WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 93b0a3165cda80227cf754e2105cde24
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
WYPŁATA DOTACJI MOJA WODA

Wypłata dotacji dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność.

Z uwagi na ustalony w programie wymóg dostarczenia oryginałów faktur wniosek o płatność należy złożyć wyłącznie w postaci papierowej bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie do WFOŚiGW w Toruniu (ul. Fredry 8, 87-100 Toruń) lub Filii Biura w Bydgoszczy (ul. Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz).

Do rozliczenia wymagane są:

  • wniosek o płatność,
  • kserokopia protokołu odbioru końcowego (w przypadku, gdy całość przedsięwzięcia realizowana jest przez wykonawcę),
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (w przypadku, gdy przedsięwzięcie nie zostało  w całości realizowane przez wykonawcę, lecz siłami własnymi),
  • oryginały faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług, zgodnych z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku o dofinansowanie,
  • dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy,
  • dokumentacja fotograficznej przedsięwzięcia sporządzona na różnych etapach jego realizacji,
  • kserokopia ostatecznej decyzji zezwalającej na użytkowanie budynku albo kserokopia zgłoszenia zakończenia budowy, do którego właściwy organ nadzoru budowlanego nie zgłosił sprzeciwu (dotyczy przedsięwzięcia zrealizowanego na nieruchomości, na której na dzień złożenia wniosku o dotację znajdował się budynek mieszkalny jednorodzinny w budowie).

Oryginały faktur będą odsyłane na pisemny wniosek beneficjenta, na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie. Żądanie zwrotu oryginałów faktur prosimy umieścić we wniosku     o płatność.

 

Szczegółowe informacje:

tel. 56 62-12-336

e-mail: mojawoda2@wfosigw.torun.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Rozliczenie przedsięwzięć  dla wniosków o dofinansowanie złożonych w roku 2020

Rozliczenie przedsięwzięć  dla wniosków o dofinansowanie złożonych w roku 2021

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png 0b0790d56c6a5c0a9bae8169a4cefa6f
mw-02.png f0c87415475093d42c80aad9cf2a76ab
mw04.png 88b2993d15f9fe7a32169e2276623d41
BANEREK 01.png 54247f77ed2e499e92754db523109f85
BANEREK 03.png 4d6f728ccd4841d82fc37731371a319c
BANEREK 02.png b7a2df3e7daf8c8ca9fa04fcd07b65cd
BANEREK 04.png c034004d0bee8e86b0059e54116b48e4
BANEREK PROGRAMY2021.png 6e580a782778d1ec1865ecdf9498e105
BANEREK NEWSLETTER.png a3de75cb46541e8b3cd646371867b504
BANEREK RODO.png ab94ea42f37b03481d234e4b9d8bab11