WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png f0b2c8b105400f95253d509cd16275b0
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
WYPŁATA DOTACJI MOJA WODA

Wypłata dotacji dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność.

Z uwagi na ustalony w programie wymóg dostarczenia oryginałów faktur wniosek o płatność należy złożyć wyłącznie w postaci papierowej bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie do WFOŚiGW w Toruniu (ul. Fredry 8, 87-100 Toruń) lub Filii Biura w Bydgoszczy (ul. Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz).

Do rozliczenia wymagane są:

  • wniosek o płatność,
  • kserokopia protokołu odbioru końcowego (w przypadku, gdy całość przedsięwzięcia realizowana jest przez wykonawcę),
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (w przypadku, gdy przedsięwzięcie nie zostało  w całości realizowane przez wykonawcę, lecz siłami własnymi),
  • oryginały faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług, zgodnych z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku o dofinansowanie,
  • dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy,
  • dokumentacja fotograficznej przedsięwzięcia sporządzona na różnych etapach jego realizacji,
  • kserokopia ostatecznej decyzji zezwalającej na użytkowanie budynku albo kserokopia zgłoszenia zakończenia budowy, do którego właściwy organ nadzoru budowlanego nie zgłosił sprzeciwu (dotyczy przedsięwzięcia zrealizowanego na nieruchomości, na której na dzień złożenia wniosku o dotację znajdował się budynek mieszkalny jednorodzinny w budowie).

Oryginały faktur będą odsyłane na pisemny wniosek beneficjenta, na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie. Żądanie zwrotu oryginałów faktur prosimy umieścić we wniosku     o płatność.

 

Szczegółowe informacje:

tel. 56 62-12-336

e-mail: mojawoda2@wfosigw.torun.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Rozliczenie przedsięwzięć  dla wniosków o dofinansowanie złożonych w roku 2020

Rozliczenie przedsięwzięć  dla wniosków o dofinansowanie złożonych w roku 2021

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png ede666abc9b47d0ac4bf2ed3168814ac
mw-02.png 676f08c32dce17d95e3ddbeaccb69a50
mw04.png 231360c97a31cd96d99deaa08fd04413
BANEREK 01.png 142b14a17001fd0242d9e4769c696ca6
BANEREK 03.png 5e82e937d9f0c2869b309b6702ec32cd
BANEREK 02.png 8d2b00f47f9f455599b1052967090aaa
BANEREK 04.png 7d5bf0245148aabe92f9d497d5a769fb
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 2afe73f9143152653dfdafb20f0e9254
BANEREK PROGRAMY2021.png 7f260315a0d38c1124f4ad38ae26c464
BANEREK NEWSLETTER.png 4ac828e6c4165cfdd0b815bc42b4713e
BANEREK RODO.png 477eed47b9c4784619ab4f08dd3a70a1