WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 936c6f9eb86f457e62e7a76003159049
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Ankieta Czyste Powietrze

ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW
PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

 

Od 2018 roku realizowany jest Program Priorytetowy Czyste Powietrze w ramach, którego można uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła spełniające obowiązujące normy jak również m.in. na ocieplenie przegród budowlanych czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Z perspektywy upływu czasu, który pozwala na ocenę skuteczności przeprowadzonej pełnej termomodernizacji, tj. obniżenie rachunków za energię/ciepło, przeprowadzona zostanie ankieta wśród Beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie łącznie na: wymianę źródła ciepła i termomodernizację oraz mają za sobą (po zakończeniu inwestycji) co najmniej jeden sezon grzewczy.

 

Zanonimizowane wyniki ankiety będą udostępniane publicznie.

Klauzula informacyjna

 w związku z przeprowadzeniem ankiet mających na celu opracowanie analizy ekologicznej efektywności wdrażania programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, informuje, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
ul. Fredry 8, tel. 56 62 12 300 adres e-mail wfosigw@wfosigw.torun.pl, dalej zwany „Administratorem”.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail:  iod@wfosigw.torun.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania analizy efektywności ekologicznej Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród beneficjentów ww. programu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) (zgoda na nagrywanie rozmowy) i c) Rozporządzenia.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

Przez okres realizacji Programu Priorytetowego ‘Czyste Powietrze” oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zadania, o którym mowa w pkt 3.

9) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

11)  Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png bb8d8842bc1535af37a1234c3c6a6a13
mw-02.png 54dd5cb5cadb0f808d8ae5ab3de55ec9
mw04.png a61a9962ec26bea2421119d1d4f6217e
BANEREK 01.png 0fbb43a41db6fa17285b4e7c1d3603f9
BANEREK 03.png 1cf14893e994d63c610e158c176bb63a
BANEREK 02.png b45a0c0c82eb329183b3af6e41704f41
BANEREK 04.png 8538f1583842c0c492ac4f69b9e0ee9c
SZKOLENIA PASEK WWW.png e57ab0005c97be72d183aa726ca8234b
BANEREK PROGRAMY2022.png 8c8f439b0e1a4852c95cd057bb3c60a5
BANEREK NEWSLETTER.png 25091c72f9aec213a9145859e9e087b8
BANEREK RODO.png 27bf38bff7934f8c9a29da7a59531a04