WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png b398568dc678190684398e5b80370951
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Ankieta Czyste Powietrze

ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW
PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

 
Od 2018 roku realizowany jest Program Priorytetowy Czyste Powietrze w ramach, którego można uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła spełniające obowiązujące normy jak również m.in. na ocieplenie przegród budowlanych czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Klauzula informacyjna

 w związku z przeprowadzeniem ankiet mających na celu opracowanie analizy ekologicznej efektywności wdrażania programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. informuje, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
ul. Aleksandra Fredry 8, tel. 56 62 12 300 adres e-mail wfosigw@wfosigw.torun.pl, dalej zwany „Administratorem”.

2)     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@wfosigw.torun.pl

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania analizy efektywności ekologicznej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród beneficjentów ww. programu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) (zgoda na nagrywanie rozmowy) i c) Rozporządzenia.

4)     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione
na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające.

5)     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

Przez okres realizacji Programu Priorytetowego ‘Czyste Powietrze” oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych.

6)     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

7)     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zadania,
o którym mowa w pkt 3.

9)     Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10)  Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png 0e32c70810e8b32bab8f5385280d860e
BANEREK 01.png 14ce9d0f54d0d01207f1f5fbe17e118d
BANEREK 03.png 7a48bfadebcf2e01d7654a043450dc74
BANEREK 02.png ffc9ecb510f1e27016e81a91a8a662da
BANEREK 04.png 26cc151d8b655b301f16c93ec893f536
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 8a8134d571da6be4354958fca7aa0abe
SZKOLENIA PASEK WWW.png eaa9680f9ca26fe2ae366eb2ebe16a5a
BANEREK PROGRAMY2022.png ac45815a65f452bffb5f228eac688c14
BANEREK NEWSLETTER.png 9fb26ddad4c46301c7999ca8a34e9570
BANEREK RODO.png 56c51fc63f00dee8bbbdd8c20725e644