków o dofinansowanie złożonych w roku 2021

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png 943b74e89f7da617d72641c868054f60
mw-02.png 227eff7f999b7ddf4c6fac2afc36e5c3
mw04.png 1ba272a46e2c407c24e839abcdc99264
BANEREK 01.png 60c05e180af508d35ffe1340bbffb91c
BANEREK 03.png b62ae38a87156af1bcc5e71b3095b493
BANEREK 02.png 8147b2b3803e809fdf2d621c0760d224
BANEREK 04.png 0ecbeadeec3d33ae0e5718a6dad0f9f0
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg d7c57a798cc42b31e8967d8b3de78996
BANEREK PROGRAMY2021.png eba125349e59015b1d5361abb9936039
BANEREK NEWSLETTER.png ceaa63b605faf8d96db4f4474cda99c9
BANEREK RODO.png bc3ab07270889fca634339e7a3e8ac81