WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 36782688b7ecd101cd2ece5092fc294d
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
WYPŁATA DOTACJI MOJA WODA

Wypłata dotacji dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność.

Z uwagi na ustalony w programie wymóg dostarczenia oryginałów faktur wniosek o płatność należy złożyć wyłącznie w postaci papierowej bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie do WFOŚiGW w Toruniu (ul. Fredry 8, 87-100 Toruń) lub Filii Biura w Bydgoszczy (ul. Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz).

Do rozliczenia wymagane są:

  • wniosek o płatność,
  • kserokopia protokołu odbioru końcowego (w przypadku, gdy całość przedsięwzięcia realizowana jest przez wykonawcę),
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (w przypadku, gdy przedsięwzięcie nie zostało  w całości realizowane przez wykonawcę, lecz siłami własnymi),
  • oryginały faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług, zgodnych z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku o dofinansowanie,
  • dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy,
  • dokumentacja fotograficznej przedsięwzięcia sporządzona na różnych etapach jego realizacji,
  • kserokopia ostatecznej decyzji zezwalającej na użytkowanie budynku albo kserokopia zgłoszenia zakończenia budowy, do którego właściwy organ nadzoru budowlanego nie zgłosił sprzeciwu (dotyczy przedsięwzięcia zrealizowanego na nieruchomości, na której na dzień złożenia wniosku o dotację znajdował się budynek mieszkalny jednorodzinny w budowie).

Oryginały faktur będą odsyłane na pisemny wniosek beneficjenta, na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie. Żądanie zwrotu oryginałów faktur prosimy umieścić we wniosku     o płatność.

 

Szczegółowe informacje:

tel. 56 62-12-336

e-mail: mojawoda@wfosigw.torun.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Rozliczenie przedsięwzięć  dla wniosków o dofinansowanie złożonych w roku 2020

Rozliczenie przedsięwzięć  dla wniosków o dofinansowanie złożonych w roku 2021

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png 174a2fd40c9c4829f886bfd0795b25fe
mw-02.png e3112ea86e742ad323a5f58d196b7c49
mw04.png d5b15807e764f7a7d4321de19d40c9a0
BANEREK 01.png ad91040e160400780c9e660ae73d5316
BANEREK 03.png a1ddb59b78cfe187618566c971426cd5
BANEREK 02.png 9deeb4854949c2521f2163026d1980e0
BANEREK 04.png 800fdada874b6c5e32a696c5c4fc2de9
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 3e21c38ce61eea7c7d27e50fdc2f8fda
BANEREK PROGRAMY2021.png bfb897b0ad6978c5294353ae83e3a0f1
BANEREK NEWSLETTER.png 75fb6fe00cf3acc2041a1af8c1c253da
BANEREK RODO.png a5b849072a2e876fdea005e57b9e6b5a