WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 2851dc7b7b4b2249af84b95ccb74dd54
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
POIiŚ 2007 – 2013

POIIŚ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na podstawie Porozumienia z 25 czerwca 2007 r. zawartego z Ministrem Środowiska, brał udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 jako Instytucja Wdrażająca dla projektów o wartości do 25 mln euro w ramach priorytetów:

-         I – Gospodarka wodno – ściekowa,

-         II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

W całym okresie wdrażania POIiŚ, WFOŚiGW w Toruniu wykonywał zadania w zakresie
m.in.: przygotowania i oceny projektów, kontroli projektów, przygotowania, podpisywania i aneksowania umów o dofinansowanie, monitorowania i sprawozdawczości, zarządzania finansowego i rozliczania projektów, informacji i promocji.

W ramach POIiŚ 2007-2013 WFOŚiGW w Toruniu zawarł 16 umów o dofinansowanie
z beneficjentami Funduszu Spójności w ramach priorytetu I - gospodarka wodno-ściekowa oraz 4 umowy o dofinansowanie z Beneficjentami w ramach priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Na podstawie ww. Porozumienia WFOŚiGW w Toruniu wykonuje również swoje zadania po upływie terminu kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ, odpowiednio do zaawansowania zamykania POIiŚ oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej,
w szczególności zaleceniami dotyczącymi zamknięcia POIiŚ. Główne zadania na tym etapie związane są z przeprowadzaniem monitoringu (m.in. efektów ekologicznych) oraz kontroli trwałości.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale
1.jpg a7e750c9d3fe3a717e4ce222ce05498a
3.jpg 8d2136ac7829bf5edcb578115b038cb8
1.jpg e21639ae597259f791e2f912e9d8f8f9
3.jpg 8f77a0f8539e166e490a389dc4b4dc32
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png ae5d9e60a33f34b3402b10bc2f3d7a01
BANEREK 01.png 81c67bd33992df70cd385453dae238f9
BANEREK 03.png c27932ae45fd6b6b4f16164d404bf4e1
BANEREK 02.png 8cc3b2d4199b282ce50c5eae902bf777
BANEREK 04.png 7ac1bb6600f288e61cb2ffce1768fbc1
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg ebeee81456695e64c2521e9139fca9c5
SZKOLENIA PASEK WWW.png 62c7bc0c9745a37d5e91d4a1a91605a2
BANEREK PROGRAMY2022.png be51b37c5a858e670fafd63e144f7647
BANEREK NEWSLETTER.png 4c62af8dc279e5c925bba6ecace44dac
BANEREK RODO.png 44c7f1e0e67c6e0ae81197409fac5e83