WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png fee510f19fab637fa3e42c3940aed31d
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
WYPŁATA DOTACJI MOJA WODA

Wypłata dotacji dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność.

Z uwagi na ustalony w programie wymóg dostarczenia oryginałów faktur wniosek o płatność należy złożyć wyłącznie w postaci papierowej bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie do WFOŚiGW w Toruniu (ul. Fredry 8, 87-100 Toruń) lub Filii Biura w Bydgoszczy (ul. Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz).

Do rozliczenia wymagane są:

  • wniosek o płatność,
  • kserokopia protokołu odbioru końcowego (w przypadku, gdy całość przedsięwzięcia realizowana jest przez wykonawcę),
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (w przypadku, gdy przedsięwzięcie nie zostało  w całości realizowane przez wykonawcę, lecz siłami własnymi),
  • oryginały faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług, zgodnych z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku o dofinansowanie,
  • dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy,
  • dokumentacja fotograficznej przedsięwzięcia sporządzona na różnych etapach jego realizacji,
  • kserokopia ostatecznej decyzji zezwalającej na użytkowanie budynku albo kserokopia zgłoszenia zakończenia budowy, do którego właściwy organ nadzoru budowlanego nie zgłosił sprzeciwu (dotyczy przedsięwzięcia zrealizowanego na nieruchomości, na której na dzień złożenia wniosku o dotację znajdował się budynek mieszkalny jednorodzinny w budowie).

Oryginały faktur będą odsyłane na pisemny wniosek beneficjenta, na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie. Żądanie zwrotu oryginałów faktur prosimy umieścić we wniosku     o płatność.

 

Szczegółowe informacje:

tel. 56 62-12-336

e-mail: mojawoda@wfosigw.torun.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Rozliczenie przedsięwzięć  dla wniosków o dofinansowanie złożonych w roku 2020

Rozliczenie przedsięwzięć  dla wniosków o dofinansowanie złożonych w roku 2021

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png 5a589d1bad390880bacbc92f5612475c
mw-02.png 4a612a90203a5bc1895f4efe3bbf2a3a
mw04.png 0cba02de67bc0f735da6b3bc8c8bd304
BANEREK 01.png 862a293dfc86fc10d08c068d00cb5e36
BANEREK 03.png ccfbd004ce33aeb264e16d8887054ff5
BANEREK 02.png f6d92634e59c55d2343285ff852472b9
BANEREK 04.png 8c36ed043ad79a826d00082e2a62fbe0
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg c97806450643ec2d22d539bf6fccd59f
SZKOLENIA PASEK WWW.png ee92c1dfc6d3d8da824f95fec74f67fd
BANEREK PROGRAMY2022.png ab9ef1ca832eb9a74decede44639798f
BANEREK NEWSLETTER.png efb5248e454125f00c1fe18b366d37f6
BANEREK RODO.png 31d62b98fee44161d43a8b960ae34ab6