WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 90a59e65a4b1ea30f3dd2b97d65829b8
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Ankieta Czyste Powietrze

ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW
PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

 

Od 2018 roku realizowany jest Program Priorytetowy Czyste Powietrze w ramach, którego można uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła spełniające obowiązujące normy jak również m.in. na ocieplenie przegród budowlanych czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Z perspektywy upływu czasu, który pozwala na ocenę skuteczności przeprowadzonej pełnej termomodernizacji, tj. obniżenie rachunków za energię/ciepło, przeprowadzona zostanie ankieta wśród Beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie łącznie na: wymianę źródła ciepła i termomodernizację oraz mają za sobą (po zakończeniu inwestycji) co najmniej jeden sezon grzewczy.

 

Zanonimizowane wyniki ankiety będą udostępniane publicznie.

Klauzula informacyjna

 w związku z przeprowadzeniem ankiet mających na celu opracowanie analizy ekologicznej efektywności wdrażania programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, informuje, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
ul. Fredry 8, tel. 56 62 12 300 adres e-mail wfosigw@wfosigw.torun.pl, dalej zwany „Administratorem”.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail:  iod@wfosigw.torun.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania analizy efektywności ekologicznej Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród beneficjentów ww. programu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) (zgoda na nagrywanie rozmowy) i c) Rozporządzenia.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

Przez okres realizacji Programu Priorytetowego ‘Czyste Powietrze” oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zadania, o którym mowa w pkt 3.

9) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

11)  Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png a91ab26e85a95591d21a11d9974a14e6
mw-02.png fa34d349906f1a007482bf64e03e29ff
mw04.png 3c3ff98e384d97f901e0b6ec416306d8
BANEREK 01.png c185737e211868a7c6f426301b05aaa4
BANEREK 03.png 20653420eb2e9c21d0acce66798416ae
BANEREK 02.png 70b80f0b28d982958bb2bba36fb56b24
BANEREK 04.png b2ac5f314224ef9b5cbe9fb4392d51cc
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg d1011c523b572c92bf6c09de5a5b503d
BANEREK PROGRAMY2021.png 29d7ab6a70e81bf1017995e9b86d77a9
BANEREK NEWSLETTER.png 2cbdacbd2165a62c58c14bde4759455f
BANEREK RODO.png 1d5acbc6598d6b0c9a7be432d47ddabb